Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Wat mag wel en wat mag niet bij het testen op corona?

  6 januari 2021

  Sommige werkgevers willen toegangscontroles houden om het coronavirus buiten de deur te houden. Werknemers, bezoekers of klanten wordt dan gevraagd een sneltest te ondergaan. Maar wat mag er – gezien de privacyregels – op dit gebied? De ondernemingsraad heeft een toezichthoudende taak op, dus is het noodzakelijk om hier wat meer over te weten.

  Lees verder

  Geheimhouding hoeft niet opgeheven

  6 januari 2021

  De ondernemingsraad van een havenbedrijf wil dat de door de directie opgelegde geheimhouding wordt opgeheven. De geheimhouding maakt het raadplegen van de achterban over de reorganisatie onmogelijk. Daarnaast wil de OR dat er garanties worden afgegeven voor het af te sluiten sociaal plan. Omdat de ondernemingsraad geen van de eisen ingewilligd krijgt stapt de raad…

  Lees verder

  Reparatie derde WW-jaar

  2 december 2020

  De vakbonden waren het er destijds niet mee eens dat de WW-duur en de duur van de WGA- loongerelateerde uitkering werden beperkt. Al in 2013 spraken zij met de werkgevers en het kabinet in het Sociaal Akkoord af dat de WW en de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering weer verlengd zouden worden via afspraken in…

  Lees verder

  Gratis cursussen via NL leert door

  2 december 2020

  De duurzame inzetbaarheid van personeel wordt vooral bevorderd door het doorlopend blijven opleiden van werknemers. Daar werkt de overheid graag aan mee door het aanbieden van gratis cursussen voor werkenden en werkzoekenden.

  Lees verder

  Werkstress, óók tijdens de coronacrisis

  2 december 2020

  De cijfers over de werkstress in Nederland liegen er niet om. Enquêtes door TNO en het CBS laten verontrustende cijfers zien. Maar liefst 37 procent van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden op voor hun verzuim. Daarmee loont het om die werkstress en werkdruk te voorkomen. Daar kan de ondernemingsraad aan bijdragen.

  Lees verder

  Werkplekinstructiekaarten voor gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen

  2 december 2020

  Veilig en gezond werken wordt vooral bevorderd door de veiligheidsregels in acht te nemen. Die regels staan op een veiligheidsinformatieblad (VIB). Maar dat is een tamelijk ambtelijk en wetenschappelijk verhaal, daarom is de werkplekinstructiekaart (WIK) ontwikkeld. De WIK bevat een praktische vertaling van de informatie op de VIB. Elke werknemer die met gevaarlijke stoffen werkt…

  Lees verder

  Aan de OR wordt geen advies gevraagd

  2 december 2020

  De ondernemingsraad van een coöperatieve vereniging wordt niet om advies gevraagd bij een herstructurering van de onderneming. Ze stappen naar de Ondernemingskamer in Amsterdam om de ondernemer te verplichten alle tot dusverre genomen besluiten terug te draaien en eerst advies aan de OR te vragen.

  Lees verder

  OR krijgt rol bij doorstart van onderneming

  2 december 2020

  De Eerste Kamer heeft de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Door de wet kunnen kansrijke doorstarts van ondernemingen niet worden tegengehouden door partijen die meer of wat anders willen. Als deze wet op 1-1-2021 van kracht wordt krijgt ook de OR een rol bij een besluit tot doorstart.

  Lees verder

  Gegeven bovenwettelijk instemmingsrecht geldt niet voor altijd

  2 december 2020

  Ondernemers kunnen met de ondernemingsraad afspraken maken over bovenwettelijke bevoegdheden. Artikel 32 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt het mogelijk om in de vorm van een ondernemingsovereenkomst zulke afspraken te maken. Een uitspraak van de kantonrecht maakt duidelijk dat er grenzen zijn aan een eerder gegeven bovenwettelijk instemmingsrecht.

  Lees verder

  Thuiswerken tijdens en na corona

  2 december 2020

  Opnieuw zijn werknemers weer massaal gaan thuiswerken nadat de regering daartoe heeft opgeroepen. Zo hier en daar was daaraan voorafgaand al het nieuwe normaal ontstaan: een mix van thuis en op kantoor werken, met op kantoor alle maatregelen om het werk op 1,5 meter afstand te doen. Waar moet de OR op letten bij al…

  Lees verder

  Geen verbod op corona-app door werkgever

  2 december 2020

  Het zijn haast Trumpiaanse besluiten: werkgevers die hun personeel verbieden om de corona-app CoronaMelder te gebruiken. Als je niet meet, dan wordt je ook niet ziek, zo zal de redenering zijn. De werkgevers verwachten oplopend ziekteverzuim, omdat een melding via de app dat je in de buurt bent geweest van een positief geteste app-gebruiker automatisch…

  Lees verder

  Steeds meer psychische beroepsziekten

  2 december 2020

  Met 2222 van de 3691 beroepsziektemeldingen in 2019 zijn de psychische beroepsziekten met stip het meest gemeld. Voor elke ondernemingsraad is dit cijfer een duidelijke aanleiding om een keer met de bedrijfsarts te praten over het voorkomen en voor komen van ziektes als burn-out, depressie, overspanning, posttraumatische stressstoornis (PTSS) e.d. en vervolgens dat ook met…

  Lees verder