Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Interview Jolande Janssen – De Voort Advocaten

  30 juni 2020

  Jolande Janssen is 10 jaar advocaat en werkt bij De Voort Advocaten in Tilburg en is werkzaam in de vakgebieden arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, sport & recht en zorg & recht. Ze staat ondernemingsraden bij in het overleg met de bestuurder en in procedures bij kantonrechter en Ondernemingskamer en is gespecialiseerd in arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. 

  Lees verder

  Kantoor opnieuw indelen

  30 juni 2020

  Als er wordt besloten om de werkplekken anders in te delen zodat daardoor op anderhalve meter van elkaar kan worden gewerkt, dan is dat bij uitstek een besluit waarbij de ondernemingsraad betrokken dient te zijn.

  Lees verder

  OR zegt vertrouwen op in bestuurder

  30 juni 2020

  De ondernemingsraad van bandenfabrikant Apollo Vredestein in Enschede heeft het vertrouwen opgezegd in de bestuurder. Dat opzeggen heeft te maken met het afwijzen van een door de OR ontwikkelt alternatief plan. De OR wil graag zoveel mogelijk het aangekondigde ontslag van 750 werknemers beperken. Maar hoe werkt dat opzeggen in de praktijk?

  Lees verder

  Na 20 jaar een collectieve arbeidsvoorwaarde intrekken

  30 juni 2020

  Een werkgever van een elektronica- en witgoedbedrijf verbiedt zijn personeel om nog langer oude apparaten mee naar huis te nemen. Sommige werknemers repareren die vervolgens en bieden die te koop aan. De afspraak om dat te mogen doen bestaat al meer dan 20 jaar. Alle werknemers moeten tekenen voor het aanvaarden van de nieuwe voorwaarden.…

  Lees verder

  Wat is er voor de OR van belang bij NOW 2.0?

  3 juni 2020

  De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgt een opvolger: de NOW 2.0. Die wijkt op een aantal onderdelen af van de eerste regeling en op welke manier is de OR betrokken bij NOW 2.0?

  Lees verder

  OR mag weer bij elkaar komen voor overleg of scholing

  3 juni 2020

  Vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden voor de ondernemingsraad om fysiek bij elkaar te komen voor de OR-vergadering, overlegvergadering maar ook voor de scholing van de OR. Natuurlijk wel volgens de protocollen die vanwege het coronavirus zijn ingesteld.

  Lees verder

  Deelname medewerkers aan OR en medezeggenschap bevorderen

  3 juni 2020

  De SER heeft minister Wouter Koolmees adviezen gegeven om meer medewerkers bij de medezeggenschap in hun onderneming te betrekken. Al eerder werden de obstakels beschreven, nu zijn er adviezen om wat aan die obstakels te doen. Dat vraagt onder meer om het aanpassen van de WOR en het voorbeeldreglement dat de SER voor ondernemingsraden publiceert.

  Lees verder

  Barometer Culturele Diversiteit komt beschikbaar

  3 juni 2020

  Het wordt een stuk eenvoudiger om zicht te krijgen op de culturele diversiteit in organisaties met meer dan 250 medewerkers. Vanaf 1 juli komt een Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar waarmee die diversiteit te meten is. Het barometer komt goed van pas bij het uitvoeren van de wettelijke taak die de OR op dit gebied heeft.

  Lees verder

  Meer autonomie werknemers door thuiswerken

  3 juni 2020

  Bijna de helft van de werknemers die verplicht thuis zijn gaan werken ervaren meer autonomie in het werk wat ze doen. Dat is een stijging van 29% naar 49% die door de coronacrisis veroorzaakt is.

  Lees verder

  Temperatuur van werknemers meten. Mag dat?

  3 juni 2020

  Werkgevers willen de risico’s van een corona-uitbraak in de onderneming tot het minimum beperken. Bijvoorbeeld door de temperatuur van personeel en bezoekers bij binnenkomst te meten. Maar mag dat eigenlijk wel? Daar heeft de Autoriteit Persoonsgevens (AP) wel een mening over.

  Lees verder

  Alle mogelijkheden voor gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

  3 juni 2020

  Uit jurisprudentie wordt duidelijk dat het niet mogelijk is om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Het is van tweeën één: er is wel of er is geen arbeidsovereenkomst. Maar er zijn wel mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen door gebruik te maken van andere mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. In dit artikel…

  Lees verder

  Loonkloof mannen en vrouwen wordt steeds kleiner

  3 juni 2020

  Er is nog een weg te gaan om mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk te belonen. Maar het verschil is in 2019 wel kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was desondanks  14 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er niet…

  Lees verder