Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

UWV komt met nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid

2 oktober 2019

Het UWV heeft om meerdere redenen de uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid vernieuwd. Zo zijn er wetten gewijzigd, heeft de AVG zijn intrede gedaan en heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan. Ontslagprocedures dienen volgens deze uitvoeringsregels te worden uitgevoerd. Wat betekenen ze voor de OR?

Lees verder

OR heeft grote kans op positief oordeel rechter

2 oktober 2019

Uit promotieonderzoek naar de uitspraken van de Ondernemingskamer in Amsterdam wijst uit dat de ondernemingsraad bij 43 procent kans heeft om het pleit te winnen. Volgens de samenstellers van de publicatie over het onderzoek is dat een ‘hoge succesfactor voor de OR’.

Lees verder

Werkgever moet verplicht ‘slapend dienstverband’ beëindigen

2 oktober 2019

Er komt schot in de manier waarop werkgevers moeten omgaan met werknemers die twee jaar ziek zijn en waarvoor terugkeer naar het werk niet langer mogelijk is. Veel werkgevers houden deze werknemers ‘slapend’ in dienst, zodat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft alvast zijn mening gegeven over…

Lees verder

Onderzoek van e-mailboxen van OR-leden wegens vermeend lekken mag niet

2 oktober 2019

Elk OR-lid is bij wet beschermd tegen benadeling omwille van zijn OR-werk. Als vertrouwelijke informatie niet langer vertrouwelijk blijft stelt de gemeente via een particulier bedrijfsrecherchebureau een onderzoek in naar het lek. Daaronder vallen ook de mailboxen van 12 leden van de OR. Uiteindelijk stappen zowel de gemeente als de OR naar de kantonrechter met…

Lees verder

Zoek de verschillen of de overeenkomsten

2 oktober 2019

Als de bestuurder een besluit neemt om voor een periode werk uit te besteden stapt de OR naar de kantonrechter omdat over dat besluit geen advies aan de ondernemingsraad is gevraagd. Drie jaar eerder heeft zich – volgens de OR – een vergelijkbare situatie voorgedaan en toen is wél advies gevraagd. Maar is de situatie…

Lees verder

Arbomaatregelen voor uitzendkrachten

2 oktober 2019

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid, welzijn en gezondheid van zijn werknemers. Oók de uitzendkrachten vallen onder deze verantwoordelijkheid van goed werkgeverschap. Ze vormen een categorie werknemers die extra risico loopt op ongevallen door onervarenheid en onbekendheid met de werkomstandigheden. Speciaal voor de uitzendkrachten heeft de SER een handreiking gemaakt over de te treffen…

Lees verder

WAB zorgt voor ultrakorte opzegtermijn voor oproepkrachten

2 oktober 2019

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1-1-2020 gaat er het nodige veranderen voor de oproepkrachten. Voor organisaties die veel van dergelijk personeel aan het werk hebben heeft dat grote gevolgen.

Lees verder

Minder arbeidsdiscriminatie bij sollicitaties is hard nodig

2 oktober 2019

Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. Bij arbeidsdiscriminatie is sprake van ongeoorloofd onderscheid tussen werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderscheid op grond van afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, arbeidsrelatie (fulltime of parttime), godsdienst of levensbeschouwing. Inspectie SZW houdt toezicht op naleving en kan boetes…

Lees verder

OR en aantrekkelijk werkgeverschap

2 oktober 2019

Zo langzamerhand is het voor meerdere branches steeds lastiger om personeel te werven en personeel te behouden. Zorg, onderwijs, techniek zijn een paar branches waar er echt een tekort is aan geschoold personeel. Voor de werkgever is er dan ook noodzaak om werk te maken van goed werkgeverschap met een goed imago, een goede reputatie,…

Lees verder

Met je poten in de moerassige polder: het moet niet gekker worden!

2 oktober 2019

Ik las onlangs een artikel in het FD met als titel “Werkgever gaat zieltjes winnen voor leeglopende vakbonden”. Werkgevers moeten zich inspannen om de leegloop van de vakbeweging te helpen stoppen. Er komen experimenten bij bedrijven om de vakbonden actief te promoten onder nieuwe werknemers door flyers te verspreiden en proeflidmaatschappen aan te bieden tegen…

Lees verder

Eindelijk meer vrouwen aan de top

4 september 2019

Het aantal vrouwen in de top van bedrijven en organisaties is eindelijk gestegen. Dat blijkt uit de uit de Dutch Female Board Index 2019. Eén op de vier benoemingen in de raden van bestuur was vorig jaar een vrouw, maar er is nog genoeg te doen. Er zijn nog maar zes beursgenoteerde bedrijven waar aan…

Lees verder

Kortere termijnen voor actief en passief kiesrecht OR

4 september 2019

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft een voorstel aan Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestuurd waarin de termijnen voor de kandidaatstelling en het stemmen voor de OR worden verkort. Het doel: werknemers eerder en vaker betrekken bij de belangrijke besluiten voor personeel en onderneming.

Lees verder