Nieuwe Pensioenwet van kracht

Op de allerlaatste vergaderdag van de Eerste Kamer is de pensioenwet aangenomen. De wet is vervolgens per 1 juli 2023 van kracht en voorziet in een ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel. Ondernemingsraden hebben daar – op de een of andere manier – mee te maken.

Lees meer...

Kabinet wil concurrentiebeding moderniseren

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen. Door dat beding worden werknemers beperkt in de mogelijkheid om na hun arbeidsovereenkomst in dezelfde branche, bijvoorbeeld bij de concurrent, werk te vinden. Het kabinet wil een vergoeding invoeren bij gebruik van het concurrentiebeding en aanpassingen maken in de duur, geografische reikwijdte en motivatie van het beding.

Lees meer...

SER-richtlijn voor werk-privébalans herzien

Het is voor elke werknemer zaak om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en behouden. Bij onbalans is er risico op overbelast raken en verzuim. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een herziene richtlijn werk-privébalans gepubliceerd. Door het nemen van maatregelen op verschillende niveaus kan uitval door werknemers worden voorkomen. Hier ligt ook…

Lees meer...

Geen advies gevraagd voor opheffen functie

De functie van senior solution sales manager wordt opgeheven zonder dat daarover advies aan de ondernemingsraad wordt gevraagd. Volgens de OR was zo’n adviesaanvraag wettelijk verplicht. De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam doet over de zaak een uitspraak.

Lees meer...

OR verliest bij kantonrechter

De Ondernemingsraad van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement stapt naar de kantonrechter met het verzoek om naleving van ‘de Leidraad’, een regeling waarin roosterdiensten is vastgelegd. In zijn oordeel maakt de kantonrechter nog eens duidelijk hoe het ‘bevorderen’ uit artikel 28 van de WOR gezien moet worden.

Lees meer...

Ontslagbescherming in de praktijk: OR-lid mag niet worden ontslagen

Er ontstaat gedoe als een medewerker als reservekandidaat wil toetreden tot de OR en kondigt een juridische procedure aan als dat niet snel genoeg geregeld wordt. Daarnaast is hij kritisch over het functioneren van de OR tot dat moment. De werkgever heeft het bericht daarover als aanleiding gezien om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te…

Lees meer...

Veranderde wetgeving per 1 juli 2023

Traditioneel worden veel nieuwe of aangepaste wetten op 1 januari of 1 juli ingevoerd. 1 Juli 2023 is daarop geen uitzondering. Voor werkgever en ondernemingsraad altijd de aandacht waard.

Lees meer...

Toeslagen ook van toepassing op bovenwettelijke vakantiedagen

De Hoge Raad (HR) heeft een uitspraak gedaan over de vraag of de werkgever verplicht is om loon en onregelmatigheidstoeslag (ORT) over bovenwettelijke vakantiedagen te betalen. Volgens de HR geldt ook als de werknemer de toegekende vakantie later heeft ingezet voor andere doeleinden, zoals werkweekverkorting. De uitspraak is aanleiding van de OR om naar de…

Lees meer...

Arbeidsvoorwaarden vergroenen

Ondernemingen verduurzamen in zo’n geval de arbeidsvoorwaarden. Voor bestaande en nieuwe medewerkers kunnen groen arbeidsvoorwaarden van belang zijn bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst of juist van het accepteren van een baan. De ondernemingsraad kan ook een bijdrage leveren aan deze trend.

Lees meer...