De achterban raadplegen bij opgelegde geheimhouding

Een ondernemingsraad heeft van de bestuurder geheimhouding opgelegd gekregen bij de adviesaanvraag over een grote wijziging in de organisatie. Nu wil de OR toch een aantal mensen raadplegen over belangrijke kwesties uit het plan; kan dat?Advocaat Dennis Schwarz en opleider/adviseur Ger Janssen geven antwoord.

Lees meer...

Wetsvoorstel ‘Wet op het recht op onbereikbaarheid’ naar Tweede Kamer

Het is voor iedere werknemer belangrijk om buiten werktijd niet gestoord te worden over werkzaken en -problemen. Op die manier is er balans te krijgen in werk en privé en neemt de werkbeleving in de vorm van werkdruk en werkstress af. Een initiatief wetsvoorstel dat het recht op onbereikbaarheid moet regelen wordt nu door de…

Lees meer...

De limitatieve opsomming in het 1e lid van artikel 27

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is lang niet voor alle personele regelingen van toepassing. Het eerste lid van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat een zogenaamde limitatieve opsomming van de regelingen waarop de OR wél instemmingsrecht heeft. Onlangs deed de kantonrechter een uitspraak over het stoppen van de reiskostenvergoeding door de…

Lees meer...

Coronacrisis zorgt voor versoberde arbeidsvoorwaarden

Zo’n 40 procent van de werkgevers heeft als gevolg van de COVID-pandemie geprobeerd om de arbeidsvoorwaarden van het personeel te versoberen. Dat blijkt uit de resultaten van OR Trends 2021, een groot onderzoek onder 550 ondernemingsraden in Nederland.

Lees meer...

Inspectie SZW in 2020

Inspectie SZW heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Het verslag bevat de nodige activiteiten die door de corona-ontwikkelingen nodig waren, maar ook informatie over de 17 inspectieprogramma’s die zijn uitgevoerd. Een inkijkje bij de mensen die de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn moeten handhaven.

Lees meer...

Veel cao’s bevatten afspraken over thuiswerken

Het aantal cao’s waarin afspraken over thuiswerken staan is flink toegenomen. In de meeste gevallen gaan die afspraken over een thuiswerkvergoeding. Dat blijkt uit onderzoek door de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

Lees meer...

Wie betaald de niet-gewerkte uren door corona?

Als door de overheidsmaatregelen het bedrijf wordt stilgelegd, dan zit het personeel noodgedwongen werkloos thuis. Sommige werkgevers willen vervolgens het personeel verplichten om de niet gewerkte uren in te halen. Maar… kan dat wel?

Lees meer...

Eerder stoppen met werken door de RVU

Allerlei regelingen die het eerder stoppen met werken mogelijk maakten zijn in de loop van de jaren gesneuveld door de fiscale boete die wordt opgelegd als daar gebruik van wordt gemaakt. Het Pensioenakkoord heeft daar wat verandering in aangebracht, onder andere door de regeling vervroegde uittreding (RVU). Wat kan de OR met deze mogelijkheid?

Lees meer...

OR: pak je rol bij de energietransitie

Niet alleen grote organisaties als Shell moeten versneld in actie komen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat geldt feitelijk voor elke organisatie en de ondernemingsraad kan daar een grote rol bij spelen.

Lees meer...