Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Aandachtspunten voor een thuiswerkregeling

30 juni 2020

Door de coronacrisis is voor veel mensen het thuiswerken een dagelijkse gewoonte geworden. Het is aannemelijk dat de verspoeling van de RIVM-regels er weer meer op kantoor gewerkt zal worden, maar het thuiswerken zal zeker van toepassing blijven. Wat is er van belang om in een thuiswerkregeling af te spreken? Recht op thuiswerken? Sowieso kunnen…

Lees verder

Interview Eric Leenderts – bedrijfsadviseur

30 juni 2020

Eric Leenderts is bedrijfsadviseur, (milieu-)accountant, trainer, coach, zakelijk conflictbemiddelaar (arbiter, bindend adviseur) en daarnaast ook een internationaal gecertificeerd mediator, arbiter, conflictcoach en onderhandelaar (Lloyd’s Register NL) en maakt al jaren deel uit van het netwerk van Bureau Kalden. Eric wordt vooral betrokken bij financiële vraagstukken waarvoor de ondernemingsraad zich gesteld ziet.

Lees verder

OR zegt vertrouwen op in bestuurder

30 juni 2020

De ondernemingsraad van bandenfabrikant Apollo Vredestein in Enschede heeft het vertrouwen opgezegd in de bestuurder. Dat opzeggen heeft te maken met het afwijzen van een door de OR ontwikkelt alternatief plan. De OR wil graag zoveel mogelijk het aangekondigde ontslag van 750 werknemers beperken. Maar hoe werkt dat opzeggen in de praktijk?

Lees verder

Barometer Culturele Diversiteit komt beschikbaar

3 juni 2020

Het wordt een stuk eenvoudiger om zicht te krijgen op de culturele diversiteit in organisaties met meer dan 250 medewerkers. Vanaf 1 juli komt een Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar waarmee die diversiteit te meten is. Het barometer komt goed van pas bij het uitvoeren van de wettelijke taak die de OR op dit gebied heeft.

Lees verder

Voorbereiden op een hete herfst

3 juni 2020

Het UWV verwacht dat het aantal banen in dit jaar zal dalen. En dat ondanks de regelingen van de overheid om bedrijven en werkgelegenheid gedurende de lock down-periode te behouden. In nogal wat branches wordt een forse krimp verwacht in de werkgelegenheid, maar bedrijven kunnen ook zodanig in de problemen komen dat tot organisatiekrimp besloten…

Lees verder

Handleiding voor intern onderzoek naar een misstand

5 mei 2020

Elke organisatie met een OR is sinds 1 juli 2016 verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben. De regeling moet waarborgen dat werknemers een maatschappelijke misstand aan de kaak kunnen stellen bij het Huis voor klokkenluiders. Maar voorafgaand aan die melding zou eerst intern onderzoek naar de misstand nodig zijn. Voor dat interne onderzoek is een…

Lees verder

Regels voor 1,5-meter op het werk

5 mei 2020

Er wordt in allerlei branches en bedrijven nagedacht over de manier waarop er – met inachtneming van de RIVM-regels – kan worden gewerkt. Dat vraagt om creativiteit én om overleg met de ondernemingsraad.

Lees verder

Vakantiegeld later uitbetalen. Kan dat?

1 april 2020

De maand mei is in bijna alle organisaties de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Verstandige werkgevers bouwen dan ook in de loop van het jaar een reserve op om die uitgave ineens te kunnen doen. Maar nu door de coronacrisis de bedrijfsvoering in het honderd loopt en de gebruikelijke financiële gang van zaken in…

Lees verder

Wegwijzer bij ongewenste omgangsvormen

1 april 2020

Maar liefst één op de zes werknemers heeft te maken met ongewenste omgangsvormen door collega’s. TNO heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een wegwijzer ontwikkeld voor vertrouwenspersonen die daarmee te maken krijgen. Ook voor de OR is dat belangrijke informatie.

Lees verder