Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht

  7 september 2022

  Sinds augustus 2022 is de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Werkgevers moeten de veranderingen door deze wet toepassen in hun arbeidsovereenkomsten (nieuw en bestaand) met de medewerkers. Ook de OR moet aan het werk ermee.

  Lees verder

  Groene arbeidsvoorwaarden voor werknemers

  7 september 2022

  Je kunt je als werkgever onderscheiden ten opzichte van de concullega’s door bijzondere arbeidsvoorwaarden te bieden. Bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Werknemers die daar voor warm lopen overwegen dan mogelijk sneller om daar te willen werken. Een paar voorbeelden.

  Lees verder

  Als er een kind wordt geboren

  7 september 2022

  Sinds 2 augustus 2022 is het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Werknemers krijgen dan na de geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof met uitkering van UWV. Daarnaast bestaan er al andere vormen van verlof voor moeders en partners.

  Lees verder

  Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

  7 september 2022

  Er is een nieuwe versie van  de Werkwijzer Poortwachter door het UWV gepubliceerd. De Werkwijzer is bedoeld voor werkgevers en vormen een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers. De nieuwe richtlijn verandert de manier waarop de werkgever zijn zieke medewerkers behandeld. Ook is er een aanvulling over COVID-19 verschenen. Reden genoeg…

  Lees verder

  Premiekorting bij collectieve zorgverzekering geschrapt

  7 september 2022

  Per 1-1-2023 is het niet langer mogelijk om aan werknemers een premiekorting op een collectieve zorgverzekering aan te bieden. Voor de werknemers die daar nu gebruik van maken gaat daarom de premie omhoog.

  Lees verder

  Werkenden scholen minder

  7 september 2022

  Werknemers hebben de afgelopen twee jaar minder scholing gevolgd en minder aan hun ontwikkeling gewerkt. Dat is de uitkomst van onderzoek door het  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van hun tweejaarlijks arbeidsmarktonderzoek. Het SCP ziet de coronapandemie en -maatregelen als de voornaamste factor voor deze ontwikkelingen.

  Lees verder

  Vergoeding werknemer na overgang onderneming

  6 juli 2022

  Een medewerker heeft bij een overname van het bedrijf de keuze om bij de nieuwe werkgever in dienst te treden (hij gaat dan van rechtswege mee over) of bij de oude werkgever in dienst te blijven. Een medewerker blijft bij zijn oude werkgever in dienst, omdat hij te maken krijgt met een enorme reisafstand en…

  Lees verder

  Instemmingsrecht op het stopzetten van de woon/werk reiskostenvergoeding?

  6 juli 2022

  Er ontstaat verschil van mening tussen een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) en de ondernemer als die een besluit neemt om de vergoeding van de woon/werkreiskosten i.v.m. het thuiswerken op te schorten. De GOR claimt instemmingsrecht, de ondernemer is het daar niet mee eens. De gerechtshof mag er in hoger beroep een uitspraak over doen.

  Lees verder

  Besluit blijkt onvoldoende belangrijk

  6 juli 2022

  Als de ondernemer een besluit neemt om een deel van zijn distributiekanalen te wijzigen claimt de OR adviesrecht voor dat besluit. Ze stappen naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam om daar hun gelijk te halen.

  Lees verder

  Wijzigingen in de regels voor personeel per 1 juli 2022

  6 juli 2022

  Ook halverwege het jaar is de mogelijkheid om veranderingen in wet en regelgeving door te voeren. Ook dit jaar is er per 1-7-2022 het nodige veranderd.

  Lees verder

  Hoe doen we het interne vacatures

  6 juli 2022

  Het komt voor dat er gedonder ontstaat over de manier waarop er met het opvullen van vacatures wordt omgesprongen. Soms wordt een vacature direct ook extern gesteld, zodat interne kandidaten het nakijken hebben. Soms moet er voor een interne kandidaat worden gekozen, zonder dat die geschikt is voor de functie. Hoe doen we dat met…

  Lees verder

  Het SER-advies over de Wet werken waar je wilt

  6 juli 2022

  Naar aanleiding van het adviesrapport ‘Hybride werken’ door de SER hebben Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) een nota van wijziging ingediend voor het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wilt. Het is nog maar de vraag of de beoogde ingangsdatum van 1 augustus 2022 gehaald wordt want Tweede en Eerste Kamer moeten er nog…

  Lees verder