Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Pensioenwetgeving verandert fors

15 mei 2013

Regeerakkoord en sociaal akkoord sturen aan op veranderingen in de pensioenwetgeving en daarmee ook op aanpassing van de pensioenregelingen in bedrijven en organisaties. Voor veel werknemers is het pensioen inhoudelijk in hun CAO geregeld. In dat geval moeten vakorganisaties en werkgevers in overleg de pensioenregeling aanpassen. In de andere gevallen is het de OR die…

Lees verder

Belonen of straffen van medewerkers

21 april 2013

In veel organisaties zijn – voor kortere of langere tijd – afspraken gemaakt over het belonen van medewerkers die zich niet ziek melden of juist het straffen van medewerkers die dat wel deden. Er is nu wetenschappelijk onderzoek gedaan op de werkvloer naar de effectiviteit van het belonen of straffen van personeel. Wat werkt beter?

Lees verder

Nieuwe regels voor tablet voor personeel

21 april 2013

Met de introductie van de populaire iPad’s en andere tabletcomputers ontstond er ook verwarring over het – belastingvrij – verstrekken van deze apparaten door de ondernemer aan het personeel. Staatssecretaris Weekers heeft de regels voor het verstrekken van tablets enigszins aangepast.

Lees verder

Rechter gebruikt hoelangwerkloos.nl voor hoogte van schadevergoeding

13 maart 2013

Met behulp van de website www.hoelangwerkloos.nl kan je uitrekenen hoe lang je  – gemiddeld genomen – na ontslag werkloos blijft. Daarbij wordt rekening gehouden met regio, leeftijd, beroep, opleiding e.d. In een rechtszaak over een ontslag heeft de rechter – opnieuw – deze rekentool gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.

Lees verder

Invoering werkkostenregeling pas op 1-1-2015

13 maart 2013

De invoeringsdatum van de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) is een jaar opgeschoven en gaat pas in op 1-1-2015. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de regeling eerst verder versimpelen voordat hij definitief wordt ingevoerd. De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige 29 bestaande regelingen voor verstrekkingen aan het personeel.

Lees verder

Mogelijk uitstel Werkkostenregeling

20 februari 2013

Het is nog maar zeer de vraag of de geplande invoering van de Werkkostenregeling (WKR) op 1-1-2014 wel doorgaat. Er blijken nog al wat onvolkomenheden in de regeling te zitten die eerst opgelost moeten worden voordat de regeling definitief wordt ingevoerd. Daarnaast blijken veel werkgevers niet erg enthousiast over de WKR en blijken sommige nieuwe…

Lees verder

Van werk-naar-werktrajecten doeltreffend

30 januari 2013

Vanaf 1 december 2010 tot 1 maart 2012 zijn er negen werk-naar-werkexperimenten uitgevoerd. Boventallige werknemers sneller aan een baan helpen, zo was de doelstelling van deze experimenten door werkgevers en vakbonden. In totaal hebben 680 werknemers aan de experimenten deelgenomen. 60% hiervan (404 werknemers) heeft een andere baan gevonden. Het gaat hier weliswaar bij een…

Lees verder

Werknemers minder vaak en minder lang ziek

30 januari 2013

In 2012 zijn meer mensen door stress ziek geworden. Een derde van de medewerkers die langdurig verzuimden in 2012, was geveld door psychische klachten. En meer jonge mensen leiden aan deze klachten. Maar desondanks nam over de hele linie verzuim af. Werknemers waren voor het eerst minder vaak én minder lang thuis. Dat blijkt uit…

Lees verder

Minder fusies in 2012

30 januari 2013

De Sociaal Economische Raad (SER) houdt de stand bij van het aantal fusies in Nederland. In 2012 is het aantal fusies en overnames gedaald met 5,5 procent ten opzichte van 2011. Het aantal fusiemeldingen bij de SER wordt gezien als een indicatie voor de stand van de economie.

Lees verder