De duurzame inzetbaarheid van personeel wordt vooral bevorderd door het doorlopend blijven opleiden van werknemers. Daar werkt de overheid graag aan mee door het aanbieden van gratis cursussen voor werkenden en werkzoekenden.

Lees meer...

De cijfers over de werkstress in Nederland liegen er niet om. Enquêtes door TNO en het CBS laten verontrustende cijfers zien. Maar liefst 37 procent van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden op voor hun verzuim. Daarmee loont het om die werkstress en werkdruk te voorkomen. Daar kan de ondernemingsraad aan bijdragen.

Lees meer...

Veilig en gezond werken wordt vooral bevorderd door de veiligheidsregels in acht te nemen. Die regels staan op een veiligheidsinformatieblad (VIB). Maar dat is een tamelijk ambtelijk en wetenschappelijk verhaal, daarom is de werkplekinstructiekaart (WIK) ontwikkeld. De WIK bevat een praktische vertaling van de informatie op de VIB. Elke werknemer die met gevaarlijke stoffen werkt…

Lees meer...

De ondernemingsraad van een coöperatieve vereniging wordt niet om advies gevraagd bij een herstructurering van de onderneming. Ze stappen naar de Ondernemingskamer in Amsterdam om de ondernemer te verplichten alle tot dusverre genomen besluiten terug te draaien en eerst advies aan de OR te vragen.

Lees meer...

De Eerste Kamer heeft de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Door de wet kunnen kansrijke doorstarts van ondernemingen niet worden tegengehouden door partijen die meer of wat anders willen. Als deze wet op 1-1-2021 van kracht wordt krijgt ook de OR een rol bij een besluit tot doorstart.

Lees meer...

Ondernemers kunnen met de ondernemingsraad afspraken maken over bovenwettelijke bevoegdheden. Artikel 32 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt het mogelijk om in de vorm van een ondernemingsovereenkomst zulke afspraken te maken. Een uitspraak van de kantonrecht maakt duidelijk dat er grenzen zijn aan een eerder gegeven bovenwettelijk instemmingsrecht.

Lees meer...

Opnieuw zijn werknemers weer massaal gaan thuiswerken nadat de regering daartoe heeft opgeroepen. Zo hier en daar was daaraan voorafgaand al het nieuwe normaal ontstaan: een mix van thuis en op kantoor werken, met op kantoor alle maatregelen om het werk op 1,5 meter afstand te doen. Waar moet de OR op letten bij al…

Lees meer...

Het zijn haast Trumpiaanse besluiten: werkgevers die hun personeel verbieden om de corona-app CoronaMelder te gebruiken. Als je niet meet, dan wordt je ook niet ziek, zo zal de redenering zijn. De werkgevers verwachten oplopend ziekteverzuim, omdat een melding via de app dat je in de buurt bent geweest van een positief geteste app-gebruiker automatisch…

Lees meer...

Met 2222 van de 3691 beroepsziektemeldingen in 2019 zijn de psychische beroepsziekten met stip het meest gemeld. Voor elke ondernemingsraad is dit cijfer een duidelijke aanleiding om een keer met de bedrijfsarts te praten over het voorkomen en voor komen van ziektes als burn-out, depressie, overspanning, posttraumatische stressstoornis (PTSS) e.d. en vervolgens dat ook met…

Lees meer...

Het tegoed aan extra gewerkte uren/ overuren/verlofuren/vakantie uren dat veel werknemers hebben kan in sommige organisaties flinke stuwmeren tot gevolg hebben. Uit laten betalen levert weinig op, zo is de gedachte. De feiten liggen overigens wat genuanceerder. Toch zijn wij al enige tijd op zoek naar creatieve mogelijkheden om zoveel mogelijk het brutoloon aan te…

Lees meer...