Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 16e jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap wordt mogelijk gemaakt door Pallas Advocaten en MZLeeuw.

 

Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

  Veel meldingen bij Huis van Klokkenluiders over angstcultuur

  7 juni 2023

  Veel meldingen bij het Huis van Klokkenluiders gingen over een angstcultuur op het werk. Ook is niet altijd duidelijk hoe medewerkers misstanden kunnen melden. Sinds de oprichting in 2016 van het Huis is er tot dusverre maar één rechtszaak uit een melding voortgekomen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van het Huis voor Klokkenluiders.

  Lees verder

  Arbobeleid voor de komende 17 jaar

  7 juni 2023

  De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft deel 1 van het Advies Arbovisie 2040 gepubliceerd. De SER is kritisch over de rol van de ondernemingsraad bij het arbobeleid in de organisatie. Dat kan en moet beter!

  Lees verder

  Er wordt voor € 328 miljoen niet gedeclareerd

  7 juni 2023

  Voor maar liefst 328 miljoen euro wordt niet door werknemers gedeclareerd. Ze maken kosten voor het werk, maar declareren die vervolgens niet en betalen die uit eigen zak. Mogelijk een onderwerp dat voor de OR van belang kan zijn.

  Lees verder

  Het duurzaamheidsverslag als kans voor verbetering

  7 juni 2023

  In 2024 gaat de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. waardoor Daardoor worden meer bedrijven verplicht om in een duurzaamheidsverslag te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. Een vast onderdeel van het verslag is hoe de organisatie omgaat met haar werknemers. De OR heeft daar een duidelijke rol…

  Lees verder

  Handreiking ‘Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’

  7 juni 2023

  Mariëtte Hamer is sinds 2022 aangesteld als onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. In mei 2023 publiceert ze de ‘Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’. Het doel is een betere opvolging van meldingen op dat gebied. Voor elke ondernemingsraad is de handreiking daarom verplichte kost.

  Lees verder

  Gedeelde zorgplicht voor uitlener en inlener

  3 mei 2023

  Het doel is om de arbeidsomstandigheden van ingehuurd personeel te verbeteren. Daarom krijgen de inlenende werkgever en de uitlenende werkgever een gedeelde verantwoordelijkheid en zorgplicht. Dit staat in het voorstel voor de ‘Wet invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners’.

  Lees verder

  Werknemers willen extra maatregelen tegen intimidatie en agressie

  3 mei 2023

  Werkgevers moeten extra maatregelen nemen tegen agressie en intimidatie door klanten of door collega’s en leidinggevenden. Dat is de mening van meer dan een op de zes werknemers over de staat van de sociale veiligheid op de werkvloer. Vooral in de zorg kreeg in 2022 zo’n 8% van de werknemers ook daadwerkelijk te maken met…

  Lees verder

  Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

  3 mei 2023

  De Nederlandse Arbeidsinspectie (NA) heeft een nieuwe werkwijze ingevoerd voor het ongevalsonderzoek. Dat betekent dat in veel gevallen werkgevers voortaan hun eigen onderzoek doen. De inspectie verwacht dat dit tot meer verbeteringen in veilige werkomstandigheden leidt dan simpelweg beboeten van overtredingen.

  Lees verder

  Richtlijn Werk-privébalans herzien

  3 mei 2023

  De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een herziene Richtlijn Werk-privébalans uitgebracht. De vorige versie dateertuit 2013. Inmiddels wordt er veel meer thuis gewerkt en neemt de mantelzorg door het vergrijzen van de naoorlogse generatie toe. En wat te denken van oplopende werkdruk door de krapte op de arbeidsmarkt?

  Lees verder

  Nieuwe klokkenluidersregeling van kracht

  3 mei 2023

  De verbeterde klokkenluidersregeling is van kracht. Daardoor moeten de drempels om maatschappelijke misstanden door vaste krachten, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers te melden worden verlaagd. De nieuwe regeling moet zowel interne als externe meldingen van fraude, omkoping, kartelvorming, milieudelicten en dergelijke mogelijk maken. Ondernemers met 250 of meer werknemers moeten de nieuwe regeling direct invoeren. Kleinere…

  Lees verder

  Europese richtlijn gelijke beloning op komst

  3 mei 2023

  Het beginsel van gelijk loon voor mannen en vrouwen die gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, is al lang wettelijk geregeld. Ondernemingen worden geacht zich aan de wet te houden, desondanks is er soms sprake van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen die gelijke of gelijkwaardige arbeid uitvoeren. Het Europees richtlijnvoorstel heeft als doel het beginsel van…

  Lees verder

  Antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie verplicht

  3 mei 2023

  Werkgevers met meer dan 25 werknemers worden wettelijk verplicht om antidiscriminatiebeleid op schrift te stellen bij hun werving en selectie. Dat betekent dat ondernemingsraden binnenkort een instemmingsverzoek voor het wijzigen van de wervings- en selectieregeling in de bus kunnen verwachten als die regeling nog niet aan de nieuwe wettelijke vereisten voldoet.

  Lees verder