Arbeidsinspectie gaat ondermeldingen ongevallen aanpakken

Volgens onderzoek door de Arbeidsinspectie wordt in meer dan 50% van de arbeidsongevallen daarvan geen melding wordt gemaakt bij de Arbeidsinspectie. Er komt een plan van aanpak om het aantal ondermeldingen aanzienlijk te verminderen. Dit blijkt onder andere uit het Jaarverslag van de Arbeidsinspectie 2021.

Melden verplicht

Een werkgever is verplicht om een arbeidsongeval te melden als er sprake is van:

  • Een dodelijke afloop
  • Een ziekenhuisopname
  • Blijvend letsel

Als pas later blijkt dat een ziekenhuisopname nodig is of dat er blijvend letsel is opgelopen, dan moet dat ook zo snel mogelijk door de werkgever bij de Arbeidsinspectie worden gemeld. Dat geldt ook voor uitzendkrachten en ZZP-ers die bij de werkgever aan het werk zijn en letsel oplopen door een arbeidsongeval. De ondernemingsraad heeft recht (WOR, artikel 31) op een overzicht van de meldingen die door de werkgever bij de Arbeidsinspectie zijn gedaan. De werkgever moet ook melden als door de Inspectie een bevel is afgegeven om het werk stil te leggen.

Arbeidsongevallen

In 2021 zijn er 3.482 arbeidsongevallen bij de Arbeidsinspectie gemeld en zijn vervolgens 2.038 ongevalsonderzoeken gestart. Het aantal gestarte onderzoeken is ongeveer gelijk aan 2020, maar lager dan in 2019. Naast het onderzoek naar de ongevallen heeft de Arbeidsinspectie veel tijd en energie gestoken in ‘eerlijk werk’, oftewel de naleving van de wettelijke regels voor arbeid en daardoor uitbuiting te voorkomen.

60 doden door het werk

Volgens het jaarverslag waren in het afgelopen jaar 2.014 werknemers betrokken bij een arbeidsongeval, waarvan 60 met dodelijke afloop. Twee keer kwam het voor dat er bij één arbeidsongeval 2 slachtoffers vielen. Het aantal dodelijke ongevallen wijkt nauwelijks af van eerdere jaren. De meeste dodelijke slachtoffers 2021 zijn gevallen in de sectoren handel (9), industrie (11) en vervoer en opslag (12). Opvallend is dat minder ongevallen niet leidt tot een afname van dodelijke slachtoffers. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat tijdens corona de grootste afname in meldingen van arbeidsongevallen heeft plaatsgevonden in sectoren waar toch al relatief weinig dodelijke bedrijfsongelukken plaatsvinden, zoals in sport, recreatie, horeca, cultuur, openbaar bestuur het openbaar bestuur en overheidsdiensten.

  • Zelf het jaarverslag 2021 van de Arbeidsinspectie lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met arbeidsomstandigheden en de veiligheid van werknemers? Stuur een e-mail