Wat weten de ondernemers van het ingroeiquotum en streefcijfers?

Er moeten meer vrouwen aan de top. Daarom zijn er afspraken gemaakt over een ingroeiquotum en streefcijfers. Maar wat weten de ondernemingen feitelijk van wat er van ze verwacht wordt? De SER deed onderzoek.

Een enquête onder de ruim 5.000 grootste vennootschappen en circa 100 beursgenoteerde bedrijven die aan de nieuwe wet ingroeiquotum en streefcijfers moeten voldoen is door de SER uitgevoerd. Wat weten zij over de nieuwe wet voor het evenwichtiger maken van de verhouding tussen vrouwen en mannen in het bestuur, de raad van commissarissen en hogere leidinggevende functies?

Acht op de tien

De enquête toont aan dat 8 op de 10 bedrijven weet dat de wet voor meer vrouwen in de top eraan komt. Vooral het ingroeiquotum van de raad van commissarissen (RvC’s) trekt de aandacht. Dit quotum (ook wel vrouwenquotum genoemd) geldt voor beursgenoteerde bedrijven: zij moeten bij nieuwe benoemingen in hun RvC zorgen dat deze ten minste voor een derde uit mannen en ten minste een derde uit vrouwen bestaat.

Streefcijferregeling is minder bekend

Het onderdeel van de wet waardoor ondernemingen moeten streven naar een evenwichtiger verdeling van zetels in het bestuur en bij de toezichthouders is veel minder bekend. Ongeveer de helft van de 5000 grote vennootschappen weet niet dat zij streefcijfers moeten opstellen voor het bestuur, de RvC en de subtop, plannen van aanpak moeten maken én jaarlijks moeten rapporteren aan de SER over voortgang en de resultaten. Door de onbekendheid met dit onderdeel van de wet is maar 17% van de bedrijven gestart met de voorbereidingen.

Wat houdt de wet in?

De wet ‘een evenwichtiger verhouding tussen vrouwen en mannen in het bestuur en raad van commissarissen’ regelt dat de samenstelling van de RvC’s van beursgenoteerde bedrijven evenwichtig moet zijn. Hier geldt het zogeheten ingroeiquotum: beursgenoteerde bedrijven moeten bij nieuwe benoemingen in hun RvC zorgen dat deze ten minste voor een derde uit mannen en ten minste een derde uit vrouwen bestaat. Een benoeming die daar niet aan bijdraagt, wordt nietig verklaard. De vacature blijft dan openstaan.
Daarnaast worden alle grote vennootschappen (dat zijn er zo’n 5000) verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de streefcijfers, plannen van aanpak en de feitelijke ontwikkeling van de man-vrouwverhouding. De circa 100 beursgenoteerde bedrijven en grote vennootschappen (waarvan een aantal beursgenoteerde bedrijven ook een ‘grote’ vennootschap is) zullen met deze wet meer werk moeten gaan maken van evenwichtige representatie van mannen en vrouwen in het bestuur, de RvC’s en de subtop.

Taak voor de OR

Ook de ondernemingsraad kan met de wet in de hand invloed uitoefenen op de samenstelling van bestuur en toezichthouders. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het voordrachtsrecht en daarbij te anticiperen op een juiste samenstelling van mannen en vrouwen. Maar zet ook het plan van de ondernemer op de agenda waarmee hij zijn streefcijfers wil gaan halen. Voor de ondernemer is er geen keuze: hij zal de wet moeten uitvoeren en tot een diverse samenstelling van bestuur en toezichthouders moeten komen.

De SER ondersteunt

De Sociaal Economische Raad (SER) ondersteunt de bedrijven die met de wet aan de slag moeten. Zo is er een database met vrouwen met bestuurservaring en wordt gewerkt aan een diversiteitsportaal; een website waar de streefcijfers en plannen van aanpak van bedrijven zichtbaar zijn voor iedereen en waar kennis wordt gedeeld en tools beschikbaar zijn voor de realisatie van meer diversiteit. Ook de ondernemingsraad kan van deze website profiteren. De SER maakt jaarlijks de diversiteitscijfers tot dan toe bekend.


  • Zelf de ‘Quickscan Wet ingroeiquotum en streefcijfers’ van de SER lezen? Klik hier
  • Meer lezen over de wet? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het diversiteitsbeleid aan de top? Stuur een e-mail