Moslima’s worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt

Moslima’s ervaren discriminatie op de werkvloer. Dat is zowel bij sollicitaties aan de hand als wanneer ze aan het werk zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van demissionair minister Van Gennip van SZW. Moslima’s die een hoofddoek dragen, ervaren vaker discriminatie dan die zonder hoofddoek.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat vergeleken met andere groepen vrouwen moslima’s met een hoofddoek bij sollicitaties twee tot zeven keer minder positieve reacties krijgen, zoals uitnodigingen. Ook op de werkvloer ervaren moslima’s discriminatie. Daardoor maken ze minder kans op promotie en stromen ze vaker uit.

Handreiking in voorbereiding

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn door de onderzoekers vijf ‘handelsperspectieven’ ontwikkeld voor de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie van moslima’s. Het gaat om de volgende handelsperspectieven, die de kabinetsaanpak van discriminatie op de werkvloer moeten versterken:

  1. bestrijd ook discriminatie op de werkvloer;
  2. benut extra mogelijkheden voor monitoring en opsporing van arbeidsmarktdiscriminatie;
  3. zet in op sanctioneren en handhaven, zodat melden loont en het vertrouwen van (mogelijke) slachtoffers in de overheidsaanpak van discriminatie toeneemt;
  4. bestrijd stigmatisering van moslims en moslima’s en zorg voor positieve erkenning van religieuze diversiteit;
  5. kijk kritisch naar de rol van de overheid en bestrijd systematische discriminatie.

De minister gaat de relevante inzichten uit het onderzoeksrapport verwerken in een handreiking voor werkgevers, met daarbij voorbeelden uit de praktijk.

Ondersteuning voor werkgevers op maat

Eind mei hebben ruim 50 organisaties de Verklaring Gelijke Kansen ondertekend. Organisaties die de verklaring ondertekenen en zich hardmaken voor gelijke kansen bij sollicitaties en op het werk, krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen. In deze ontwikkelagenda werken ministerie van SZW, werkgeversorganisatie, de Sociaal Economische Raad (SER), HR-professionals en recruiters samen om werkgevers ondersteuning op maat te bieden

Taak voor de medezeggenschap

Ondernemingsraden mogen zich de conclusie van het onderzoeksrapport aantrekken. Komt arbeidsmarktdiscriminatie ook in de eigen organisatie voor? En als dat het geval is, wat kan/wil/gaat de ondernemingsraad daaraan doen? Artikel 28 van de WOR bevat de zorgtaak voor elke OR om de arbeidsdeelname van minderheden te bevorderen en om te voorkomen dat er – op wat voor grond dan ook – wordt gediscrimineerd.
Kortom: welke barrières bestaan er bij werving en selectie? Hoe gaat het met de gelijke kansen in de praktijk? In hoeverre worden moslima’s gediscrimineerd? Een deel van de antwoorden op dergelijke vragen is te vinden in het Medewerkers Onderzoek (MO), waarin uitvraag wordt gedaan naar de psychosociale arbeidsomstandigheden als werkstress, grensoverschrijdend gedrag, sociale veiligheid, maar dus ook discriminatie. Zorg er dan ook voor dat in het MO óók wordt gevraagd naar discriminatie.

Manifest voor gelijke kansen

In juni 2023 heeft werkgeverskoepel AWVN een manifest gepubliceerd voor een arbeidsmarkt met gelijke kansen. Een warm pleidooi voor inclusieve ondernemingen.


  • Zelf de brief aan de Tweede Kamer lezen van demissionair minister Van Gennip? Klik hier
  • Meer lezen over ‘Manifest voor gelijke kansen’ van AWVN? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig voor inclusief personeelsbeleid? Neem contact op
  • Als OR aan de slag de inclusieve organisatie? Neem contact op