Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Thuis aan het werk

1 april 2020

Door de coronacrisis is het thuiswerken in veel organisaties in een stroomversnelling geraakt. Soms werd er door medewerkers voor een beperkt aantal dagen thuis gewerkt, maar soms was dat nog helemaal niet mogelijk. Door de maatregelen van de regering is dat nu ineens anders. Maar wat komt er voor de OR kijken bij het thuis…

Lees verder

OR en corona

1 april 2020

En zo ineens is alles anders en verandert er voor een groot deel van de organisaties en bedrijven er van alles. Niet alleen het invoeren van hygiëneregels voor medewerkers, klanten en bezoekers, maar ook het treffen van maatregelen om het bedrijf aan het werk te houden. De ondernemingsraad heeft daar een belangrijke rol in.

Lees verder

NOW en de OR

1 april 2020

De coronacrisis heeft het kabinet doen besluiten om een tijdelijke noodmaatregel in te voeren, zodat zoveel als mogelijk werk  behouden blijft. Wat heeft de ondernemingsraad met deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van doen?

Lees verder

Wegwijzer bij ongewenste omgangsvormen

1 april 2020

Maar liefst één op de zes werknemers heeft te maken met ongewenste omgangsvormen door collega’s. TNO heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een wegwijzer ontwikkeld voor vertrouwenspersonen die daarmee te maken krijgen. Ook voor de OR is dat belangrijke informatie.

Lees verder

Update NVP-sollicitatiecode

1 april 2020

Van tijd tot tijd wordt de NVP sollicitatiecode aangepast aan de actualiteit. In dit geval is het toenemend gebruik van algoritmes bij sollicitatieprocedures daar aanleiding voor geweest. De code wordt in veel bedrijven en organisaties in de regelingen voor werving en selectie toegepast.

Lees verder

Ondernemingsraden drijven het niet graag op de spits

1 april 2020

Eind 2019 deden de bedrijfscommissies onderzoek naar de manier waarop in de medezeggenschap conflicten worden opgelost. Uit het onderzoek blijkt dat er met regelmaat conflicten zijn, en meestal zijn dat conflicten tussen OR en bestuurder.

Lees verder

Datum relatiedag Bureau Kalden bekend

4 maart 2020

Op donderdag 11 juni 2020 organiseert Bureau Kalden opnieuw een relatiedag voor ondernemingsraden. Aan een interessant programma wordt momenteel druk gewerkt. Ondernemingsraden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging om zich voor deze gratis dag in te schrijven. Wilt u uitgenodigd worden? Stuur een mail naar Ger Janssen. Noteer de datum alvast in uw agenda

Lees verder

Help! De coronacrisis overvalt ons! Wat kunnen we doen?

4 maart 2020

De OR-voorzitter van een landelijk bekende organisatie vroeg om adviezen en tips. Na een nachtje slapen en een stevige boswandeling bedacht ik het volgende:

Lees verder

Problemen én oplossingen voor de medezeggenschap

4 maart 2020

Artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is kristalhelder over de belangrijkste taak van de ondernemingsraad: het vertegenwoordigen van de in de onderneming werkzame personen in het overleg met de bestuurder. En juist in die vertegenwoordigende taak gaat het er niet altijd democratisch aan toe. Op https://or-leden.representeren.nl/ is een online-discussie gestart met veel…

Lees verder

Eerste ontslag op cumulatiegrond afgewezen

4 maart 2020

Op 1-1-2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB maakt het mogelijk om verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren; de zogenaamde cumulatiegrond of i-grond. Een kantonrechter heeft voor het eerste een uitspraak gedaan over deze i-grond. Voldragen ontslaggrond nodig In het ontslagrecht is een voldragen ontslaggrond nodig om een medewerker…

Lees verder

Goed werkgeverschap tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst

4 maart 2020

Artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is duidelijk: de werkgever dient zich als een goed werkgever te gedragen. En dat geldt ook in de situatie waarin het werkgeverschap gaat stoppen. De ondernemingsraad stapte naar de voorzieningenrechter om dat goed werkgeverschap – op grond van artikel 28 uit de WOR – af te dwingen.

Lees verder

Simpeler banenafspraak in de maak

4 maart 2020

De Participatiewet moet eenvoudiger voor werkgevers en werknemers. Dat is de bedoeling van het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak. Tot 3 april 2020 loopt de internetconsultatie, zodat iedereen die er wat zinnigs over op te merken heeft kan reageren op het wetsvoorstel.

Lees verder