App om psychosociale arbeidsrisico’s beter te herkennen

De ‘Route naar RI&E’-app helpt werkgevers om in zeven stappen een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstellen. De app is onder meer gericht op het inventariseren van de risico’s van psychsociale arbeidsbelasting (PSA). Daarnaast geeft de app tips hoe een werkgever de PSA- risico’s in de verplichte RI&E op te nemen.

Aanpak PSA

TNO heeft een digitale keuzehulp ontwikkeld voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden die PSA-risico’s ook echt willen aanpakken. Die aanpak is ook hard nodig: in 2021 kwam meer dan 17% van het langdurig ziekteverzuim voor rekening van stress en burn-out.

De wil Arbeidsinspectie meer gaan handhaven op PSA-risico’s in de verplichte RI&E, het eveneens verplichte Plan van Aanpak en wil de voorlichting van werkgevers aan werknemers over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting versterken.

Route naar RI&E

  • Zelf met de app ‘Route naar RI&E’ aan de slag? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de RI&E in de onderneming? Stuur een e-mail