Bestendig gedrag is óók een regeling

Door een uitspraak van de kantonrechter wordt nog eens duidelijk dat extra vergoedingen als arbeidsvoorwaarden gezien moeten worden, óók als er niets over in de arbeidsovereenkomst of (ondernemings)cao terug te vinden valt.

Lees meer...

Stimulans voor meer vrouwen aan de top blijft nodig

Omdat de organisaties die zich al langer toeleggen op diversiteitsbeleid melden dat 30% vrouwen in de top aantoonbaar haalbaar is wil het kabinet ‘stevige maatregelen’ treffen als er in 2019 het aantal vrouwen in de top niet is toegenomen. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) ligt het tempo waarin vrouwen naar en in de top…

Lees meer...

Autoriteit Persoonsgegevens start controles naleving AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is – in de vorm van een willekeurige steekproef – begonnen met onderzoek naar het bijhouden van verwerkingsregisters door grote organisaties in 10 sectoren. En bij geconstateerde fouten kunnen er fikse boetes worden opgelegd en die kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen Euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Lees meer...

Holacratie en medezeggenschap

Eén van de nieuwere organisatiemodellen is de holacratie. In 2001 richtte een softwareondernemer een nieuw bedrijf op. In dat bedrijf ontwikkelde hij in zes jaar tijd een besturingsmodel dat hij holacracy noemde; een samenvoeging van holarchy (natuurlijke hiërarchie) en het Griekse krateo (regeren of besturen). In dit artikel een toelichting op dit besturingsmodel dat gekenmerkt…

Lees meer...