Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Akkoord Tweede Kamer met Wijzigingen WOR

20 februari 2013

Op donderdag 14 februari 2013 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de wetsvoorstellen tot het wijzigen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De wijzigingen hebben ondermeer betrekking op de scholingsrechten van de OR, het vervallen van de verplichting voor bemiddeling van de bedrijfscommissie en het recht op informatie over de zeggenschapsverhoudingen in internationale…

Lees verder

Beroep op primaat politiek mag niet achteraf

30 januari 2013

Als over een adviesaanvraag over intergemeentelijke samenwerking een procedure ontstaat, mag niet alsnog het politiek primaat als argument ingebracht worden. Dat had van te voren duidelijk moeten zijn dat het primaat van toepassing was.

Lees verder

OR-lid mag niet ontslagen worden

30 januari 2013

Een werkgever wil een werkneemster ontslaan, omdat ze boventallig is en er geen nieuwe functie beschikbaar is. Maar omdat de werkneemster ook OR-lid is wordt om het ontslag bij de kantonrechter verzocht. Die oordeelt dat de werkgever niet kan aantonen dat het ontslag van de werkneemster niets met haar OR-werk te maken heeft en verbiedt…

Lees verder

Wijzigingen bij bedrijfscommissies

9 januari 2013

Bij de drie bedrijfscommissies die voor overheid, profit- en non-profitsector gaat het een en ander in de werkwijze veranderen. Zo wordt mogelijk de verplichte bemiddeling geschrapt tussen bestuurder en OR, zodat die rechtstreeks een conflict naar de kantonrechter kunnen stappen. Ook wordt er geschrapt in de documenten die verplicht door elke OR bij de bedrijfscommissies…

Lees verder

OR procedeert om sluiting afdeling met één werknemer

9 januari 2013

In de adviesprocedure voor de sluiting van een afdeling in de onderneming waarin slechts één werknemer werkzaam is adviseert de OR negatief. Het advies van de OR wordt niet overgenomen en het voorgenomen besluit wordt uitgevoerd. Daarop stapt de OR naar de Ondernemingskamer(OK).

Lees verder

Politiek primaat in de OR-praktijk

9 januari 2013

Eén van de opmerkingen die er over het adviesrecht van de Ondernemingsraad te maken zijn is die van het politiek primaat. Dat primaat zorgt ervoor dat de Ondernemingsraad niet om advies gevraagd hoeft te worden als het besluit door de politiek/overheid (o.a. gemeenteraad, provincie, waterschap) genomen wordt. De OR heeft dan wel adviesrecht op de…

Lees verder

Veel koek en ei tussen OR en bestuurder

9 januari 2013

De OR Insight-enquête heeft navraag gedaan naar de relatie tussen OR en bestuurder. De meerderheid van de OR-leden vindt dat de samenwerking centraal staat en dat er sprake is van toegevoegde waarde door de OR. Er wordt beduidend minder gevochten dan samengewerkt.

Lees verder