Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Belastingdienst maakt meer mogelijk voor vergoeden thuiswerkplek

  7 april 2021

  Een thuiswerkregeling met de bestuurder afspreken wordt mogelijk wat eenvoudiger nu de Belastingdienst een handje helpt om dat betaalbaar te maken. De ondernemer kan zonder nadelige fiscale gevolgen de kosten van de noodzakelijke voorzieningen om thuis te kunnen werken vergoeden.

  Lees verder

  Handboek voor de driehoek bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad

  7 april 2021

  In februari is de publicatie ‘De governancedriehoek in bedrijf’ verschenen. Het boek is op papier, maar ook online te lezen. De Alliantie Medezeggenschap en Governance wil met deze publicatie de samenwerking tussen ondernemingsraden, toezichthouders en bestuurders bevorderen.

  Lees verder

  OR verliest bij de Ondernemingskamer

  7 april 2021

  Het is niet mogelijk om aan te tonen of de ondernemer al van plan was om eenmalig geen salarisverhoging toe te kennen. De OR verliest zijn procedure bij de Ondernemingskamer (OK) omdat niet aangetoond kan worden dat de ondernemer dat al van plan was toen aan de raad om advies gevraagd werd bij het schrappen…

  Lees verder

  Coronamaatregelen op de werkvloer blijven van kracht

  7 april 2021

  Ook al wordt er gevaccineerd, het blijft noodzakelijk om op de werkvloer de coronaregels na te blijven leven. Dat is lastig en vervelend, maar onvermijdelijk om werknemers en bezoekers gezond te houden.

  Lees verder

  Handreiking over het thuiswerken

  7 april 2021

  Overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gezamenlijk criteria opgesteld om eenvoudig een afweging te kunnen maken of een werknemer thuis- of op locatie kan werken. Het uitgangspunt voor die criteria is ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. De criteria helpen om objectief te bepalen wanneer thuiswerk niet mogelijk is.

  Lees verder

  Nieuwe wet voor bestuurders en toezichthouders

  3 maart 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Het belangrijkste doel is de verbetering van het bestuur van non-profit-instellingen. Er komen strengere normen voor stichtingen en verenigingen in de semipublieke sector, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

  Lees verder

  Kabinet komt met handreiking voor thuiswerk

  3 maart 2021

  Een nieuwe handreiking met richtlijnen voor het thuiswerken is op 24 februari door het kabinet gepubliceerd. Daarmee wil het kabinet het thuiswerken bevorderen en de onduidelijkheid wegnemen of een werknemer thuis of op kantoor aan het werk kan. De handreiking biedt scenario’s voor werkgevers en voor werknemers. De strekking van de handreiking: ‘werk thuis, tenzij…

  Lees verder

  Inspectie SZW rapporteert over werk in coronatijd

  3 maart 2021

  Hoe gaan geïnspecteerde bedrijven om met de coronamaatregelen? Dat is te lezen in het rapport dat door Inspectie SZW is opgesteld. Vragen als ‘worden de maatregelen voldoende opgevolgd’ en ‘is de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) of plan van aanpak aangepast aan de nieuwe omstandigheden?’

  Lees verder

  Handreiking voor vervroegd uittredenregeling

  3 maart 2021

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Stichting van de Arbeid maakten een handreiking voor de uitvoering van regelingen voor vervroegd uittreden (RVU). De handreiking biedt hulp bij de tijdelijke mogelijkheid om regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s) af te spreken zonder RVU-heffing. De RVU-drempelvrijstelling kan worden toegepast vanaf het moment dat de werknemer…

  Lees verder

  Eigen coronateststraat voor de onderneming

  3 maart 2021

  Zo’n 40 procent van alle werknemers kunnen niet thuis werken. Deze werknemers lopen op het werk risico om met het coronavirus in aanraking te komen of juist collega’s te besmetten. Organisaties kunnen nu een eigen teststraat instellen en kunnen daarbij geholpen worden. Het werk staat in de top 3 van besmettingsplekken.

  Lees verder

  Minder fusiemeldingen in 2020

  3 maart 2021

  In 2020 is een daling van 10 procent te zien geweest in het aantal fusiemeldingen dat bij de Sociaal-Economische Raad (SER) is gedaan. Het is de eerste keer sinds 2013 dat het aantal meldingen daalt. Mogelijk speelt de pandemie daar een rol in. In 2020 zijn er 633 fusies en overnames bij de (SER) gemeld,…

  Lees verder

  Wat doen we met het kantoor?

  3 maart 2021

  Het thuiswerken is door de coronapandemie van incidenteel naar structureel gegaan voor de meeste kantoormedewerkers. Het biedt voordelen door het vrijspelen van reistijd en reiskosten en geeft werknemers de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wanneer, waar en hoe ze hun werk doen.

  Lees verder