Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Eerst fuseren, dan pas de OR inlichten

2 februari 2022

Ondernemer Accell onderhandelt drie maanden lang met investeringsfonds KKR over een fusie, dan wel verkoop van de onderneming. De OR krijgt – tegelijk met de pers – pas nadat de deal van 1,56 miljard euro gesloten is te horen dat tot die fusie is besloten. Ook de vakbonden worden dan pas ingelicht. Een van de…

Lees verder

Geen instemmingsrecht voor wijziging jubileumregeling

2 februari 2022

Als een ICT-ondernemer de jubileumregeling aanzienlijk versobert wil de COR dat daarvoor instemming wordt gevraagd. De kantonrechter geeft de COR gelijk, maar in hoger beroep krijgt juist de ondernemer gelijk. Wat heeft hier gespeeld?

Lees verder

Bestuurder schrapt R&D-afdeling, OR stapt naar de OK

2 februari 2022

De Nederlandse bestuurder van een internationaal concern wil de research- en developmentafdeling (R&D) van Nederland naar Zweden verplaatsen. Daarmee gaan 8 arbeidsplaatsen verloren: van de 11 huidige R&D-medewerkers krijgen er 2 een andere functie, en is voor 1 medewerker de functie onveranderd. Er ontstaan meningsverschillen tussen OR en bestuurder over de toepassing van het adviesrecht.…

Lees verder

Een kennelijk niet onredelijk besluit

5 januari 2022

Juristen stoppen vaak dubbele ontkenningen in hun teksten. Dat is ook het geval in het vonnis van de Ondernemingskamer in een zaak waarin de OR probeert een bestuurlijke fusie van tafel te krijgen.

Lees verder

OR-lid mag niet worden ontslagen

5 januari 2022

Al eerder lag er een conflict tussen de bestuurder en medezeggenschap bij zorginstelling Kalorama. Na drie jaar laait dit conflict op en vraagt de bestuurder bij de kantonrechter toestemming om een OR-lid te ontslaan. De bestuurder wordt in het ongelijk gesteld.

Lees verder

Voorlopig Reglement in strijd met de WOR

1 december 2021

Als een ondernemer bezig is met het instellen van een ondernemingsraad stapt een uitzendbureau naar de kantonrechter om de verkiezingsprocedure te verbieden. In het voorlopig reglement zijn geen medezeggenschapsbevoegdheden voor uitzendkrachten opgenomen, en dat is in strijd met de wet. De kantonrechter geeft zijn oordeel.

Lees verder

OR en bestuurder worden het niet eens

1 december 2021

Als de bestuurder de ondernemingsraad informeert over de beroerde financiële positie van de organisatie en vervolgens een voorstel doet voor een bestuurlijke fusie met een andere organisatie wordt er vervolgens door de OR drie keer een negatief advies uitgebracht. Het gaat weliswaar om steeds wat gewijzigde voorgenomen besluiten, maar de OR is het in geen…

Lees verder

Doe mee met de maand van de medezeggenschap

3 november 2021

Er is altijd wel een dag of week ergens van. Van dierendag tot de week van de eenzaamheid. Maar voor de medezeggenschap wordt de hele maand november uitgetrokken.

Lees verder

SER stelt richtbedrag voor de OR-scholing in 2022 vast

3 november 2021

Zoals gebruikelijk in het najaar heeft de Sociaal Economische raad (SER) de richtbedragen voor het nieuwe jaar van de OR-cursussen vastgesteld. De bedragen zijn voor de maatwerk- en de open inschrijvingscursussen.

Lees verder