Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Snotneusprotocol voor minder zieke werknemers

2 november 2022

Door de toename van coronagevallen én griep lopen de verzuimcijfers op. Voor werknemers en organisatie is het voorkomen van verzuim dan ook de sleutel om het ziekteverzuim aan te pakken.

Lees verder

Monitor Arbeidsongevallen 2021

5 oktober 2022

Jaarlijks publiceert de Arbeidsinspectie de in de Monitor Arbeidsongevallen de rapportage over de veelvoorkomende ongevalstypen. ‘Vallen’ en ‘in contact komen met een arbeidsmiddel’ zoals machines zijn de meest voorkomende ongevallen.

Lees verder

NL-werknemers zijn Europees kampioen zitten

5 oktober 2022

De Nederlandse werknemers waren in 2020 de Europees kampioen zitten, en dat was in het jaar erna ook zo. Gemiddeld zitten werknemers zo’n 8,5 uur per dag en bijna 44 procent van de werknemers zit minimaal 10 uur per dag. Een en ander wordt duidelijk in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021.

Lees verder

Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

7 september 2022

Er is een nieuwe versie van  de Werkwijzer Poortwachter door het UWV gepubliceerd. De Werkwijzer is bedoeld voor werkgevers en vormen een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers. De nieuwe richtlijn verandert de manier waarop de werkgever zijn zieke medewerkers behandeld. Ook is er een aanvulling over COVID-19 verschenen. Reden genoeg…

Lees verder

Bedrijfsarts delegeert het eerste verzuimspreekuur

6 juli 2022

Mag een bedrijfsarts het eerste verzuimspreekuur met een werknemer overdragen aan een arbo-verpleegkundige? Onlangs hebben het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg  en het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch daar duidelijkheid over gegeven. Wat heeft de OR met aan deze uitspraken?

Lees verder

Wie is aansprakelijk voor schade door meeroken op het werk?

1 juni 2022

Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar er zijn heel wat jaren geweest waarin werknemers dagelijks in de rook van hun collega’s hebben gewerkt en dat dit normaal gevonden werd. Maar welk oordeel heeft de rechter als een werknemer door dat passief meeroken gezondheidsschade oploopt?

Lees verder

Arbeidsinspectie gaat ondermeldingen ongevallen aanpakken

1 juni 2022

Volgens onderzoek door de Arbeidsinspectie wordt in meer dan 50% van de arbeidsongevallen daarvan geen melding wordt gemaakt bij de Arbeidsinspectie. Er komt een plan van aanpak om het aantal ondermeldingen aanzienlijk te verminderen. Dit blijkt onder andere uit het Jaarverslag van de Arbeidsinspectie 2021.

Lees verder

Wie is er verantwoordelijk voor een burn-out?

4 mei 2022

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van een burn-out? Is dat de werkgever of de werknemer, of zijn ze samen verantwoordelijk?

Lees verder

Toename van high-strain banen

4 mei 2022

Het aantal banen met hoge taakeisen, maar met lage autonomie is in het afgelopen jaar toegenomen van 15 naar 18 procent. Door deze z.g. high strain banen is het percentage van 17 procent aan burn-outklachten na een daling in 2020 weer terug op het niveau van 2019. Het zijn vooral de vrouwen die in high…

Lees verder