Vaker stoppen met werk via RVU-regeling

Cao’s bevatten inmiddels voor zo’n 2,5 miljoen werknemers afspraken over een de tijdelijke regeling voor vervroegd uittreden (RVU). En het aantal werknemers dat er gebruik van maakt neemt toe.

Lees meer...

Spreek een gedragscode ongewenste omgangsvormen af

De nieuwsberichten over de ongewenste omgangsvormen in organisaties zijn een goede aanleiding om met de bestuurder een gedragscode ongewenste omgangsvormen af te spreken. De code biedt duidelijkheid voor werkgever en werknemer welk gedrag gewenst en welk gedrag beslist ongewenst is. De OR heeft instemmingsrecht op zo’n gedragscode.

Lees meer...

Handreiking uitval door psychische klachten

Eén op de vijf werknemers heeft last van psychische klachten. Hoe kan een werkgever daarbij de juiste steun aan zijn werknemers geven? De handreiking ‘Blijven werken bij psychische klachten’ kan daarbij behulpzaam zijn.

Lees meer...

Doelstelling banenafspraak nog niet gehaald

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 73.578 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 lag op het realiseren van 80.000 extra banen. Daarmee komt het aantal gecreëerde banen uit onder het streefcijfer. De cijfers zijn een extra aansporing voor de ondernemingsraad om werk te maken van de banenafspraak in de…

Lees meer...

Onderzoek toont daling leergedrag

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft onderzoek gedaan over het leven lang ontwikkelen in Nederland. Er is sprake van een dalende trend in het leergedrag van werknemers.

Lees meer...

Wie is aansprakelijk voor schade door meeroken op het werk?

Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar er zijn heel wat jaren geweest waarin werknemers dagelijks in de rook van hun collega’s hebben gewerkt en dat dit normaal gevonden werd. Maar welk oordeel heeft de rechter als een werknemer door dat passief meeroken gezondheidsschade oploopt?

Lees meer...

Stappenplan SER om diversiteit te bevorderen

Grote (beursgenoteerde) bedrijven zijn op grond van de Diversiteitswet sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer in evenwichtiger te maken. En… elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om dat evenwicht te bevorderen. Een stappenplan van de Sociaal-Economische Raad (SER) helpt om dat…

Lees meer...

Arbeidsinspectie gaat ondermeldingen ongevallen aanpakken

Volgens onderzoek door de Arbeidsinspectie wordt in meer dan 50% van de arbeidsongevallen daarvan geen melding wordt gemaakt bij de Arbeidsinspectie. Er komt een plan van aanpak om het aantal ondermeldingen aanzienlijk te verminderen. Dit blijkt onder andere uit het Jaarverslag van de Arbeidsinspectie 2021.

Lees meer...

Geen winst en toch een bonus

Als werknemers drie jaar achterelkaar een bonus krijgen stapt de vakbond samen met vier werknemers naar de kantonrechter als er in het daarop volgende jaar geen bonus wordt uitgekeerd. Bij de kantonrechter krijgt de bond geen gelijk, dus wordt hoger beroep aangetekend.

Lees meer...