Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Twee keer melden en controle na arbeidsongeval met uitzendkracht

6 september 2023

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie (NEA) is er sprake van onderrapportage van arbeidsongevallen bij uitgeleende of zelfstandige werknemers. Daarom wil de minister dat de meldplicht voor arbeidsongevallen en de vergewisplicht voor uitleners wordt uitgebreid. Een wetsvoorstel daarvoor is in voorbereiding.

Lees verder

SER-richtlijn voor werk-privébalans herzien

5 juli 2023

Het is voor elke werknemer zaak om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en behouden. Bij onbalans is er risico op overbelast raken en verzuim. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een herziene richtlijn werk-privébalans gepubliceerd. Door het nemen van maatregelen op verschillende niveaus kan uitval door werknemers worden voorkomen. Hier ligt ook…

Lees verder

Aanpassing Poortwachter voor re-integratietraject

7 juni 2023

Op 17 mei publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de Staatscourant een wijziging in de toepassing van de Wet Poortwachter. Formeel heet die ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’. Door de wijziging zijn zowel werkgever als werknemer per 1-7-2023 verplicht om hun beider visie op het re-integratietraject te geven.

Lees verder

Arbobeleid voor de komende 17 jaar

7 juni 2023

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft deel 1 van het Advies Arbovisie 2040 gepubliceerd. De SER is kritisch over de rol van de ondernemingsraad bij het arbobeleid in de organisatie. Dat kan en moet beter!

Lees verder

Gedeelde zorgplicht voor uitlener en inlener

3 mei 2023

Het doel is om de arbeidsomstandigheden van ingehuurd personeel te verbeteren. Daarom krijgen de inlenende werkgever en de uitlenende werkgever een gedeelde verantwoordelijkheid en zorgplicht. Dit staat in het voorstel voor de ‘Wet invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners’.

Lees verder

Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

3 mei 2023

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NA) heeft een nieuwe werkwijze ingevoerd voor het ongevalsonderzoek. Dat betekent dat in veel gevallen werkgevers voortaan hun eigen onderzoek doen. De inspectie verwacht dat dit tot meer verbeteringen in veilige werkomstandigheden leidt dan simpelweg beboeten van overtredingen.

Lees verder

Traplopen is een alledaagse bezigheid

5 april 2023

De werkgever hoeft geen aparte instructies te geven aan zijn personeel over hoe ze op een trap moeten lopen. Dat is een alledaagse bezigheid, aldus de kantonrechter. Door dit uitgangspunt is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade van een werknemer nadat die van de trap gevallen is.

Lees verder

App om psychosociale arbeidsrisico’s beter te herkennen

1 maart 2023

De ‘Route naar RI&E’-app helpt werkgevers om in zeven stappen een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstellen. De app is onder meer gericht op het inventariseren van de risico’s van psychsociale arbeidsbelasting (PSA). Daarnaast geeft de app tips hoe een werkgever de PSA- risico’s in de verplichte RI&E op te nemen. Aanpak PSA TNO heeft…

Lees verder

Vijf strategische thema’s voor veilig en gezond werken

1 maart 2023

Het RIVM en TNO deden onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werk in de komende 20 jaar. De resultaten staan in – zoals ze dat noemen –  een horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en Veilig Werken’.

Lees verder