Het tegoed aan extra gewerkte uren/ overuren/verlofuren/vakantie uren dat veel werknemers hebben kan in sommige organisaties flinke stuwmeren tot gevolg hebben. Uit laten betalen levert weinig op, zo is de gedachte. De feiten liggen overigens wat genuanceerder. Toch zijn wij al enige tijd op zoek naar creatieve mogelijkheden om zoveel mogelijk het brutoloon aan te…

Lees meer...

Iedere medewerker van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Daarmee krijgt de medewerker meer zicht op de mogelijkheden om zich – al dan niet in de eigen baan – verder te ontwikkelen. Weten wat je waard bent is voor elke werknemer van groot belang, maar speciaal…

Lees meer...

Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op donderdag 12 november 2020 via Microsoft Teams. Er zijn nog 2 plekken beschikbaar voor OR-leden uit de zelfde onderneming. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van…

Lees meer...

De coronacrisis zorgt voor oplopende werkloosheid. In veel sectoren is er een overschot aan personeel, terwijl in andere sectoren er een tekort is. Het UWV zocht uit naar welke beroepen werknemers kunnen overstappen. De SER publiceerde het kennisdocument ‘Eigen regie’ om werkgevers en werknemers te stimuleren om regie te hebben over de eigen loopbaan. De…

Lees meer...

De coronaperkikelen doen bijna vergeten dat er ook nog een Brexit aanstaande is. Op 31-12-2020 loopt de overgangsperiode af in de ontvlechting van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU). Er wordt nog volop onderhandeld, maar de uitkomst daarvan is ongewis. Bedrijven doen er dan ook goed aan om voorbereid te zijn op…

Lees meer...

Inspectie SZW wil dat bedrijven meer leren van de arbeidsongevallen en daardoor herhaling wordt voorkomen. Tegelijkertijd zal de veiligheid van het personeel toenemen, en dat kan de OR alleen maar toejuichen. Ongevallen met licht letsel De aanpak van Inspectie SZW heeft betrekking op de ongevallen waarbij de slachtoffers licht letsel hebben opgelopen. De Inspectie gaat…

Lees meer...

Met alle zorgen om de economische schade door het coronavirus en alle maatregelen die daarmee samenhangen zou je haast vergeten dat het nog altijd de bedoeling is dat werknemer fit en vitaal hun loopbaan kunnen volgen en gezond met pensioen kunnen. De Ministeries van SZW en VWS hebben het platform Vitaal Bedrijf van VNO/NCW gelanceerd…

Lees meer...

Als het aan vakorganisatie FNV ligt komt er in de nieuw af te sluiten cao’s een paragraaf over de thuiswerkvergoeding. In de cao Rijk en de cao Werken voor waterschappen is dat al gelukt. Die thuiswerkvergoeding is ook een goed idee voor de bedrijven (en ondernemingsraden) en organisaties waar geen cao met de bonden is…

Lees meer...

Op grond van de noodmaatregelen vanwege de coronacrisis mochten werkgevers aan hun werknemers de gebruikelijke vaste reiskostenvergoeding blijven betalen, ondanks het feit dat die werknemers die reiskosten niet maakten omdat er thuis gewerkt werd. Die uitzondering om door te betalen vervalt op 1-1-2021. Voor het toepassen van de noodmaatregel is het van belang dat de…

Lees meer...