Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Werkgerelateerd verzuim stijgt iets

4 februari 2020

Al jaren houdt TNO de verzuimcijfers in Nederland bij en publiceert die elke twee jaar in de Arbobalans. Het verzuim lag in 2017 landelijk op 4 procent. TNO ziet een lichte stijging in het werkgerelateerd verzuim. Van al het verzuim is  bijna de helft (46 procent) gerelateerd aan werk. In 2015 was dit nog 42…

Lees verder

Hebben we instemmingsrecht op ons personeelshandboek?

4 februari 2020

In bijna alle bedrijven en organisaties is er een personeelshandboek. Daarin staan allerlei personele regelingen, zoals de regels voor het opnemen van vakantie, hoe een ziekmelding gedaan moet worden of hoe de gewerkte uren verantwoord moeten worden. Voor de overheid is het personeelshandboek na 1-1-2020 een belangrijk document geworden, omdat na de invoering van de…

Lees verder

In 2022 sluiten alle rookruimtes

4 februari 2020

In 2021 moeten alle rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen worden gesloten en in 2022 is dat voor het gehele bedrijfsleven het geval. Dát is het voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat nu door de ministerraad is aangenomen. En om het roken grondig te…

Lees verder

Dronken, stoned of duf op de werkvloer

4 februari 2020

Het is natuurlijk niet erg veilig als medewerkers dronken, onder invloed van medicijnen of drugs aan het werk zijn of zich in het verkeer begeven. Maar de wettelijke privacyregels maken het – enkele uitzonderingen daargelaten – een werkgever niet mogelijk om daar zelf op te controleren. Daar wil staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken…

Lees verder

Verschillen tussen uitzenden, payrolling en contracting

4 februari 2020

Nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is ingegaan is er vooral voor de payrollers het nodige veranderd. Zo hebben ze nu recht op de zelfde arbeidsvoorwaarden als de collega’s met een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen tussen werken via een uitzendbureau of via een payrollbedrijf?…

Lees verder

SER publiceert Engelse vertaling WOR

8 januari 2020

Voor ondernemingsraden en bestuurders die Engels als voertaal van het overleg hebben is de nieuwe vertaling van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zeker een aanrader. De vertaling is geactualiseerd en bevat de laatste wijzigingen in de WOR.

Lees verder

Ondernemingsraad knokt voor behoud onafhankelijkheid

7 januari 2020

Internet-, tv- en telefoonprovider XS4ALL is veel in het nieuws geweest en dan vooral omdat de onafhankelijkheid van de organisatie behouden moest blijven. Ook de ondernemingsraad heeft daar een rol in gespeeld.

Lees verder

Vanaf 1-1-2020 zakelijk een fiets te leasen

7 januari 2020

Werkgevers kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden een fiets leasen en aan hun werknemers ter beschikking stellen. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat tal van oude controleregels zijn vervallen en maakt het daardoor eenvoudiger om zo’n regeling in te stellen. Maar… zoals zo vaak heeft elk voordeel óók een nadeel.

Lees verder

Handreiking ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ gepubliceerd

7 januari 2020

Het Arboplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een nieuwe Handreiking ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ gepubliceerd. Daarmee wordt geprobeerd om miscommunicatie over instructies en procedures op de werkvloer te voorkomen.

Lees verder

Even appen over contractverlenging

7 januari 2020

Als een medewerker via WhatsApp aan haar werkgever vraagt of haar contract met een jaar verlengd wordt, dan krijgt ze – ook via WhatsApp – een bevestigend antwoord. Door verschillende omstandigheden wil de werkgever van haar af. In eerste instantie krijgt de werkgever van de kantonrechter gelijk, maar het gerechtshof heeft een andere mening.

Lees verder

Meer jongeren in de medezeggenschap

7 januari 2020

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) organiseerde het congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’. In veel ondernemingsraden zijn jongeren ondervertegenwoordigd; daarnaast is er nog te weinig kennis over het belang van de medezeggenschap bij deze leeftijdscategorie.

Lees verder

Wat verandert er in 2020?

7 januari 2020

Een nieuw jaar met nieuwe kansen, maar ook met nieuwe wettelijke maatregelen die op 1-1-2020 of later in dit jaar van toepassing worden. Een overzicht van de veranderingen die óók voor de ondernemingsraad van belang zijn.

Lees verder