Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Voorbereiden op het post-coronatijdperk

5 mei 2020

Links- of rechtsom: voor alle bedrijven en organisaties is de noodzaak ontstaan om als gevolg van het coronavirus tijdig maatregelen te nemen. Niet alleen op het gebied van de veiligheid en gezondheid van personeel, maar ook als het voortbestaan van de organisatie in het geding is. De ondernemingsraad doet er goed aan om zich daar…

Lees verder

Bestuurder vangt bot bij de kantonrechter

5 mei 2020

Als de ondernemingsraad niet instemt met een roosterwijziging voor Dutymanagers stapt de bestuurder naar de kantonrechter om vervangende toestemming te krijgen. Maar die toestemming wordt niet gegeven.

Lees verder

Erg graag OR-lid willen worden

5 mei 2020

Tot twee keer toe stapt een medewerker van een zorginstelling naar de rechter om het OR-lidmaatschap af te dwingen. Hij wil plaats kunnen nemen op een vacante zetel in een kiesgroep waarin hij zelf niet werkzaam is. Bij de kantonrechter kreeg hij dat niet voor elkaar, zodat hij het in hoger beroep bij het gerechtshof…

Lees verder

Recht op langer gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

5 mei 2020

Ouders kunnen nu 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat is onbetaald, tenzij er in de cao of binnen een bedrijf een doorbetaling is geregeld. Maar vanaf augustus 2022 worden de eerste negen weken – bij wet – (gedeeltelijk) betaald.

Lees verder

Wel een lager salaris na herplaatsing, maar geen transitievergoeding

5 mei 2020

Soms wordt een werknemer na een reorganisatie in een functie met een lager salaris geplaatst. Een werknemer vond dat zij recht daarom had op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad (HR) gaf antwoord op deze vraag.

Lees verder

Handleiding voor intern onderzoek naar een misstand

5 mei 2020

Elke organisatie met een OR is sinds 1 juli 2016 verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben. De regeling moet waarborgen dat werknemers een maatschappelijke misstand aan de kaak kunnen stellen bij het Huis voor klokkenluiders. Maar voorafgaand aan die melding zou eerst intern onderzoek naar de misstand nodig zijn. Voor dat interne onderzoek is een…

Lees verder

Regels voor 1,5-meter op het werk

5 mei 2020

Er wordt in allerlei branches en bedrijven nagedacht over de manier waarop er – met inachtneming van de RIVM-regels – kan worden gewerkt. Dat vraagt om creativiteit én om overleg met de ondernemingsraad.

Lees verder

Onderzoek naar schadelijke effecten kantoortuin

5 mei 2020

Het werd hoog tijd dat er onderzoek gedaan wordt naar de schadelijke effecten op de gezondheid en welzijn van werknemers door het werken in kantoortuinen. Dat wetenschappelijke onderzoek is al in veel landen uitgevoerd, maar nu gaat het kabinet er ook de schouders onder zetten. 

Lees verder

Wie het weet mag het zeggen

1 april 2020

Nog een Corona-regel voor de OR: lever op gepaste afstand je bijdrage! In veel ondernemingsraden zitten uiterst betrokken werknemers en werkneemsters met hart voor de zaak en met veel kennis en ervaring over de werking van de organisatie in de praktijk van alledag. Juist nu is dat van groot belang om in te brengen. Als…

Lees verder

OR-cursus voorzitter/secretaris gaat niet door

1 april 2020

De geplande cursusdag voor OR-voorzitter en -secretaris op 14 april 2020 gaat door de coronamaatregelen niet door. T.z.t. zal een nieuwe datum voor deze cursusdag worden vastgesteld. DB’s die zich voor deze dag hebben ingeschreven worden daarvan natuurlijk op de hoogte gesteld.

Lees verder

Vakantiegeld later uitbetalen. Kan dat?

1 april 2020

De maand mei is in bijna alle organisaties de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Verstandige werkgevers bouwen dan ook in de loop van het jaar een reserve op om die uitgave ineens te kunnen doen. Maar nu door de coronacrisis de bedrijfsvoering in het honderd loopt en de gebruikelijke financiële gang van zaken in…

Lees verder

OR wordt OR-online

1 april 2020

Het kan niet anders dan dat de ondernemingsraad online-hulpmiddelen moet benutten om te blijven functioneren. Maak van de nood een deugd!

Lees verder