Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

OR wil onafhankelijke samenstelling toezichthouders

7 januari 2020

Als door wijziging van de statuten een andere samenstelling van de raad van commissarissen wordt voorgesteld wil de ondernemingsraad dat alle leden daarvan onafhankelijk zijn. Het OR-advies daarover wordt echter niet overgenomen, zodat de ondernemingsraad besluit om naar de Ondernemingskamer te stappen.

Lees verder

Ga ook voor ARBO maatwerk!!

4 december 2019

Ondernemingsraden verdelen vaak de taken. Een goede zaak. Het onderwerp ARBO is veelomvattend en OR leden zijn vaak op zoek naar relevante kennis en verdieping bij vraagstukken die in de eigen organisatie spelen. Een algemene cursus of seminar is vaak prijzig en levert in verhouding niet zo veel op. Lees dan hier ons aanbod!!

Lees verder

Uitsluiten van het OR-werk

4 december 2019

De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan over de uitsluiting van een OR-lid van zijn OR-werkzaamheden. Al eerder had de kantonrechter daarover een uitspraak gedaan en ondernemers en gemeenschappelijke ondernemingsraad gelijk gegeven. Vervolgens is in hoger beroep door het gerechtshof het OR-lid in het gelijk gesteld en nu is – in cassatie – de…

Lees verder

Jaarplan 2020 van Inspectie SZW

4 december 2019

In het jaarplan 2020 van Inspectie SZW zijn speerpunten voor de inspecties vastgelegd. Dit jaar gaat de aandacht vooral uit naar de arbozorg en de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Elke ondernemingsraad doet er goed aan om te checken of de onderneming onderdeel van de speerpunten uitmaakt.

Lees verder

Participatiewet blijkt niet te werken

4 december 2019

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is snoeihard in de eindconclusie van een onderzoek naar behalen van de doelstellingen van de Participatiewet. Die doelen zijn niet behaald en evenmin is er sprake van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ondanks deze conclusies blijft er werk genoeg te doen voor elke ondernemingsraad op het…

Lees verder

Meningsverschil over de OR-verkiezingsuitslag

4 december 2019

Als na de verkiezingen voor de ondernemingsraad de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld is één van de vakbonden die kandidaten heeft gesteld het niet met de uitslag eens. Uiteindelijk moet de kantonrechter een uitspraak doen over het meningsverschil.

Lees verder

Meer invloed op beloningsbeleid beursgenoteerde bedrijven

4 december 2019

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om aandeelhouders, werknemers én de ondernemingsraad meer invloed te geven op het beloningsbeleid bij beursgenoteerde bedrijven.

Lees verder

Hoe voorkom je een bore-out?

4 december 2019

Aan het voorkomen en behandelen van burn-outs wordt steeds meer aandacht besteed. Vooral omdat het aantal lijkt toe te nemen. Maar het omgekeerde van een burn-out bestaat ook; de bore-out. Door verveling ontwikkelt de werknemer klachten die vergelijkbaar zijn met een burn-out.

Lees verder

Zonder meeweten geen meepraten en meebeslissen

4 december 2019

Het recht op informatie is een belangrijke bevoegdheid voor elke ondernemingsraad. Het ‘meeweten’ is immers een belangrijke voorwaarde om ’mee te kunnen praten’ en ‘mee te kunnen beslissen’. Van dat feit zo elke OR én elke bestuurder doordrongen moeten zijn. Alleen als de beide overlegpartners over dezelfde informatie beschikken kan er sprake zijn van gelijkwaardig…

Lees verder

Werkgever moet meewerken aan ontslag na twee jaar ziekte

4 december 2019

Er zijn al heel wat werknemers geweest die via de rechter een einde wilde maken aan hun slapende dienstverband met hun werkgever. Die oordeelden wisselend over de verzoeken; in een aantal gevallen kreeg de werknemer gelijk, maar ook de werkgever werd in het gelijkgesteld over zijn weigering om de werknemer te ontslaan. De inzet van…

Lees verder

Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid

4 december 2019

Als het goed is zou elke onderneming een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. En in die samenleving leven verschillende bevolkingsgroepen met een andere culturele achtergrond. Daarnaast zijn er groepen werknemers die met arbeidsbeperkingen te maken hebben en maar al te graag aan het werk willen. Beleid om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen is dan…

Lees verder

Aparte seniorenregeling niet toegestaan

6 november 2019

Als de ondernemer met een aparte 55+-regeling wil stoppen stappen de bonden en een aantal werknemers naar de kantonrechter om dat te voorkomen. Maar volgens de kantonrechter is de regeling in strijd met de wet. In dit geval de ‘Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid’ (WGBL).

Lees verder