Maand van de Medezeggenschap van start

Op 1 november is de Maand van de Medezeggenschap van start gegaan. Deze actiemaand is bedoeld om de belangrijke positie van de medezeggenschap in organisaties te versterken. Gedurende de hele maand zijn er kosteloos lezingen, workshops of studiebijeenkomsten over medezeggenschap te volgen.

Lees meer...

Werknemer behoudt tijd-voor-tijduren

Vooral aan het begin van de coronapandemie hebben werknemers minder uren gewerkt dan in hun arbeidsovereenkomst is opgenomen. Als een werkgeefster 24 uur in mindering brengt op het saldo van haar tijd-voor-tijduren stapt die naar de kantonrechter om dat teruggedraaid te krijgen.

Lees meer...

Werkkostenregeling verruimen voor compensatie energieprijzen

De werkkostenregeling (WKR) moet worden verruimd. Werkgevers krijgen dan meer ruimte krijgen om personeel te compenseren voor de hoge (energie)prijzen via een eenmalige belastingvrije bonusuitkering. Dát is de bedoeling van de motie die de Tweede Kamer op 22 september 2022 heeft aangenomen. Het kabinet komt nog met een uitwerking van de maatregel en het bedrag…

Lees meer...

Opnieuw uitstel voor nieuwe pensioenwet

De invoering van de Wet toekomst pensioenen (WTP) wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. De deadline van 1 januari 2027 voor de overstap van pensioenfondsen blijft wel staan.De behandeling van het wetsvoorstel kost meer tijd dan gedacht, daarom wordt de invoering ervan uitgesteld.

Lees meer...

OR stapt naar de Ondernemingskamer

Als in de onderneming het voorgenomen besluit naar de OR wordt gestuurd waardoor er afdelingen ophouden te bestaan, werkzaamheden komen te vervallen en activiteiten worden overgeplaatst, samengevoegd en/of gecentraliseerd, adviseert de OR hier negatief over. En als het advies niet wordt overgenomen stapt de ondernemingsraad naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam.

Lees meer...

Neutraliteitsbeleid werkgever voor alle kledingvormen

Als een vrouw een sollicitatie doet naar een onbetaalde stage van zes weken kan ze die alleen maar doen als ze haar hoofddoek niet zal dragen. In het arbeidsreglement van de organisatie is vastgelegd dat werknemers het strikte neutraliteitsbeleid moeten naleven. Dat betekent dat in kleding, sieraden e.d. geen uiting wordt gegeven aan geloof, levensbeschouwing…

Lees meer...

Discriminatie omdat je zwanger bent

Het is verboden om vanwege zwangerschap te discrimineren. Toch komt dat nog steeds in de praktijk voor. Zo ook in het geval van een zwangere sollicitant die tijdens de sollicitatieprocedure liet weten zwanger te zijn. Het College voor de Rechten van de Mens deed uitspraak.

Lees meer...

Naar kantoor om carrière veilig te stellen

Jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar maken zich zorgen over hun carrièrekansen als ze niet op de werkvloer zijn. Ze denken dat promoties aan hun neus voorbij gaan als ze te weinig door hun leidinggevenden gezien worden.

Lees meer...