Wetsvoorstel wil boete bij ongelijke beloning

Vier politieke partijen (PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus) hebben een wetsvoorstel ingediend dat organisaties met 50 of meer werknemers verplicht om aan te tonen dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen voor gelijk werk. En als dat niet het geval is, dan volgt er een boete.

Ongelijke beloning voor het zelfde werk dat door mannen of vrouwen gedaan wordt komt nog altijd voor. (Lees het een eerder artikel hierover). Het loonverschil tussen mannen en vrouwen bedraagt bij de overheid 5 procent en in het bedrijfsleven zo’n 7 procent. Alle reden voor de vier partijen om met een wetsvoorstel te komen om die gelijke beloning nu voor eens en altijd te regelen. Het loonverschil neemt – volgens het onderzoek door het CBS in 2018 – iets af, maar het is er nog steeds.

Certificaat om gelijke beloning aan te tonen

Het wetsvoorstel regelt de verplichting voor organisaties met meer dan 50 werknemers om middels een certificaat aan te tonen dat de mannen en vrouwen in de organisatie voor gelijk werk gelijk beloond worden. Het wetsvoorstel regelt dan ook de inzage in de beloningsverhoudingen in de onderneming. Het certificaat is drie jaar geldig en kan daarna worden verlengd. Kleine bedrijven kunnen vrijwillig een certificaat aanvragen.
De Inspectie SZW moet de wet gaan handhaven en kan boetes uitschrijven voor bedrijven die geen certificaat hebben. De boete kan wel oplopen tot € 83.000.

Werknemer krijgt recht op inzage in beloning van collega’s die het zelfde werk doen

Werknemers in de 50+ organisaties kunnen inzage krijgen in de beloning van collega’s die werk van gelijke waarde doen. En als daar verschillen worden geconstateerd kan een klacht worden ingediend bij Inspectie SZW. Natuurlijk nadat de werkgever in de gelegenheid is gesteld de ongelijkheid op te heffen. De werkgever moet in zijn bestuursverslag vatsleggen of mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk worden beloond, en als dat niet zo is welke maatregelen getroffen worden om daar wat tegen te doen.

Wetsvoorstel ondersteunt zorgtaak OR

Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen (WOR, artikel 28, 3e lid), en dus ook de gelijke beloning van mannen en vrouwen. De controle op die gelijke beloning blijkt in de praktijk nauwelijks mogelijk. Weliswaar moet de ondernemer de ondernemingsraad ten minste twee keer per jaar informeren over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de onderneming werkzame personen, en moet ook over wijzigingen – uitgedrukt in percentages – gerapporteerd worden. Voor de OR is het echter niet goed mogelijk om grip te krijgen op de beloningsverhoudingen en de ongelijke beloning. Dat heeft vooral te maken met de privacy van werknemers.
Nu de werkgever een certificaat moet halen wordt in ieder geval het toezicht houden op de gelijke beloning een stuk eenvoudiger.
Naast het informeren over de beloningsverhoudingen is het in organisaties met meer dan 100 werknemers verplicht om er jaarlijks een keer met de bestuurder overleg over te hebben (WOR, artikel 23, 2e lid).


  • Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier
  • Onderzoek naar loonverschillen door CBS zelf lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met gelijke behandeling en gelijke beloning? Stuur een mail