Klokkenluidersbescherming niet van toepassing op OR-lid

Een OR-lid spreekt zich uit over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van leidinggevenden via de interne klachtenregeling. Daarna wordt de klacht opgeschaald naar de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid (hierna: de LKOG). Daaraan vooraf gaan de nodige kritische opmerkingen van deze juridisch adviseur die tevens OR-lid is.

Conflictueuze samenwerking

Naast de meldingen over grensoverschrijdend gedrag ontstaan er ook problemen in de samenwerking met collega’s en door kritische opmerkingen van de werknemer en publicaties in de lokale pers over ‘een angstcultuur en gesjoemel met regels en geld’. Het doet ook een WOB-verzoek om Whatsappberichten van het management te kunnen inzien. In de pers wordt ook melding gemaakt van een melding bij het Huis voor Klokkenluiders (HvK) wegens vermoedens van verduistering, fraude in de boekhouding, oplichting en valsheid in geschrifte.
De werkgever wil de arbeidsrelatie beëindigen, maar de werknemer beroept zich erop dat hij een klokkenluider is waarvoor de ontslagbescherming uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de stelling van werknemer dat hij als klokkenluider beschermd dient te worden en om die reden niet kan worden ontslagen, niet opgaat. Hij stelt in dit kader voorop dat werknemer voor wat betreft  het probleem over de inhuur van personeel als klokkenluider kan worden aangemerkt. Maar de werknemer stelt de hij voor de drie andere vermeende misstanden eveneens als klokkenluider aangemerkt moet worden. Daar gaat de kantonrechter niet in mee, omdat dit geen maatschappelijke misstanden betreffen (artikel 1 Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).
Door de wijzigingen in de klokkenluiderswetgeving moet elke ondernemer zijn klokkenluidersregeling mogelijk herzien. Er moet goed geregeld zijn dat klokkenluiders als eerste een interne melding kunnen doen om daarmee het geconstateerde probleem op te lossen.


  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de (verplichte) klokkenluidersregeling? Stuur een e-mail