Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Mag ik mijn beoordelingsgesprek opnemen?

  5 oktober 2022

  Een beoordelingsgesprek brengt altijd enige spanning met zich mee. Door die spanning wordt het moeilijker om alles wat in het gesprek aan de orde is geweest vast te houden. Het maken van een opname op je mobieltje is dan een handige oplossing, zodat het gesprek later nog teruggeluisterd kan worden. Maar mag dat, en hoe…

  Lees verder

  Meer vrouwen benoemd tot commissaris dan mannen

  5 oktober 2022

  Van de 85 nieuwe benoemingen in de raad van commissarissen was 55% vrouw. Daarmee is voor het voor de eerste keer dat er meer vrouwen dan mannen zijn benoemd als commissaris in een Nederlands beursgenoteerd bedrijf. Bij de benoeming van bestuurders liggen de verhoudingen tussen mannen en vrouwen beduidend anders. Ruim 84 procent van de…

  Lees verder

  Situatieve arbeidsongeschiktheid

  5 oktober 2022

  Zo’n 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar zijn het gevolg van zogenoemde situatieve arbeidsongeschiktheid. De medewerkers melden zich ziek door een onderliggend arbeidsconflict met leidinggevende, collega’s of de organisatie. Ook deze medewerkers komen op enig moment bij de bedrijfsarts terecht. De vernieuwde STECR richtlijn Arbeidsconflicten (versie 7) gaat over het inzetten van arbeidsmediation in zo’n…

  Lees verder

  Ongewenst gedrag wordt te weinig gemeld bij vertrouwenspersoon

  5 oktober 2022

  Maar 13 procent van de slachtoffers stapt naar de vertrouwenspersoon na ervaring met ongewenst gedrag. En van deze slachtoffers doet het overgrote deel geen officiële melding. Een direct verband leggen tussen het aantal meldingen en de mate waarin ongewenst gedrag voorkomt is dus niet mogelijk.

  Lees verder

  Werkgevers vinden werving met algoritmes geen probleem

  5 oktober 2022

  Het College voor de Rechten van de Mens komt in een rapport tot de conclusie dat vrijwel alle werkgevers algoritmes gebruiken bij de werving en selectie van hun nieuwe personeel. Een deel van de organisaties is onbekend met het feit dat sommige algoritmes kunnen leiden tot verboden discriminatie en uitsluiting van doelgroepen. Het rapport levert…

  Lees verder

  Diversiteit en inclusie als OR-doel

  5 oktober 2022

  ‘Verschil verrijkt!’, dat is het motto van de dag die de SER op 4 oktober heeft georganiseerd. De Diversity Day heeft als doel de diversiteit en inclusie op de werkvloer in de organisaties en ondernemingen te bevorderen. De aandacht daarvoor heeft meer nodig dan zo’n speciale dag. Daar kan elke OR een bijdrage aan leveren.

  Lees verder

  Monitor Arbeidsongevallen 2021

  5 oktober 2022

  Jaarlijks publiceert de Arbeidsinspectie de in de Monitor Arbeidsongevallen de rapportage over de veelvoorkomende ongevalstypen. ‘Vallen’ en ‘in contact komen met een arbeidsmiddel’ zoals machines zijn de meest voorkomende ongevallen.

  Lees verder

  NL-werknemers zijn Europees kampioen zitten

  5 oktober 2022

  De Nederlandse werknemers waren in 2020 de Europees kampioen zitten, en dat was in het jaar erna ook zo. Gemiddeld zitten werknemers zo’n 8,5 uur per dag en bijna 44 procent van de werknemers zit minimaal 10 uur per dag. Een en ander wordt duidelijk in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021.

  Lees verder

  Heeft een werkwillige recht op loon?

  7 september 2022

  De uitspraak van de Hoge Raad (HR) is al in 1972 gedaan, maar het heeft bijna 50 jaar geduurd voordat die op uitspraken.rechtspraak.nl gepubliceerd is. De HR gaf in de uitspraak antwoord op de vraag of een werkwillige die door een staking niet kan werken toch recht op loon? Nu er weer stakingen (NS en…

  Lees verder

  Tweede Kamer akkoord met Wet werken waar je wilt

  7 september 2022

  De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. Door dit wetsvoorstel veranderen de wettelijke regels voor werknemers die een wijziging willen voor een andere arbeidsplaats.

  Lees verder

  Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  7 september 2022

  De Eerste Kamer heeft aan de regering gevraagd om een beter uitvoerbaar en communiceerbaar alternatief voor het uitgestelde uitbetalingsmoment. Door het opschuiven van de invoeringsdatum krijgen de pensioenuitvoerders meer tijd om zich voor te bereiden op ‘het bedrag ineens’.

  Lees verder

  Preventie en aanpak van seksueel overschrijdend gedrag

  7 september 2022

  Zo’n 30 procent van de werkende vrouwen heeft wel eens te maken gehad met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie. En maar liefst 61 procent van de vrouwen heeft op het werk te maken gehad seksueel getinte opmerkingen, grappen, schunnige woorden, sissen of ander vervelend taalgebruik. Alle reden om er – ook…

  Lees verder