Wie is er verantwoordelijk voor een burn-out?

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van een burn-out? Is dat de werkgever of de werknemer, of zijn ze samen verantwoordelijk?

Causaal verband tussen werk en klachten

Een technisch consultant reist voor zijn werk veelvuldig naar het buitenland en maakt structureel veel overuren. Hij is veelzijdig en kennis en kunde en neemt daardoor mogelijk te veel hooi op z’n vork, aldus een functioneringsverslag. De werknemer viel uiteindelijk vijf keer langer dan een maand uit met lichamelijke en psychische klachten. Ook zijn leidinggevende maakt zich zorgen over de verstoorde werk-privébalans.
Uiteindelijk raakt de werknemer in 2015 volledig arbeidsongeschikt en stelt hij zijn werkgever aansprakelijk voor de geleden en toekomstige schade. De kantonrechter in Rotterdam oordeelde eerder dat de werkgever niet tekort was geschoten in zijn zorgplicht en wees de vordering van de werknemer af. Daarop gaat de werknemer hoger beroep bij het gerechtshof te gaan. Om de werkgever aansprakelijk te stellen, moest de werknemer het causaal verband aantonen dat zijn klachten het gevolg waren van zijn werk.

Geen schending van zorgplicht door werkgever

Het stond vast dat de werknemer gedurende zijn dienstverband last heeft van veel psychische en lichamelijke klachten, was er is onvoldoende vastgesteld of de werknemer één of meerdere burn-outs had gehad. Dat komt onder meer omdat een rapportage van de verzekeringsdeskundige van UWV ontbrak, en daardoor de oorzaak van de volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer ook niet duidelijk wordt. Het hof vond het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden van de werknemer te onzeker en te onbepaald. Bovendien had de werknemer zelf zijn burn-outklachten onvoldoende kenbaar gemaakt bij de werkgever. De keren dat hij wel signalen gaf heeft de werkgever meegewerkt aan oplossingen voor het probleem. De werkgever heeft zijn zorgplicht dan ook niet geschonden en was niet aansprakelijk.

Commentaar

In een dergelijke geschil tussen werkgever en werknemer komt het bij een toetsing door de rechter aan op degelijk bewijsmateriaal. Dat betekent zorgvuldige dossiervorming, onder meer door verslagen van de bedrijfsarts, huisarts en andere behandelaars. Daaruit moet duidelijk worden of er verband bestaat tussen de lichamelijke en psychische klachten van de werknemer en zijn werkzaamheden.


  • Zelf de uitspraak van het gerechtshof lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de psychosociale arbeidsomstandigheden? Stuur een e-mail