Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Geen mondkapje, geen loon

  3 februari 2021

  Het dragen van een mondkapje is zo langzamerhand ingeburgerd. In openbare ruimten en in het openbaar vervoer is het dragen ervan verplicht. Maar wat als een werknemer de verplichting om zo’n kapje te dragen niet nakomt, terwijl de werkgever dat wel eist? De kantonrechter doet daar een uitspraak over.

  Lees verder

  Handreiking Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid

  3 februari 2021

  Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM) laat zich niet combineren met gezond en veilig werken. Zeker niet als er wordt deelgenomen aan het verkeer, met machines en heftrucks wordt gewerkt en fouten grote gevolgen voor bedrijf en personeel kunnen hebben. Daarnaast wordt er jaarlijks door zo’n 5,5 miljoen dagen door alcoholgebruik verzuimd.

  Lees verder

  Werken met gevaarlijke stoffen: handreiking voor de OR

  3 februari 2021

  Inspectie SZW maakte een handreiking voor ondernemingsraden en PVT’s over hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het werken met gevaarlijke stoffen. De handreiking geeft inzicht op het inzetten van het advies- en instemmingsrecht om veilig werken met gevaarlijke stoffen mogelijk te maken.

  Lees verder

  Verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden bij thuiswerkend personeel

  3 februari 2021

  Het is de werkgever die ervoor moet zorgen dat het personeel onder alle omstandigheden veilig en gezond het werk kan doen. Dat geldt niet alleen voor werk in het bedrijf, maar ook op de thuiswerkplek. O.a. TNO maakten een infographic over het thuiswerken.

  Lees verder

  De overgang van onderneming en medezeggenschap

  3 februari 2021

  Als een nieuwe contractant een heraanbesteding wint gaat het personeel van de onderneming die de concessie kwijt raakt over naar de nieuwe contractant. De ondernemingsraad van de verliezende onderneming wil dat op deze overgang van personeel de Wet overgang van onderneming (Woo) van toepassing is. In zo’n geval gaat het personeel van de verliezende partij…

  Lees verder

  Eerste uitwerking van het Pensioenakkoord

  3 februari 2021

  Op 12 januari 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ aangenomen. Het wetsvoorstel is een van de eerste onderdelen van het pensioenakkoord en maakt het mogelijk zelf keuzes te kunnen maken in het pensioenstelsel. Al eerder ging de Kamer akkoord met het wetsvoorstel dat de stijging van de AOW-leeftijd…

  Lees verder

  Wetsvoorstel ‘Wet eerlijk delen’ ingediend

  6 januari 2021

  Op 11 december 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet eerlijk delen’ door SP-kamerlid Mahir Alkaya ingediend bij de Tweede Kamer. Hij wil met dit wetsvoorstel de mogelijkheid creëren om werknemers mee te laten delen in de winst van de onderneming en meer invloed te geven op de koers van de onderneming. Dat geldt dan allemaal wel…

  Lees verder

  Thuiswerkvergoeding van zo’n € 2,60 per dag

  6 januari 2021

  Een vergoeding aan werknemers die thuiswerken komt neer op zo’n € 2,60 per dag. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 500 professionals. Soms wordt er per dag vergoed, soms ook een bedrag in één keer.

  Lees verder

  Nieuwe regels en wetten per 1-1-2021

  6 januari 2021

  De datum van 1 januari is vaak ook de datum waarop nieuwe regels en wetten van toepassing worden. Een overzicht van de veranderingen die voor de ondernemingsraad van belang is of kan zijn.

  Lees verder

  ‘Eens kijken of we de gehele OR kunnen ontslaan’

  6 januari 2021

  De ondernemingsraad van een textielbedrijf wil van de opgelegde geheimhouding af, zodat de raad de achterban over een op handen zijnde reorganisatie kan raadplegen. Daarop dreigde de directie de gehele ondernemingsraad te ontslaan. Kan dat zomaar?

  Lees verder

  Vage afspraken veroorzaken meningsverschillen

  6 januari 2021

  Soms worden afspraken tussen partijen netjes op papier vastgelegd, maar blijkt bij het uitvoeren ervan dat beide partijen de afspraak anders interpreteren. Dat is ook het geval bij een afspraak tussen een werkgever en vakbonden over een sociaal plan als er arbeidsplaatsen dreigen te verdwijnen. Uiteindelijk moet de kantonrechter bepalen wat er daadwerkelijk is afgesproken.

  Lees verder

  Geen vervangende toestemming kantonrechter voor het invoeren van een krapteregeling

  6 januari 2021

  Als de ondernemingsraad niet instemt met de invoering van een krapteregeling stapt de ondernemer naar de kantonrechter om vervangende toestemming te vragen. Die geeft de OR gelijk. Maar waarom krijgt de ondernemingsraad dat gelijk?

  Lees verder