Skip to content

Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

OR heeft grote kans op positief oordeel rechter

2 oktober 2019

Uit promotieonderzoek naar de uitspraken van de Ondernemingskamer in Amsterdam wijst uit dat de ondernemingsraad bij 43 procent kans heeft om het pleit te winnen. Volgens de samenstellers van de publicatie over het onderzoek is dat een ‘hoge succesfactor voor de OR’.

Lees verder

Onderzoek van e-mailboxen van OR-leden wegens vermeend lekken mag niet

2 oktober 2019

Elk OR-lid is bij wet beschermd tegen benadeling omwille van zijn OR-werk. Als vertrouwelijke informatie niet langer vertrouwelijk blijft stelt de gemeente via een particulier bedrijfsrecherchebureau een onderzoek in naar het lek. Daaronder vallen ook de mailboxen van 12 leden van de OR. Uiteindelijk stappen zowel de gemeente als de OR naar de kantonrechter met…

Lees verder

Zoek de verschillen of de overeenkomsten

2 oktober 2019

Als de bestuurder een besluit neemt om voor een periode werk uit te besteden stapt de OR naar de kantonrechter omdat over dat besluit geen advies aan de ondernemingsraad is gevraagd. Drie jaar eerder heeft zich – volgens de OR – een vergelijkbare situatie voorgedaan en toen is wél advies gevraagd. Maar is de situatie…

Lees verder

Kortere termijnen voor actief en passief kiesrecht OR

4 september 2019

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft een voorstel aan Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestuurd waarin de termijnen voor de kandidaatstelling en het stemmen voor de OR worden verkort. Het doel: werknemers eerder en vaker betrekken bij de belangrijke besluiten voor personeel en onderneming.

Lees verder

Welk MZ-orgaan heeft instemmingsrecht?

4 september 2019

Soms is het best een gedoe in grote organisaties om vast te stellen welk medezeggenschapsorgaan wat te zeggen heeft over een voorgenomen besluit. Als er besluiten over genomen moeten worden over de huisvesting over een Rijkskantoorpand voor verschillende ministeries stapt één van de ondernemingsraden naar de kantonrechter.

Lees verder

Bewijs het maar

4 september 2019

Het gerechtshof geeft werknemers de gelegenheid om met harde bewijzen te komen waarop het recht op een vaste ploegentoeslag van 30 procent bestaat, ongeacht de zwaarte van het rooster. De werkgever heeft met de ondernemingsraad andere afspraken gemaakt. Is die vaste ploegentoeslag een verworven recht?

Lees verder

Podcasts voor stimulans jongeren in de medezeggenschap

3 juli 2019

Vakorganisatie CNV Jongeren heeft een serie van vier podcasts gemaakt voor jongeren die in de zorg werkzaam zijn. De belangrijkste vraag in deze podcasts: ‘waarom zijn jongeren in de zorg nauwelijks vertegenwoordigd in ondernemingsraden en wat kunnen we eraan doen?’.

Lees verder

Persoonsgegevens naar de vakbond sturen. Mag dat?

5 juni 2019

In alle draaiboeken (van voor 25 mei 2018) voor het organiseren van OR-verkiezingen is te vinden dat de bonden de mogelijkheid hebben om aan de werkgever persoonsgegevens te vragen als er in de onderneming OR-verkiezingen gehouden worden. Maar inmiddels is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn daardoor op het delen van persoonsgegeven…

Lees verder

Adviesrecht OR kost 147.000 euro

5 juni 2019

Het recht op informatie is voor elke ondernemingsraad van groot belang. Zonder het ‘mee weten’ valt er niet ‘mee te praten’ laat staan ‘mee te beslissen’. De ondernemingsraad van de gemeente Almelo wilde meer informatie om te kunnen adviseren. Die informatie is er – via een procedure bij de Ondernemingskamer (OK) – uiteindelijk gekomen, maar…

Lees verder
Scroll To Top