Doelstelling banenafspraak nog niet gehaald

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 73.578 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 lag op het realiseren van 80.000 extra banen. Daarmee komt het aantal gecreëerde banen uit onder het streefcijfer. De cijfers zijn een extra aansporing voor de ondernemingsraad om werk te maken van de banenafspraak in de onderneming

Meer werkzame personen binnen de banenafspraak

In het vierde kwartaal van 2021 werken 128.468 personen in een baan via de banenafspraak. Het aantal personen dat in het afgelopen kwartaal werk vindt (6.930) is groter dan het aantal personen dat werk verliest (5.987) binnen deze afspraak. Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt (2.659) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (1.868). Dit veroorzaakt de positieve toename (1.734) van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak.
Het gaat in dit geval om medewerkers die niet zelfstandig in staat zijn om het minimum loon te verdienen en daardoor in het doelgroepenregister van het UWV terecht komen, maar ook om (voormalige) leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, mensen met een WSW-indicatie of Wajongers.

Dashboard

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen willen inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve Dashboard banenafspraak laat het UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak zien. In het dashboard staan cijfers over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.

Taak voor de OR

Op grond van artikel 28 van de WOR hoort elke OR de arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten te bevorderen. Bijvoorbeeld door daarover met de bestuurder afspraken te maken. Het gaat in het overleg tussen bestuurder en OR vooral over het zoeken naar mogelijkheden om banen te creëren in plaats van het opwerpen van beperkingen. De werkgever wordt financieel gecompenseerd in de salariskosten voor deze werknemers.


  • Zelf het dashboard banenafspraak bekijken? Klik hier
  • Meer lezen over de banenafspraak? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de banenafspraak? Stuur een e-mail