Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Doe mee met een pilot over Flexibel rouwverlof

  5 januari 2022

  ‘Het is niet te voorkomen dat vogels van droefheid landen op je schouders, het is wel te voorkomen dat zij nesten bouwen in je haar’ (Chinees gezegde).

  Lees verder

  Gezocht: voorzitters en secretarissen

  5 januari 2022

  Bureau Kalden zoekt voorzitters en secretarissen die willen deelnemen aan een tweedaagse maatwerkcursus, gericht op het functioneren van een voorzitter; een secretaris en hun plaatsvervangers. Je hebt grote invloed op het programma om aan je specifieke leerdoelen te kunnen werken. Er zijn programmavoorbeelden beschikbaar. Uitvoering door Ger Janssen in samenwerking met Wim van Santbrink van…

  Lees verder

  Van belang voor de OR: wetswijzigingen in 2022

  5 januari 2022

  Per 1-1-2022 en later in het jaar is en worden wetswijzigingen van kracht die voor elke ondernemingsraad van belang zijn. Daarbij wordt ook de WOR gewijzigd.

  Lees verder

  Hulpmiddel voor veiligheidsaanpak in de onderneming

  5 januari 2022

  Een nieuwe handreiking van de SER beoogt de basiskennis over de arbeidsveiligheid in ondernemingen te vergroten. De handreiking richt zich vooral op de kleinere en middelgrote bedrijven, omdat dat daar die kennis vaak ontbreekt. Een handreiking moet werkgevers helpen de veiligheidsaanpak te verbeteren en het aantal arbeidsongevallen terug te brengen. De handreiking is ook interessant…

  Lees verder

  Een derde van de werkgevers geeft thuiswerkvergoeding

  5 januari 2022

  Bijna alle werkgevers geven een reiskostenvergoeding (91%) aan hun werknemers. In ruim een derde van de organisaties wordt inmiddels een thuiswerkvergoeding aangeboden (37%). Dit blijkt uit recent onderzoek door een uitgeverij.

  Lees verder

  De OR als gesprekspartner van bestuurder en RvC

  5 januari 2022

  De SER-handreiking ‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’ is weliswaar speciaal opgesteld voor bestuurders, maar daarom niet minder interessant voor de ondernemingsraad. Zowel bestuurder, Raad van Commissarissen (RvC) als de ondernemingsraad hebben belang bij constructief overleg ten behoeve van de onderneming in al haar doelstellingen.

  Lees verder

  Invloed op de strategische onderwerpen

  5 januari 2022

  Doorgaans heeft de OR vooral invloed op de besluit die op tactisch niveau in de organisatie genomen worden. Deze besluiten komen tot stand op basis van eerder gemaakte strategische besluiten. Hoe kan de OR ook invloed op deze strategische keuzes hebben?

  Lees verder

  Arbeidsovereenkomst OR-lid ontbonden

  5 januari 2022

  Elk OR-lid is beschermd tegen ontslag en overige benadeling. Toch lukt het een werkgever om met toestemming van de kantonrechter zijn een OR-lid en oud-OR-voorzitter te mogen ontslaan. Hoe is dat gegaan?

  Lees verder

  Een kennelijk niet onredelijk besluit

  5 januari 2022

  Juristen stoppen vaak dubbele ontkenningen in hun teksten. Dat is ook het geval in het vonnis van de Ondernemingskamer in een zaak waarin de OR probeert een bestuurlijke fusie van tafel te krijgen.

  Lees verder

  OR-lid mag niet worden ontslagen

  5 januari 2022

  Al eerder lag er een conflict tussen de bestuurder en medezeggenschap bij zorginstelling Kalorama. Na drie jaar laait dit conflict op en vraagt de bestuurder bij de kantonrechter toestemming om een OR-lid te ontslaan. De bestuurder wordt in het ongelijk gesteld.

  Lees verder

  Aan het werk met de PSA van medewerkers

  1 december 2021

  Elke ondernemingsraad heeft de taak om toezicht te houden op de naleving van de regels en afspraken op het gebied van de arbeidsomstandigheden. En die regels zijn er niet alleen op het gebied van de veiligheid en gezondheid, maar ook op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van medewerkers. De OR kan met die…

  Lees verder

  Betere bescherming voor Klokkenluiders

  1 december 2021

  Klokkenluiders krijgen een betere bescherming in verband met hun melding van een maatschappelijke misstand. Die bescherming zal vooral merkbaar zijn bij de kantonrechter als een werkgever van deze werknemer af wil.

  Lees verder