Antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie verplicht

Werkgevers met meer dan 25 werknemers worden wettelijk verplicht om antidiscriminatiebeleid op schrift te stellen bij hun werving en selectie. Dat betekent dat ondernemingsraden binnenkort een instemmingsverzoek voor het wijzigen van de wervings- en selectieregeling in de bus kunnen verwachten als die regeling nog niet aan de nieuwe wettelijke vereisten voldoet.

Beleid op papier

Werkgevers moeten er voor zorgen dat aannameprocedures systematisch worden ingericht en gebaseerd zijn op relevante functie-eisen, die inzichtelijk en controleerbaar zijn. Maakt een werkgever zich schuldig aan discriminatie, dan kan de Arbeidsinspectie – na een waarschuwing – een boete van maximaal € 4.500 opleggen. De boetes worden openbaar gemaakt, zodat ook ‘naming’ en ‘shaming’ aan de orde is.

Kleine werkgevers

Werkgevers die minder dan 25 werknemers moeten sollicitanten ook gelijke kansen bieden, maar dat hoeft niet schriftelijk te worden vastgelegd. Ook hier kan de Arbeidsinspectie optreden als daar aanleiding voor is. Uitzendbureaus zijn verplicht discriminerende verzoeken van inleners eerst met die inhurende werkgevers te bespreken en als dat niet helpt, een melding te doen bij de Arbeidsinspectie.

Ingangsdatum1 januari 2024

De Tweede Kamer heeft op 14 maart ingestemd met de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, feitelijk een aanpassing van de Arbowet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Het is onderdeel van een al eerder aangekondigd Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025. De Eerste Kamer stemt vermoedelijk volgende week dinsdag in met het wetsvoorstel, dat dan op of rond 1 januari 2024 in werking treedt.


  • Zelf het wetsvoorstel lezen zoals dat aan de Eerste Kamer is voorgelegd? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een antidiscriminatiebepaling in de sollicitatieprocedures? Stuur een e-mail