Diversiteitsportaal voor betere man-vrouwverhouding in top bedrijfsleven

Eind januari lanceerden SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het SER Diversiteitsportaal. De opening van het portaal betekent een belangrijke stap voor het volgen en verbeteren van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. De ondernemingsraad heeft daarbij ook een taak.

Lees meer...

App om psychosociale arbeidsrisico’s beter te herkennen

De ‘Route naar RI&E’-app helpt werkgevers om in zeven stappen een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstellen. De app is onder meer gericht op het inventariseren van de risico’s van psychsociale arbeidsbelasting (PSA). Daarnaast geeft de app tips hoe een werkgever de PSA- risico’s in de verplichte RI&E op te nemen. Aanpak PSA TNO heeft…

Lees meer...

SER Topvrouwen database vernieuwd

De SER houdt vanaf 2014 een database voor topvrouwen in de lucht. De database SER Topvrouwen maakt hoog gekwalificeerde vrouwen zichtbaar en is van belang voor topvrouwen om zich kenbaar te maken of om deze vrouwen te zoeken. Bijvoorbeeld voor een functie in de raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht. De…

Lees meer...

Toolbox hybride werken geïntroduceerd

TNO heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkgevers en werknemers een ‘Toolbox hybride werken’ ontwikkeld. Hoe kun je effectiever, gezonder en fijner hybride werken? Het deels thuis werken en deels op kantoor biedt zowel voor personeel als organisatie voordelen.

Lees meer...

Personeel controleren door spionagesoftware

Bijna 20 procent van het personeel wordt met spionagesoftware gecontroleerd op werktijden en aanwezigheid. En van 16 procent weet de werkgever via GPS uit auto of mobiele telefoon waar de werknemer zich bevindt. Volgens onderzoek van het CNV geeft een kwart het personeel aan dat de monitoring door de werkgever toeneemt. Deze ontwikkeling vraagt om…

Lees meer...

OR-lid krijgt ontslag

Een ziekenhuis wil een medewerker ontslaan. De medewerker is ook OR-lid, daardoor wordt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter voorgelegd. Hoe werkt in de praktijk de ontslagbescherming van een OR-lid?

Lees meer...

Helft personeel is ontevreden over management

Ongeveer de helft van werkend Nederland vindt dat het management van hun organisatie doet wat het belooft. Daarmee is bijna de andere helft ontevreden over hoe het management aan het werk is. Kan de OR bijdragen aan een verandering?

Lees meer...

OR-lid mag niet worden ontslagen

De werkgever stapt in hoger beroep naar het gerechtshof om een OR-lid te mogen ontslaan. Volgens de werkgever heeft de werknemer met de inhoud van een vertrouwelijk document geprobeerd de werkgever te chanteren om daardoor zijn zin te krijgen in een geschil over compensatie-uren. De rechter onderzoekt of hier sprake is van een opzegverbod.

Lees meer...