Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 16e jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap wordt mogelijk gemaakt door Pallas Advocaten en MZLeeuw.

 

Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

  SER-richtlijn voor werk-privébalans herzien

  5 juli 2023

  Het is voor elke werknemer zaak om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en behouden. Bij onbalans is er risico op overbelast raken en verzuim. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een herziene richtlijn werk-privébalans gepubliceerd. Door het nemen van maatregelen op verschillende niveaus kan uitval door werknemers worden voorkomen. Hier ligt ook…

  Lees verder

  Verplicht 10 minuten aanwezig zijn voor aanvang van het werk is betaalde arbeidstijd

  5 juli 2023

  De werkgever verplicht de werknemer om 10 minuten voor aanvang van het werk zich te melden bij de leidinggevende, zodat precies op tijd met het werk begonnen kan worden. Als een werknemer die 10 minuten als werktijd uitbetaald wil krijgen, dan doet eerst de kantonrechter daarover een uitspraak en nu in hoger beroep het gerechtshof.…

  Lees verder

  Geen advies gevraagd voor opheffen functie

  5 juli 2023

  De functie van senior solution sales manager wordt opgeheven zonder dat daarover advies aan de ondernemingsraad wordt gevraagd. Volgens de OR was zo’n adviesaanvraag wettelijk verplicht. De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam doet over de zaak een uitspraak.

  Lees verder

  OR verliest bij kantonrechter

  5 juli 2023

  De Ondernemingsraad van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement stapt naar de kantonrechter met het verzoek om naleving van ‘de Leidraad’, een regeling waarin roosterdiensten is vastgelegd. In zijn oordeel maakt de kantonrechter nog eens duidelijk hoe het ‘bevorderen’ uit artikel 28 van de WOR gezien moet worden.

  Lees verder

  Ontslagbescherming in de praktijk: OR-lid mag niet worden ontslagen

  5 juli 2023

  Er ontstaat gedoe als een medewerker als reservekandidaat wil toetreden tot de OR en kondigt een juridische procedure aan als dat niet snel genoeg geregeld wordt. Daarnaast is hij kritisch over het functioneren van de OR tot dat moment. De werkgever heeft het bericht daarover als aanleiding gezien om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te…

  Lees verder

  Veranderde wetgeving per 1 juli 2023

  5 juli 2023

  Traditioneel worden veel nieuwe of aangepaste wetten op 1 januari of 1 juli ingevoerd. 1 Juli 2023 is daarop geen uitzondering. Voor werkgever en ondernemingsraad altijd de aandacht waard.

  Lees verder

  Toeslagen ook van toepassing op bovenwettelijke vakantiedagen

  5 juli 2023

  De Hoge Raad (HR) heeft een uitspraak gedaan over de vraag of de werkgever verplicht is om loon en onregelmatigheidstoeslag (ORT) over bovenwettelijke vakantiedagen te betalen. Volgens de HR geldt ook als de werknemer de toegekende vakantie later heeft ingezet voor andere doeleinden, zoals werkweekverkorting. De uitspraak is aanleiding van de OR om naar de…

  Lees verder

  Arbeidsvoorwaarden vergroenen

  5 juli 2023

  Ondernemingen verduurzamen in zo’n geval de arbeidsvoorwaarden. Voor bestaande en nieuwe medewerkers kunnen groen arbeidsvoorwaarden van belang zijn bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst of juist van het accepteren van een baan. De ondernemingsraad kan ook een bijdrage leveren aan deze trend.

  Lees verder

  Maak een solide start met het OR-werk

  7 juni 2023

  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de starterscursus voor nieuwe OR-leden op woensdag 21 juni in Heino. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens deze startersdag worden die duidelijk en…

  Lees verder

  Aanpassing Poortwachter voor re-integratietraject

  7 juni 2023

  Op 17 mei publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de Staatscourant een wijziging in de toepassing van de Wet Poortwachter. Formeel heet die ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’. Door de wijziging zijn zowel werkgever als werknemer per 1-7-2023 verplicht om hun beider visie op het re-integratietraject te geven.

  Lees verder

  Eerste rapportage over man/vrouwverhouding

  7 juni 2023

  Dit jaar moeten Nederlandse bedrijven voor het eerst verslag uitbrengen over de man-vrouwverhouding in de (sub)top.  Ze moeten ook laten zien welke plannen zij hebben om meer diversiteit te bereiken binnen hun organisatie. Ondernemingsraden van deze bedrijven hebben een belangrijke rol bij het vaststellen en behalen van deze doelen. En dat moet beter!

  Lees verder

  Nieuw standaardwerk voor OR en PVT: De WOR-code

  7 juni 2023

  Bij uitgeverij Rendement verscheen onlangs een nieuw standaardwerk voor OR en PVT: de WOR Code.

  Lees verder