Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Handboek Leren van Ongevallen

  1 maart 2022

  Met behulp van de registratie van ernstige arbeidsongevallen kunnen werkgevers leren hoe ze deze in de toekomst kunnen voorkomen. Het RIVM verzamelt deze gegevens in de Monitor Leren van Ongevallen. Dat levert leerzaam materiaal op voor iedereen die zich met veiligheid bezighoudt. Dus ook de OR-leden met het arbobeleid in de portefeuille.

  Lees verder

  Klachtafhandeling seksuele intimidatie

  1 maart 2022

  De drempel om over seksuele intimidatie te klagen ligt hoog. Maar als er dan geklaagd wordt, dan is het van belang om de klacht en de klager zo goed mogelijk te behandelen. De vertrouwenspersoon en de klachtencommissie spelen daarbij een belangrijke rol, en de ondernemingsraad heeft mogelijkheden om klachtenregeling te verbeteren.

  Lees verder

  Meer zeggenschap over werkplek door werknemers

  1 maart 2022

  Nu het thuiswerkadvies is vervallen wil zo’n 92 procent van de werknemers meer zeggenschap over hun werkplek. Dat blijkt uit onderzoek door vakbond FNV onder zijn leden. De OR zou wat met dat gegeven kunnen doen!

  Lees verder

  Geactualiseerde versie van de handreiking COVID-19

  2 februari 2022

  Het COVID-19-virus is het land nog niet uit, dus blijft het nodig om de juiste maatregelen voor preventie te treffen. De SER heeft zijn handreiking COVID-19 geactualiseerd. Interessant voor de ondernemer, maar ook voor de ondernemingsraad.

  Lees verder

  Eerst fuseren, dan pas de OR inlichten

  2 februari 2022

  Ondernemer Accell onderhandelt drie maanden lang met investeringsfonds KKR over een fusie, dan wel verkoop van de onderneming. De OR krijgt – tegelijk met de pers – pas nadat de deal van 1,56 miljard euro gesloten is te horen dat tot die fusie is besloten. Ook de vakbonden worden dan pas ingelicht. Een van de…

  Lees verder

  Zelf de aanpak van arborisico’s controleren met Zelfinspectietools

  2 februari 2022

  De arbocatalogus vormt voor de Arbeidsinspectie de leidraad bij controles of de organisatie de oplossingen uit de arbocatalogus van de eigen sector goed  toegepast. Maar als een organisatie geen arbocatalogus heeft, hoe weet de ondernemer (of de ondernemingsraad) dan of er voldoende maatregelen zijn getroffen om de arborisico’s te beperken? De Zelfinspectietools van de Arbeidsinspectie…

  Lees verder

  Geen instemmingsrecht voor wijziging jubileumregeling

  2 februari 2022

  Als een ICT-ondernemer de jubileumregeling aanzienlijk versobert wil de COR dat daarvoor instemming wordt gevraagd. De kantonrechter geeft de COR gelijk, maar in hoger beroep krijgt juist de ondernemer gelijk. Wat heeft hier gespeeld?

  Lees verder

  Bestuurder schrapt R&D-afdeling, OR stapt naar de OK

  2 februari 2022

  De Nederlandse bestuurder van een internationaal concern wil de research- en developmentafdeling (R&D) van Nederland naar Zweden verplaatsen. Daarmee gaan 8 arbeidsplaatsen verloren: van de 11 huidige R&D-medewerkers krijgen er 2 een andere functie, en is voor 1 medewerker de functie onveranderd. Er ontstaan meningsverschillen tussen OR en bestuurder over de toepassing van het adviesrecht.…

  Lees verder

  Tattoos en de grenzen van het instructierecht

  2 februari 2022

  Werkgevers hebben het recht om hun personeel te instrueren. Bijvoorbeeld om bedrijfskleding te dragen of om in bepaalde situaties gehoorbescherming, veiligheidsbril, helm of veiligheidsschoenen te dragen. Bij openbaarvervoersbedrijf RET ontstaat een meningsverschil als het instructierecht wordt toegepast om juist iets NIET te dragen: tattoos.

  Lees verder

  Vanaf 1 maart: STAP-budget voor scholing en ontwikkeling beschikbaar

  2 februari 2022

  Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal 1.000 euro aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De subsidie kan benut worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding, zodat de medewerker goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie is een goede aanleiding om het als OR…

  Lees verder

  Bewegen tijdens het werk is ook werk

  2 februari 2022

  We zitten te veel! Op een werkdag zit een gemiddelde werknemer 10,3 uur, en beweegt daarmee te weinig. Onderzoekster en industrieel ontwerper Ida Damen promoveerde op haar onderzoek over bewegen op het werk. Ze kwam daarbij de nodige vooringenomenheden tegen.

  Lees verder

  De wet van de vallende boterham met pindakaas

  2 februari 2022

  Iedereen die het een keer is overkomen kent het eindresultaat: als je een boterham met pindakaas laat vallen, dan weet je met welke kant hij op het witte hoogpolige tapijt terecht komt. En dat geldt ook voor de boterhammen met jam, stroop of hagelslag.

  Lees verder