Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Afspraak = afspraak, ook met de ondernemingsraad

4 oktober 2017

De ondernemingsraad maakt met de ondernemer van een havenbedrijf een afspraak over een werkgelegenheidsgarantie voor alle werknemers. Als gevolg daarvan krijgen de werknemers een aanvulling op hun arbeidsovereenkomst. De vakorganisaties zijn het niet met deze afspraak tussen OR en ondernemer eens omdat het in strijd is met de cao van de onderneming. De kantonrechter doet…

Lees verder

OR-lid wordt uitgesloten van OR-werk

6 september 2017

Een enkele keer komt het voor; de kantonrechter die een OR-lid uitsluit van zijn OR-werkzaamheden. In dit geval door een gezamenlijk verzoek van ondernemer en ondernemingsraad aan de kantonrechter om dat te doen. Een verhaal over hoe de samenwerking kan ontsporen.

Lees verder

Onderzoek naar modernisering medezeggenschap

6 september 2017

Instituut Gak gaat vanaf september – gedurende twee jaar – twaalf pilots voor de vernieuwing van de medezeggenschap onderzoeken en volgen. Het initiatief voor dit project is genomen door de Sociaal-Economische Raad (SER) dat met Instituut Gak samenwerking heeft gezocht.

Lees verder

Ondernemer is te laks bij opnieuw inrichten medezeggenschap

6 september 2017

Het uitblijven van een nieuwe inrichting voor de medezeggenschap heeft een reprimande door de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam voor de ondernemer opgeleverd. Na een fusie is er gestart met het samenvoegen van personeel op management niveau in een nieuwe entiteit. Maar het opnieuw inrichten van de medezeggenschap – passend bij de nieuwe organisatie – bleef…

Lees verder

Uitspraak Europees Hof over prepackpraktijk

6 september 2017

Het Europees Hof heeft een uitspraak gedaan naar aanleiding van het faillissement van kinderopvangorganisatie Estro en de doorstart die daarna gemaakt is. De rechtbank Midden-Nederland had aan het Hof een prejudiciële uitspraak gevraagd over deze prepackpraktijk. Daarin wordt voordat het faillissement formeel een feit is al een doorstart voorbereid. Het Europees Hof ziet het niet…

Lees verder

OR behoudt eindejaarsuitkering

5 juli 2017

Er gaat het nodige mis als de bestuurder – in het kader van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden – de eindejaarsuitkering van een deel van het personeel wil schrappen. De OR is niet van plan in te stemmen met het voorstel van de bestuurder, dus die stapt rechtstreeks naar de kantonrechter om vervangende toestemming te vragen. 

Lees verder

OR heeft adviesrecht bij doorstart na faillissement

7 juni 2017

In de zaak van het faillissement en doorstart van drogisterijketen DA heeft de Hoge Raad (HR) een duidelijke uitspraak gedaan over het adviesrecht van de ondernemingsraad bij deze besluiten. Eerder had de Ondernemingskamer in Amsterdam nog geoordeeld dat de OR geen adviesrecht toekwam bij faillissement en doorstart. De Hoge Raad oordeelt daar anders over.

Lees verder

Geen vervangende toestemming door kantonrechter

7 juni 2017

In een procedure bij de kantonrechter wordt nog weer eens duidelijk hoe een procedure verloopt als de ondernemingsraad niet instemt met een voor instemming voorgelegde regeling. In veel gevallen trekken bestuurders het instemmingsverzoek dan in en proberen in overleg met de OR tot een beter voorstel te komen. Soms wordt aan het voorstel vastgehouden en…

Lees verder

Verjong de medezeggenschap

2 mei 2017

Op initiatief van twee jongerenorganisaties van vakbonden FNV en CNV is door 30 jonge ambtenaren antwoord gegeven op de vraag hoe de medezeggenschap verjongd en verbeterd kan worden. Het MZ-Lab Rijk heeft geprobeerd daarvoor nieuwe ideeën aan te dragen. In 2016 is een vergelijkbaar MZ-Lab Zorg met hetzelfde vraagstuk aan het werk geweest.

Lees verder