Loonkloof mannen en vrouwen wordt steeds kleiner

Er is nog een weg te gaan om mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk te belonen. Maar het verschil is in 2019 wel kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was desondanks  14 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er niet gediscrimineerd wordt op sekse, dus ook voor de raad ligt hier een taak.

Meten is weten

Het CBS onderzoekt de beloningsverschillen en doet dat op verschillende manieren. Niet alleen de verschillen in de bruto uurlonen worden gemeten, maar ook het gemiddelde jaarloon van mannen en vrouwen wordt vergeleken.
In 2019 was het gemiddelde jaarloon (inclusief bijzondere beloningen) van vrouwen 38 procent lager dan dat van mannen. Twee derde van dit loonverschil wordt verklaard doordat vrouwen minder uren werken. Mannen werken gemiddeld 33 uur per week, vrouwen 25 uur.

Hoger opgeleide vrouwen

Gemiddeld loopt het loonverschil tussen mannen en vrouwen vanaf 1995 met 0,5 procentpunt per jaar terug. Vrouwelijke werknemers zijn tegenwoordig hoger opgeleid dan mannelijke, en dan vooral bij werknemers tot 45 jaar. Tien jaar geleden lag die grens nog bij 35 jaar. Mede als gevolg hiervan is het verschil in de gemiddelde uurloon van mannen en vrouwen in tien jaar tijd teruggelopen van 20 procent naar 14 procent. In dit tempo duurt het nog zo’n 20 jaar voordat er geen verschillen meer zijn!

Taak voor de OR

Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen (WOR, artikel 28, 3e lid), en dus ook de gelijke beloning van mannen en vrouwen. De controle op die gelijke beloning blijkt in de praktijk nauwelijks mogelijk. Weliswaar moet de ondernemer de ondernemingsraad ten minste twee keer per jaar informeren over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de onderneming werkzame personen, en moet ook over wijzigingen – uitgedrukt in percentages – gerapporteerd worden. Voor de OR is het echter niet goed mogelijk om grip te krijgen op de beloningsverhoudingen en de ongelijke beloning. Dat heeft vooral te maken met de privacy van werknemers.
Naast het informeren over de beloningsverhoudingen is het in organisaties met meer dan 100 werknemers verplicht om er jaarlijks een keer met de bestuurder overleg over te hebben (WOR, artikel 23, 2e lid).
In 2019 is een wetsvoorstel ingediend waardoor bedrijven een certificaat kunnen krijgen als ze hun beloningsbeleid op orde hebben en mannen en vrouwen gelijk worden beloond.


  • Zelf de CBS-publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2019’ lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het beloningsbeleid? Stuur een mail