Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Hoe voorkom je een bore-out?

4 december 2019

Aan het voorkomen en behandelen van burn-outs wordt steeds meer aandacht besteed. Vooral omdat het aantal lijkt toe te nemen. Maar het omgekeerde van een burn-out bestaat ook; de bore-out. Door verveling ontwikkelt de werknemer klachten die vergelijkbaar zijn met een burn-out.

Lees verder

Zonder meeweten geen meepraten en meebeslissen

4 december 2019

Het recht op informatie is een belangrijke bevoegdheid voor elke ondernemingsraad. Het ‘meeweten’ is immers een belangrijke voorwaarde om ’mee te kunnen praten’ en ‘mee te kunnen beslissen’. Van dat feit zo elke OR én elke bestuurder doordrongen moeten zijn. Alleen als de beide overlegpartners over dezelfde informatie beschikken kan er sprake zijn van gelijkwaardig…

Lees verder

Werkgever moet meewerken aan ontslag na twee jaar ziekte

4 december 2019

Er zijn al heel wat werknemers geweest die via de rechter een einde wilde maken aan hun slapende dienstverband met hun werkgever. Die oordeelden wisselend over de verzoeken; in een aantal gevallen kreeg de werknemer gelijk, maar ook de werkgever werd in het gelijkgesteld over zijn weigering om de werknemer te ontslaan. De inzet van…

Lees verder

Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid

4 december 2019

Als het goed is zou elke onderneming een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. En in die samenleving leven verschillende bevolkingsgroepen met een andere culturele achtergrond. Daarnaast zijn er groepen werknemers die met arbeidsbeperkingen te maken hebben en maar al te graag aan het werk willen. Beleid om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen is dan…

Lees verder

Aparte seniorenregeling niet toegestaan

6 november 2019

Als de ondernemer met een aparte 55+-regeling wil stoppen stappen de bonden en een aantal werknemers naar de kantonrechter om dat te voorkomen. Maar volgens de kantonrechter is de regeling in strijd met de wet. In dit geval de ‘Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid’ (WGBL).

Lees verder

Medewerkers zeggen vertrouwen in bestuurder op

6 november 2019

Dertig medewerkers van een zorginstelling stellen een brief op gevuld met klachten over het functioneren van de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) en sturen die – met naam en toenaam ondertekend – naar de Raad van Toezicht (RvT).

Lees verder

OR niet akkoord met rooster

6 november 2019

Roosters zijn belangrijk voor medewerkers. Ze bepalen wanneer er gewerkt moet worden en wanneer er vrije tijd is. Roosters beperken de autonomie van medewerkers om daar zelf keuzes in te maken en het is dan ook niet verwonderlijk dat ondernemingsraden in verweer komen als de roosters – naar hun idee – niet deugen. Dat deed…

Lees verder

Vooral mannen doen het gevaarlijke werk

6 november 2019

Maar liefst in negen van de tien beroepen doen de mannen het gevaarlijkste werk. Het CBS maakt een overzicht van de gevaarlijkste beroepen in de vorm van een top 10. Daar staan ook beroepen op waarvan je het niet direct zou verwachten.

Lees verder

Kantonrechter vindt OR onredelijk

6 november 2019

Als een winstuitkering niet volledig wordt uitgekeerd stapt de bestuurder naar de kantonrechter omdat zijn OR weigert in te stemmen met dit voorgenomen besluit. De kantonrechter kan vervangende toestemming geven als de OR onredelijk is in zijn weigering om in te stemmen. En dát is wat de kantonrechter doet. Al 30 jaar kent het bedrijf…

Lees verder

Instemmingsverzoek OR nodig voor beleid tegen discriminatie

6 november 2019

Zowel werkgevers als uitzendbureaus moeten schriftelijk beleid vastleggen om discriminatie bij werving en selectie van personeel te voorkomen. Inspectie SZW gaat controleren op de aanwezigheid én uitvoering van dat beleid, maar ook of de ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd. Niet naleven is geen optie, want de boete kan oplopen tot € 4500 en er ontstaat de…

Lees verder

Nieuwe regels voor oproepkrachten in 2020

6 november 2019

Als op 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt verandert er het nodige op het gebied van het arbeidsrecht. Vooral voor flexibel personeel – nieuw en reeds in dienst – is dat het geval. Voor de OR is het opletten, want het is wel de bedoeling dat de nieuwe regels…

Lees verder

WOR zit niet in de weg om medezeggenschap te vernieuwen

6 november 2019

Onderzoek in dertien case studies naar vernieuwende medezeggenschap laat zien dat de WOR geen problemen geeft bij die vernieuwing. Daarentegen zijn er andere factoren die deze vernieuwing laten falen of slagen.

Lees verder