Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 16e jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap wordt mogelijk gemaakt door Pallas Advocaten en MZLeeuw.

 

Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

  Groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten

  5 juni 2024

  De ondernemingsraad van AH e-Commerce heeft nog een derde geschil met de bestuurder uit te vechten. Dit keer bij de Ondernemingskamer in Amsterdam omdat een adviesaanvraag en het daaruit volgende besluit over het inlenen van arbeidskrachten wordt aangevochten.

  Lees verder

  Aanpassingen in de medezeggenschap

  5 juni 2024

  De ondernemingsraad van AH e-Commerce heeft onlangs nog bij de Hoge Raad gelijk gekregen voor het adviesrecht op het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten. Nu komt de kantonrechter eraan te pas, omdat de ondernemer de medezeggenschap anders wil inrichten.

  Lees verder

  Verdiepend onderzoek naar niet-instellen van OR

  5 juni 2024

  In december 2023 is het rapport over de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gepubliceerd. Daaruit bleek dat bij 31 procent van de ondernemingen die een OR hadden moeten instellen dat niet het geval is geweest. Demissionair minister Van Gennip heeft aanvullend onderzoek laten doen naar de redenen voor het niet instellen van…

  Lees verder

  Wetsvoorstel overgang van onderneming bij een faillissement

  5 juni 2024

  Het zal je maar gebeuren! Ondanks alle moeite (en geld) die in de onderneming zijn gestopt gaat het bedrijf failliet. Soms is er sprake van een doorstart doordat de failliete boedel wordt opgekocht, maar in dat geval is de overname van personeel niet goed geregeld. Een wetsvoorstel ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’ wil daar…

  Lees verder

  Voorstel voor wettelijk rouwverlof

  5 juni 2024

  Bij het overlijden van een partner of een kind is er doorgaans een dag of vijf in de cao vastgelegd waarop de werknemer recht heeft om de uitvaart van zijn naaste te regelen. Van rouwverwerking is geen sprake, dus als een werknemer door die rouw nog niet kan werken komt het doorgaans tot een ziekmelding.…

  Lees verder

  Een gezonde lunch van de werkgever moet worden belast

  5 juni 2024

  Onlangs deed de Hoge Raad een uitspraak in een geschil over de gerichte vrijstelling voor het gratis verstrekken van een gezonde lunch door de werkgever. De uitspraak had betrekking op de belastingjaren 2017 en 2018. In 2022 is de wetgeving op dat gebied gewijzigd. De uitspraak heeft geen betekenis voor de huidige afspraken.

  Lees verder

  Meerderheid werkgevers vergoedt woon-werkverkeer en thuiswerken

  5 juni 2024

  De Nederlandse werkgevers betalen op grote schaal vergoedingen voor woon-werkverkeer. Zo’n 3,35 miljoen medewerkers krijgen gezamenlijk meer dan 2 miljard euro aan vergoedingen daarvoor. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding’ van Werkgeversvereniging AWVN. Verhoging vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer In 2023 werd de maximale vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer van 19 cent verhoogd naar 21 cent per…

  Lees verder

  Eerder stoppen met werken bij zwaar werk

  5 juni 2024

  Eerder stoppen met werken als je zwaar werk doet, dat is met de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) mogelijk. De vakbonden willen dat die – nu nog tijdelijke – regeling vanaf 2026 wordt verbeterd en wordt omgezet in een permanente regeling.

  Lees verder

  Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis

  5 juni 2024

  De COVID-pandemie ligt bij menigeen nog vers in het geheugen, en heeft destijds grote gevolgen gehad voor ondernemingen, ondernemers, werknemers en ZZP’ers. Het kabinet heeft destijds met grote spoed allerlei tijdelijke maatregelen getroffen om de financiële gevolgen ervan op te vangen. Er ligt nu een wetsvoorstel om bij crisissituaties zoals oorlogen, pandemieën of overstromingen en…

  Lees verder

  Vakbond heeft recht om over cao te onderhandelen

  1 mei 2024

  Er is tot aan de Hoge Raad over geprocedeerd, maar de slotconclusie is dat het eerdere oordeel van het gerechtshof in stand blijft. In dit geval ging het over het – al dan niet – hebben van het recht om als vakbond FNV voor het personeel van TUI te mogen onderhandelen over de cao.

  Lees verder

  Meer duidelijkheid over opleidingsniveaus

  1 mei 2024

  De Tweede Kamer heeft op 9 april 2024 de NLQF-wet aangenomen. Na de invoering ervan wordt het voor iedereen duidelijk welk niveau een opleiding of diploma heeft. Zo kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden beter inspelen op de mogelijkheden voor een leven lang leren en ontwikkelen. De wet gaat nu door naar de Eerste Kamer.

  Lees verder

  Adviesaanvraag Politiek primaat in de WOR

  1 mei 2024

  Voor de overheidsmedezeggenschap legt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een aantal beperkingen. Het Politiek primaat sluit de invloed van de ondernemingsraad op sommige onderwerpen uit. Aan de SER is om advies gevraagd, met als doel de wetgeving zoveel als mogelijk te laten aansluiten aan die voor het bedrijfsleven. Behalve… als dat niet anders kan.

  Lees verder