Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

EU-wetgeving voor genderevenwicht in top bedrijven

2 november 2022

De Europese Raad gaat EU-wetgeving invoeren om een evenwichtigere vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de raden van commissarissen van Europese beursgenoteerde ondernemingen te bevorderen.

Lees verder

Meer vrouwen benoemd tot commissaris dan mannen

5 oktober 2022

Van de 85 nieuwe benoemingen in de raad van commissarissen was 55% vrouw. Daarmee is voor het voor de eerste keer dat er meer vrouwen dan mannen zijn benoemd als commissaris in een Nederlands beursgenoteerd bedrijf. Bij de benoeming van bestuurders liggen de verhoudingen tussen mannen en vrouwen beduidend anders. Ruim 84 procent van de…

Lees verder

Werkgevers vinden werving met algoritmes geen probleem

5 oktober 2022

Het College voor de Rechten van de Mens komt in een rapport tot de conclusie dat vrijwel alle werkgevers algoritmes gebruiken bij de werving en selectie van hun nieuwe personeel. Een deel van de organisaties is onbekend met het feit dat sommige algoritmes kunnen leiden tot verboden discriminatie en uitsluiting van doelgroepen. Het rapport levert…

Lees verder

Preventie en aanpak van seksueel overschrijdend gedrag

7 september 2022

Zo’n 30 procent van de werkende vrouwen heeft wel eens te maken gehad met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie. En maar liefst 61 procent van de vrouwen heeft op het werk te maken gehad seksueel getinte opmerkingen, grappen, schunnige woorden, sissen of ander vervelend taalgebruik. Alle reden om er – ook…

Lees verder

Groene arbeidsvoorwaarden voor werknemers

7 september 2022

Je kunt je als werkgever onderscheiden ten opzichte van de concullega’s door bijzondere arbeidsvoorwaarden te bieden. Bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Werknemers die daar voor warm lopen overwegen dan mogelijk sneller om daar te willen werken. Een paar voorbeelden.

Lees verder

Hoe doen we het interne vacatures

6 juli 2022

Het komt voor dat er gedonder ontstaat over de manier waarop er met het opvullen van vacatures wordt omgesprongen. Soms wordt een vacature direct ook extern gesteld, zodat interne kandidaten het nakijken hebben. Soms moet er voor een interne kandidaat worden gekozen, zonder dat die geschikt is voor de functie. Hoe doen we dat met…

Lees verder

Spreek een gedragscode ongewenste omgangsvormen af

1 juni 2022

De nieuwsberichten over de ongewenste omgangsvormen in organisaties zijn een goede aanleiding om met de bestuurder een gedragscode ongewenste omgangsvormen af te spreken. De code biedt duidelijkheid voor werkgever en werknemer welk gedrag gewenst en welk gedrag beslist ongewenst is. De OR heeft instemmingsrecht op zo’n gedragscode.

Lees verder

Geen winst en toch een bonus

1 juni 2022

Als werknemers drie jaar achterelkaar een bonus krijgen stapt de vakbond samen met vier werknemers naar de kantonrechter als er in het daarop volgende jaar geen bonus wordt uitgekeerd. Bij de kantonrechter krijgt de bond geen gelijk, dus wordt hoger beroep aangetekend.

Lees verder

Huis voor Klokkenluiders meldt grote misstanden

4 mei 2022

Het Huis voor klokkenluiders heeft in 2021 jaar elf meldingen gehad van grote misstanden. Het gaat dan om meldingen als fraude en misbruik van overheidsgelden. De 11 meldingen maken onderdeel uit van een totaal van 208 meldingen. De meeste meldingen gaan niet zozeer over een maatschappelijke misstand, maar over de behandeling van de melder zelf.…

Lees verder