Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Diversiteitsportaal voor betere man-vrouwverhouding in top bedrijfsleven

1 maart 2023

Eind januari lanceerden SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het SER Diversiteitsportaal. De opening van het portaal betekent een belangrijke stap voor het volgen en verbeteren van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. De ondernemingsraad heeft daarbij ook een taak.

Lees verder

Helft personeel is ontevreden over management

1 maart 2023

Ongeveer de helft van werkend Nederland vindt dat het management van hun organisatie doet wat het belooft. Daarmee is bijna de andere helft ontevreden over hoe het management aan het werk is. Kan de OR bijdragen aan een verandering?

Lees verder

Verplichte duurzaamheidsrapportage werkgevers

1 februari 2023

Veel bedrijven moeten verplicht vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken. Het verslag moet antwoord geven op de vraag wat er gedaan is op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is natuurlijk ook interessante rapportage voor de ondernemingsraad.

Lees verder

Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag van start

1 februari 2023

De overheid is gestart met het  actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Natuurlijk is elke werknemer verantwoordelijk om grensoverschrijdend gedrag – in welke vorm dan ook – achterwege te laten. Maar dat vraagt wel om een actieve rol van werkgevers, werknemers en ondernemingsraad om het ongewenste gedrag aan te pakken.

Lees verder

Sleutelrol OR bij vergroening onderneming

1 februari 2023

Volgens vakbond FNV en Milieudefensie heeft de ondernemingsraad een sleutelrol bij het vergroenen en verduurzamen van de onderneming. Ter ondersteuning van die rol is een website gelanceerd.

Lees verder

Werkgevers helpen werknemers ‘de winter door’

4 januari 2023

Zo’n 30% van de werkgevers heeft zijn werknemers al geholpen met hun teruglopende koopkracht. En zo’n 40% was dat nog van plan te doen voor het eind van het 2022.

Lees verder

Corporate Governance Code geactualiseerd

4 januari 2023

De Corperate Governance Code is geactualiseerd. De code regelt de manier waarop er in beursgenoteerde bedrijven toezicht wordt gehouden op het bestuur van de onderneming. De laatste wijziging dateerde van 2016, dus het werd tijd om de regels en afspraken te actualiseren. Is dat ook op het gebied van de driehoek RvC, bestuurder en ondernemingsraad…

Lees verder

‘Kom maar op kantoor werken’

7 december 2022

Zo’n 70 procent van de werkgevers in Nederland is van plan om het thuiswerken te beperken of het aantal hybride functies te verminderen. LinkedIn deed internationaal onderzoek onder de bestuurders van 2.900 bedrijven met meer dan 1000 werknemers.

Lees verder

Diversiteits- en inclusiebeleid neemt toe in bedrijven

7 december 2022

Er zit duidelijk groei in het aantal bedrijven dat diversiteits- en inclusiebeleid (D&I-beleid) heeft vastgesteld. In 2020 had 20% een D&I-beleid, inmiddels is dat gegroeid naar 27%, zo blijkt uit trendonderzoek door een adviesbureau, uitgeverij en softwarebedrijf.

Lees verder