Nieuwsbrief Medezeggenschap wordt vervolgd

Vanaf 1 september 2023 wordt het initiatief van Bureau Kalden voor een gratis nieuwsbrief voor en over de medezeggenschap vervolgd door Pallas Advocaten en MZLeeuw. Pallas Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschap. MZLeeuw is een opleidings- en redactiebureau voor medezeggenschap én een samenwerkingsverband met Delsasso Training en Advies, Delphior Pro OR en Hunfeld Training…

Lees meer...

Nieuwsbrief Medezeggenschap wordt vervolgd

Vanaf 1 september 2023 wordt het initiatief van Bureau Kalden voor een gratis nieuwsbrief voor en over de medezeggenschap vervolgd door Pallas Advocaten en MZLeeuw. Pallas Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschap. MZLeeuw is een opleidings- en redactiebureau voor medezeggenschap én een samenwerkingsverband met Delsasso Training en Advies, Delphior Pro OR en Hunfeld Training en Advies.

Lees meer...

Aan de slag met arbeidskrapte

Het aantal werknemersbanen in ons land bereikte onlangs een recordniveau van 8,8 miljoen banen. Tegelijkertijd hebben werkgevers steeds meer moeite om hun vacatures te vervullen. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 338.000 mensen werkloos: een historisch minimum. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek betekent dit dat er voor elke 100 werklozen 133…

Lees meer...

Bestuurder eist instellen vaste commissie door GOR

Als een ondernemingsraad een vaste commissie wil instellen, dan is daarvoor de medewerking van de bestuurder nodig. In dit geval wil juist de bestuurder (samen met een deel van de GOR) dat die een vaste commissie instelt. Daarbij komt nog dat twee OR-leden in persoon worden gedaagd. Gaat de kantonrechter mee in de eisen van…

Lees meer...

Een derde werknemers heeft fiets van de zaak

Er zit duidelijk groei in het aantal werknemers die op een fiets van de zaak fietsen. Vier jaar geleden bedroeg dat nog maar 18 procent van de werkgevers die een fiets voor woon-werkverkeer regeleden. Inmiddels heeft een derde van de werkgevers een fietsregeling ingevoerd.

Lees meer...

Twee keer melden en controle na arbeidsongeval met uitzendkracht

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie (NEA) is er sprake van onderrapportage van arbeidsongevallen bij uitgeleende of zelfstandige werknemers. Daarom wil de minister dat de meldplicht voor arbeidsongevallen en de vergewisplicht voor uitleners wordt uitgebreid. Een wetsvoorstel daarvoor is in voorbereiding.

Lees meer...

Gewoon besluiten, geen advies vragen

Als de ondernemer de adviesprocedure voor een inkrimping van de onderneming met 17 werknemers niet goed laat verlopen, dan stapt de OR naar de Ondernemingskamer (OK). Vooral omdat de ondernemer direct al begonnen is met het uitvoeren van het besluit. De OK is duidelijk over deze handelwijze.

Lees meer...

Meeweten om mee te kunnen beslissen

In deze casus bij de rechtbank Gelderland wordt duidelijk hoe het recht op informatie samenhangt met het initiatiefrecht en het advies- en instemmingsrecht. De rechtbank maakt daar een duidelijk onderscheid in.

Lees meer...

Voorbereiden op verplichte CO2-rapportage woon-werkverkeer

Regeren is vooruit zien, en dat geldt ook voor de regelingen waarvan je weet dat die van kracht gaan worden. Zo moet er vanaf 1 januari 2024 door werkgevers gerapporteerd worden over de CO2-uitstoot van hun werknemers. Daar kan nu al actie op gezet worden, want er is in ieder geval een instemmingsverzoek nodig.

Lees meer...