Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Een gezonde lunch van de werkgever moet worden belast

5 juni 2024

Onlangs deed de Hoge Raad een uitspraak in een geschil over de gerichte vrijstelling voor het gratis verstrekken van een gezonde lunch door de werkgever. De uitspraak had betrekking op de belastingjaren 2017 en 2018. In 2022 is de wetgeving op dat gebied gewijzigd. De uitspraak heeft geen betekenis voor de huidige afspraken.

Lees verder

Jaarverslag Arbeidsinspectie 2023: 72 dodelijk slachtoffers

1 mei 2024

Het jaar 2023 kent in totaal 2919 slachtoffers van een (bij de Nederlandse Arbeidsinspectie gemeld) arbeidsongeval. Daarvan zijn 72 werknemers daarbij om het leven gekomen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De aantallen liggen hoger dan in voorgaande jaren.

Lees verder

Aan de slag met een mentaal gezonde organisatie

1 mei 2024

Maar liefst 20 procent van de werknemers ervaart mentale klachten. Langdurige mentale klachten kunnen leiden tot verzuim én zijn een behoorlijke kostenpost. Dus verminder verzuim door werkstress en investeer in de mentale gezondheid van werknemers met de organisatiebrede aanpak. Het Trimbos Instituut komt met uitgebreide leidraad om aan een mentaal gezonde organisatie te werken. Ook…

Lees verder

Stoplicht-systeem voor een effectief gesprek over mentale vitaliteit

3 april 2024

Hoe kom je als werknemer met je leidinggevende in gesprek over je mentale gezondheid? Dat moet wat specifieker dan ‘hoe gaat het met je? ‘. Het Stoplicht Systeem kan voor de benodigde verdieping zorgen.

Lees verder

Nazorg bij ernstige incidenten op werk moet beter

6 maart 2024

Calamiteiten op het werk hakken er nogal in bij werknemers die daarmee te maken krijgen. Ze lopen daardoor psychische schade op, schade die lang niet altijd voldoende aandacht krijgt in de vorm van adequate opvang en nazorg.

Lees verder

Zowel psychische als lichamelijke risico’s door hoge werkdruk

6 maart 2024

Het langlopende Lifelines-onderzoek in Noord-Nederland zorgt voor gedetailleerde inzichten. Zo wordt uit onderzoek duidelijk dat werk soms tot hoge bloeddruk kan leiden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een combinatie van hoge werkdruk en een lage beloning.

Lees verder

Bewegingsarmoede op de werkvloer

6 maart 2024

Dagelijks bewegen! Dat is het advies van de Nederlandse Sportraad en dat bewegen moet dan ook in de Nederlandse werkcultuur worden geïntegreerd. Door bewegingsarmoede kunnen werknemers allerlei aandoeningen (s hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of depressiviteit) oplopen en is er groter risico op vroegtijdig overlijden. Jaarlijks overlijden 5800 mensen vroegtijdig door bewegingsarmoede.

Lees verder

Vernieuwde richtlijn voor verstoorde werk-privébalans

7 februari 2024

Er is een vernieuwde versie van de Preventieve Richtlijn Werk-privébalans gepubliceerd. De richtlijn helpt arboprofessionals tijdig te signaleren welke werknemers risico lopen op gezondheidsklachten en verzuim door een verstoorde balans tussen werk en privé. De richtlijn is bedoeld voor professionals, maar voor OR en PVT een leerzaam document vanwege de aanbevelingen voor de werkgever die…

Lees verder

Strengere regels voor reprotoxische stoffen in aantocht

3 januari 2024

Reprotoxische stoffen kunnen kanker en schade aan het DNA veroorzaken. In het Arbobesluit worden strengere regels voor het werken met deze gevaarlijke stoffen vastgelegd. De werkgever is vervolgens wettelijk verplicht om zijn personeel met passende maatregelen te beschermen als er toch met deze stoffen gewerkt wordt.

Lees verder