Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Voorlopig Reglement in strijd met de WOR

1 december 2021

Als een ondernemer bezig is met het instellen van een ondernemingsraad stapt een uitzendbureau naar de kantonrechter om de verkiezingsprocedure te verbieden. In het voorlopig reglement zijn geen medezeggenschapsbevoegdheden voor uitzendkrachten opgenomen, en dat is in strijd met de wet. De kantonrechter geeft zijn oordeel.

Lees verder

OR en bestuurder worden het niet eens

1 december 2021

Als de bestuurder de ondernemingsraad informeert over de beroerde financiële positie van de organisatie en vervolgens een voorstel doet voor een bestuurlijke fusie met een andere organisatie wordt er vervolgens door de OR drie keer een negatief advies uitgebracht. Het gaat weliswaar om steeds wat gewijzigde voorgenomen besluiten, maar de OR is het in geen…

Lees verder

Doe mee met de maand van de medezeggenschap

3 november 2021

Er is altijd wel een dag of week ergens van. Van dierendag tot de week van de eenzaamheid. Maar voor de medezeggenschap wordt de hele maand november uitgetrokken.

Lees verder

SER stelt richtbedrag voor de OR-scholing in 2022 vast

3 november 2021

Zoals gebruikelijk in het najaar heeft de Sociaal Economische raad (SER) de richtbedragen voor het nieuwe jaar van de OR-cursussen vastgesteld. De bedragen zijn voor de maatwerk- en de open inschrijvingscursussen.

Lees verder

OR-advocaat wil zijn rekening nog steeds betaald zien

3 november 2021

Een geschil over de kosten die een door de OR ingehuurde advocaat heeft gemaakt komt in een volgende fase. De bestuurder wil deze extra kosten niet betalen, en daar heeft de advocaat bezwaar tegen gemaakt. Van de kantonrechter is de zaak nu bij het gerechtshof aanbeland.

Lees verder

Geen checklist alstublieft

6 oktober 2021

Jarenlang heb ik me er schuldig aan gemaakt: het maken en publiceren van OR-checklijstjes in de vakbladen. Voor alle denkbare advies- en instemmingsplichtige gebeurtenissen. En ze gingen erin als koek! Tot ik erachter kwam dat ze meer kwaad dan goed doen. Een checklist is namelijk per definitie geen maatwerk. En maatwerk is wel wat een…

Lees verder

Meer jongeren in de OR. Hoe doe je dat?

6 oktober 2021

De SER heeft een oproep gedaan aan organisaties om hun ervaringen met het betrekken van jongeren bij de medezeggenschap te delen. Het doel is om daarmee andere ondernemingsraden te inspireren en te stimuleren om werk te maken van de jongeren in de onderneming. Drie ondernemingsraden laten hun aanpak zien.

Lees verder

Sneller medezeggenschapsmogelijkheden voor uitzendkrachten

6 oktober 2021

Zo af en toe wordt er nog wat aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR) veranderd. In dit geval gaat de verandering over de betrokkenheid van uitzendkrachten bij de medezeggenschap van de onderneming waarin ze voor het uitzendbureau aan het werk zijn. Ook verandert er wat in de vereisten voor de instelling van een vaste…

Lees verder

OR stapt op vanwege angstcultuur

1 september 2021

Het per direct opstappen van de gehele ondernemingsraad van stoffenfabrikant Vlisco in Helmond is vooral een signaal van de heersende angstcultuur. Best een lastig dilemma om zo’n besluit te nemen, want daarmee zet de raad zich buitenspel als het om de aanpak van die angstcultuur gaat.

Lees verder