Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  OR krijgt rol om loondiscriminatie tegen te gaan

  5 mei 2021

  ‘Wat verdien je in je huidige functie?’ Die vraag mogen werkgevers binnenkort niet meer aan hun sollicitanten stellen. Daarnaast moeten ze vóóraf aangeven wat het aanvangssalaris van een vacante functie is. En houden ze zich niet aan deze bepalingen, dan heeft de werknemer recht op achterstallige loonbetaling. Op grond van nog in te voeren Europese…

  Lees verder

  Thuis werken we harder dan op kantoor

  5 mei 2021

  Werknemers zijn thuis productiever dan op kantoor. Onderzoek onder 40.000 kantoorwerkers laat zien dat een goede werk-privébalans en de tevredenheid over thuiswerken een aanwijsbare positieve invloed te hebben op de productiviteit van thuiswerkers. Wat kan de OR met deze inzichten?

  Lees verder

  Corona-vaccinatie voor werknemers?

  5 mei 2021

  Wat mag de werkgever van zijn werknemers verwachten als duidelijk is dat de gevolgen van de coronapandemie fors te beperken zijn door vaccinatie? En… waar moet de ondernemingsraad op letten?

  Lees verder

  Toetsing van RI&E’s blijkt niet op orde

  5 mei 2021

  Er is nog werk te doen om de risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) te laten voldoen aan de wet. Vooral de toetsing van de RI&E moet beter. Dát is de conclusie van een onderzoek door Inspectie SZW naar de kwaliteit van de toetsingen. En… wat kan de OR met deze uitkomsten?

  Lees verder

  Van-werk-naar-werk via ‘De Vakbeweging’

  5 mei 2021

  Het zal je maar gebeuren! Voor het eerst (dreigend) werkloos door de coronacrisis en hoe kom je dan van werk-naar-werk? De vakbonden FNV en CNV bieden begeleiding van ‘De Vakbeweging’, een initiatief om werknemers te helpen om nieuw werk te vinden. Het betekent een extra mogelijkheid om personele gevolgen op te vangen. Daar kan de…

  Lees verder

  SER ondersteunt met stappenplan ‘OR zoekt jonge collega’s’

  5 mei 2021

  Meer jongeren betrekken bij de medezeggenschap. Dát is het doel van het stappenplan van de SER om dat voor elkaar te krijgen. Het is nog altijd zo dat de jongeren minder in de ondernemingsraden vertegenwoordigd zijn. Het stappenplan kan helpen om daar actief wat aan te doen.

  Lees verder

  Ezelsbruggetjes

  5 mei 2021

  Wie heeft ze niet gebruikt? Of gebruikt ze nog steeds? Ezelsbruggetjes zijn prachtige hulpmiddelen om complexe zaken te onthouden en toe te passen. Ook voor de ondernemingsraad zijn er van die bruggetjes.

  Lees verder

  OR-privacyboekje voor bescherming privacy op de werkvloer

  5 mei 2021

  De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de regelingen die de persoonsgegevens van medewerkers moeten beschermen. Ook de systemen die gebruikt kunnen worden om aanwezigheid, prestaties of gedrag kunnen volgen vallen onder het instemmingsrecht van de OR. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft speciaal voor de OR een OR-privacyboekje geschreven.

  Lees verder

  Denice Gayadien

  7 april 2021

  Met trots stellen wij aan je voor: DENICE GAYADIEN Denice versterkt sinds kort het team van Bureau Kalden. Zij is nog bezig met een inwerktraject, maar gezien haar enthousiasme, achtergrond, kennis en ervaring zal zij ook al op korte termijn zelfstandig trainingen en opdrachten uit gaan voeren. Zij stelt zich graag aan je voor: Mijn…

  Lees verder

  Besluit genomen zonder instemming van de OR

  7 april 2021

  Welk oordeel heeft de kantonrechter als de bestuurder vervangende instemming vraagt voor het aanpassen van secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl de bestuurder daar al een besluit over genomen heeft zonder de instemming van de OR af te wachten?

  Lees verder

  Onbelast vergoeden reiskosten opnieuw verlengd

  7 april 2021

  Op grond van de noodmaatregelen vanwege de coronacrisis mochten werkgevers aan hun werknemers de gebruikelijke vaste reiskostenvergoeding blijven betalen, ondanks het feit dat die werknemers die reiskosten niet maakten omdat er thuis gewerkt werd. Die uitzondering om door te betalen is nu opnieuw verlengd tot 1 juli 2021.

  Lees verder

  Foto’s van medewerkers op de website. Mag dat?

  7 april 2021

  Uit oogpunt van klantvriendelijkheid wil de werkgever foto’s van het personeel – met naam – op de website zetten, zodat bezoekers weten met wie ze te maken krijgen. Maar kan dat zomaar?

  Lees verder