Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2024

Zo halverwege het jaar gaan er altijd wel wat nieuwe regels en wetten in. Zo ook per 1 juli 2024. De impact ervan is beperkt door de wisseling in kabinet en het feit dat de Eerste Kamer een aantal wetsvoorstellen heeft afgewezen.

Veranderingen op het gebied van personeel en arbeid

Per 1 juli 2024 zijn de volgende regelingen ingegaan:

  • Organisaties met minimaal 100 werknemers hebben de rapportageverplichting over ‘werkgebonden personenmobiliteit’. Na afloop van een kalenderjaar moeten zij bij RVO rapporteren over de kilometers die werknemers gereisd hebben voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Lees een eerder artikel hierover.
  • Het minimumuurloon voor werknemers vanaf 21 jaar bedraagt per 1 juli bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,1 procent ten opzichte van het uurbedrag van € 13,27 dat gold per 1 januari.
  • UWV baseert de beoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage voor een WIA-uitkering uitsluitend op de feitelijke verdiensten van een werknemer (praktische schatting). Door niet ook een theoretische inschatting te maken, krijgt het UWV meer tijd om meer WIA-claimbeoordelingen uit te voeren. Let op: deze maatregel is echter nog niet definitief.

Hoeveelheid nieuwe regels beperkt door Eerste Kamer

De Eerste Kamer is de sluitpost in de wetgevingsprocedures. De Eerste Kamer hield in het eerste deel van het jaar verschillende wetsvoorstellen tegen. Zo is de extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli afgewezen, vanwege de impact die dat zou hebben op de uitkeringen die daaraan gekoppeld zijn. Ook het voorstel voor de Wet werken waar je wilt en het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie haalden het niet in de stemmingen. Het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Arbeidsomstandighedenwet voor het verplicht invoeren van een vertrouwenspersoon ligt nog bij de Eerste Kamer. Het proces ligt stil vanaf oktober 2023.


  • Meer lezen over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij toepassing overheidsregels in de onderneming? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de veranderingen in wet- en regelgeving? Neem contact op