Meer mensen met een beperking aan het werk helpen

Maar de helft van de mensen met een beperking heeft werk. Dat betekent dat de andere helft het moet doen zonder extra inkomen, samen werken met collega’s, opgeleid worden en blijven e.d. Staatssecretaris van Ark komt dan ook met een wetsvoorstel ‘Breed offensief’ om daar wat aan te doen en meer kansen op werk mogelijk te maken voor mensen met een beperking.

Voorstellen

Voor werkgevers wordt het eenvoudiger om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Daarnaast gaan gemeenten universeler te werk en komen er extra garanties voor passende ondersteuning van jonggehandicapten (onder de 27 jaar). Ze kunnen direct een uitkering aanvragen als ze naar werk aan het zoeken zijn en hoeven – zoals nu het geval is – niet eerst vier weken te wachten. Voor veel mensen met een beperking is een volle werkweek te veel van het goede en krijgen daarom naast hun loon ook nog een deel aanvullende uitkering. Ze mogen straks 15% van hun verdiende salaris houden bovenop hun uitkering, met een maximum van € 136,26 per maand.

Simpeler procedure voor werkgevers

Het moet werkgevers makkelijker worden gemaakt om mensen met een beperking in dienst te nemen. Onder andere door de procedures om loonkostensubsidie aan te vragen eenvoudiger te maken. De loonkostensubsidie compenseert de lagere productiviteit van de werknemers met een beperking. Met behulp van de subsidie krijgt de werknemer in ieder geval het minimumloon.
Er komt één loonwaardebepaling voor werkgevers; op die manier komt er een einde aan de verschillende manieren waarop gemeenten de loonwaarde bepalen.

Brede aanpak

Het Breed Offensief beoogt een brede aanpak om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het gaat hier om mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen. Het wetsvoorstel Breed Offensief richt zich op mensen met een beperking in de Participatiewet. De vereenvoudiging Wajong ligt momenteel bij de Eerste Kamer.
Er wordt zo’n 93 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van ‘Breed Offensief’ en maatregelen om werk lonend te maken.
De staatssecretaris heeft een brochure gemaakt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Taak voor de ondernemingsraad

Artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft elke ondernemingsraad door formele taak om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te stimuleren. Dat begint natuurlijk om dat onderwerp te agenderen voor overleg met de bestuurder en daarover met voorstellen te komen. Veel bedrijven omarmen het verantwoord maatschappelijk ondernemen (MVO) en het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking past daar bij uitstek in.
De mogelijkheden voor loonkostensubsidie maken dat een werkgever er niet op toe hoeft te leggen. Haal het onderwerp pas van de agenda als er een plan van aanpak is gemaakt door de bestuurder en dat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 


  • Zelf de brochure ‘Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk’ downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het inclusief personeelsbeleid? Stuur een mail