Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over waar ze werken

  6 april 2022

  Als het aan vakbond FNV ligt, dan moeten werknemers meer zeggenschap krijgen over de plek waar ze willen werken; thuis of op kantoor. Werkgevers en vakbonden hebben daarover een akkoord bereikt in de Sociaal-Economische Raad (SER). De bond streeft naar wetgeving voor alle werknemers. In veel ondernemingen wordt gewerkt aan een thuiswerkregeling nu het thuiswerkadvies…

  Lees verder

  Psychische klachten veroorzaken de meeste arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

  6 april 2022

  In veertig procent van de gevallen zijn psychische klachten meest voorkomende reden om een arbeidsongeschiktheidsuitkering toe te kennen, zo meldt het CBS. En dat verschilt maar weinig van de cijfers van tien jaar eerder.

  Lees verder

  Collega worden voor Oekraïense vluchtelingen

  6 april 2022

  Nu in Nederland Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen kunnen werkgevers overwegen of ze werk willen bieden aan deze mensen. Op die manier kan zo’n vluchteling op korte termijn je collega worden op het werk. Wat is er over het bieden van werk afgesproken? En wat heeft de OR daarmee van doen?

  Lees verder

  SER-handreiking voor betere veiligheidsprestaties

  6 april 2022

  Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid is nooit klaar. Maar hoe zorgt de ondernemer ervoor dat er de arbeidsveiligheid in positieve zin zich blijft ontwikkelen? De Sociaal Economische Raad (SER) heeft daar een handreiking voor ontwikkeld. Ook interessant voor de OR of VGWM-commissie die de arbeidsveiligheid tot speerpunt wil maken.

  Lees verder

  Leidraad voor de PVT geactualiseerd

  6 april 2022

  De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft zijn Leidraad personeelsvertegenwoordiging (PVT) geactualiseerd. De leidraad kan behulpzaam zijn bij het instellen van een PVT, maar ook bij het actualiseren van het PVT-reglement. PVT’s kunnen op verzoek van (meer dan de helft van) werknemers worden ingesteld in ondernemingen waarin tussen 10 en 50 werknemers werkzaam zijn.

  Lees verder

  Gedoe over de COVID-19 urenbank

  6 april 2022

  De vakbonden zijn het niet eens met de gang van zaken in een productiebedrijf over de uren die medewerkers door de COVID-lockdown niet of minder gewerkt hebben. Uiteindelijk moet de kantonrechter daar een oordeel over geven.

  Lees verder

  Uitkering ouderschapsverlof verhoogd

  6 april 2022

  Nog vóór de inwerkingtreding op 2 augustus a.s. van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloon. Minister Van Gennip van SZW heeft een ontwerpbesluit hiervoor naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

  Lees verder

  Nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden

  6 april 2022

  Door de toepassing van de Europese richtlijn is het vanaf 1 augustus 2022 voor werkgevers in principe niet meer toegestaan om nevenwerkzaamheden van werknemers te verbieden. De toepassing van de Richtlijn moet er voor zorgen dat er duidelijkere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden met werknemers worden afgesproken. Voor de OR ligt er een instemmingsverzoek in het verschiet,…

  Lees verder

  Werknemers in de problemen door langdurige ziekte door COVID

  1 maart 2022

  Vooral door de onvoldoende persoonsbeschermende maatregelen in het begin van de COVID-pandemie zijn er zorgmedewerkers al bijna twee jaar langdurig ziek. Daarmee lopen ze risico om in de WIA terecht te komen en voor de zorg verloren te gaan.

  Lees verder

  OR stemt in met verlaging arbeidsvoorwaarden

  1 maart 2022

  Als de onderneming te maken krijgt met tegenvallende bedrijfsresultaten wordt er ingegrepen. Als eerdere maatregelen onvoldoende werken wordt het voorstel gedaan om de arbeidsvoorwaarden te verlagen. De OR adviseert positief op dit voorstel, maar acht werknemers zijn het daar niet mee eens. Ze stappen naar de rechter om de verlaging van hun salaris aan te…

  Lees verder

  Handreikingen ‘Werken met langdurige coronaklachten’

  1 maart 2022

  Inmiddels zijn er werknemers die al twee jaar te maken hebben met klachten die ze door corona hebben opgedaan. Long covid levert voor die werknemers een alledaagse beperking in hun functioneren op, en daarmee ook voor het werk dat gedaan moet worden. Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen opgesteld over werken met…

  Lees verder

  Aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer

  1 maart 2022

  Niet alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag is onwenselijk in elke werkorganisatie, maar dat geldt voor al het gedrag waardoor werknemers geraakt worden. Discriminatie, pesten, roddelen, onder druk zetten e.d. horen daar ook niet in thuis. De SER schreef een handreiking ‘Aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer’.

  Lees verder