Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Jongeren niet kwetsbaarder dan ouderen op de werkvloer

13 maart 2013

De Arbowet verplicht ondernemers om in hun arbobeleid specifiek rekening te houden met kwetsbare groepen medewerkers. De groep jongeren is daar één van. Maar uit de Monitor Arbeidsongevallen van TNO blijkt dat jongeren juist minder vaak slachtoffer zijn geweest van ongevallen op de werkvloer dan hun oudere collega’s. De monitor gaat over 2010 en is…

Lees verder

Werkvloer wordt onveiliger

20 februari 2013

Bedrijven en organisaties blijken steeds minder geld uit te geven aan het opleiden van werknemers tot bedrijfshulpverleners. En als er al BHV-ers zijn, dan krijgen die minder vaak een herhalingscursus aangeboden. Grote opleidingscentra voor bedrijfshulpverlening zien een daling in het aantal cursussen van enkele procenten. Exacte cijfers ontbreken, omdat er geen centrale organisatie is die…

Lees verder

Toolkit ‘Gezond Werk’ biedt praktische informatiebron

20 februari 2013

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de toolkit ‘Gezond Werk’ ontworpen. De toolkit is gemaakt voor professionals die werknemers gezond en vitaal aan het werk willen houden. Dat is ook wat de Ondernemingsraad wil, dus vormt de toolkit een belangrijke en praktische  informatiebron voor de OR.

Lees verder

Ziekteverzuim daalt in de zorg in 2012

20 februari 2013

Het ziekteverzuim van medewerkers in de zorg is in 2012 licht gedaald ten opzichte van 2011. In 2011 was dat nog 5,3 procent, in 2012 is dat tot 5,1 procent teruggelopen. Vooral het kortdurend verzuim is teruggelopen, maar het langdurig verzuim (langer dan een jaar niet kunnen werken) is licht gestegen. Voor de VVT-sector –…

Lees verder

Werkgever is na 40 jaar nog steeds aansprakelijk

30 januari 2013

Als een werknemer de beroepsziekte mesothelioom (longvlieskanker) krijgt stelt zijn echtgenote zijn oud-werkgever daarvoor aansprakelijk. De scheepswerf wijst die aansprakelijkheid af, omdat de werknemer al meer dan veertig jaar uit dienst is en vindt de zaak daarmee verjaard. In een procedure bij het gerechtshof krijgt de weduwe toch gelijk.

Lees verder