Coronacrisis zorgt voor versoberde arbeidsvoorwaarden

Zo’n 40 procent van de werkgevers heeft als gevolg van de COVID-pandemie geprobeerd om de arbeidsvoorwaarden van het personeel te versoberen. Dat blijkt uit de resultaten van OR Trends 2021, een groot onderzoek onder 550 ondernemingsraden in Nederland.

Inleveren reiskostenvergoeding en vakantiedagen

Eén op de zes werkgevers verplichtte zijn personeel vakantiedagen op te nemen wegens gebrek aan werk. Eén op de drie stopte de onbelaste vaste reiskostenvergoeding aan werknemers,  ook al mag die vergoeding gewoon doorbetaald worden, ook voor de medewerkers die al die tijd thuis werken. Zo’n 3% van de werkgevers vroeg het personeel om een loonoffer: minder loon of afzien van vakantiegeld. En bij organisaties waar vanwege corona veel minder werk was, liep dat zelfs op tot 11%.

Rommeltje met instemmingsprocedures

Voorgenomen besluiten voor aanpassing in arbeidstijden en arbeidsomstandigheden behoeven de instemming van de ondernemingsraad. Dat gebeurde in 36 procent van de gevallen niet. En daar waar wel om instemming werd gevraagd was in 30 procent van de gevallen het instemmingsverzoek te laat.

Toename werkdruk

Bij 29 procent van de ondervraagde organisaties nam het werk door corona toe, met name bij non-profit (38%) en overheidsorganisaties (39%). Om deze extra werkdruk aan te kunnen, werden in de helft van de gevallen extra medewerkers ingehuurd, Bij een op de drie moest het bestaande personeel die extra werkdruk opvangen.

NOW voorkomt ontslagen

Bij 15 procent van de organisaties nam door corona juist de hoeveelheid werk af. Werkgevers ontzagen daarbij vooral hun vaste werknemers en sneden vooral in de flexibele schil: 38% stopte met de inzet van ZZP’ers, 69% verlengde aflopende tijdelijke contracten niet en 62% lastte een vacaturestop in.
Collectief ontslag als direct gevolg van de coronacrisis kwam gedurende de onderzoeksperiode niet veel voor. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de NOW-regeling(en) van het kabinet. De regelingen zijn gericht op behoud van werkgelegenheid met loonkostensteun en op het beboeten van werkgevers die werknemers desondanks wilden ontslaan.


  • Als OR aan de slag met de arbeidsvoorwaarden in de onderneming? Stuur een e-mail