Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Onwettige OR haalt toch succes bij Ondernemingskamer

2 mei 2017

De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam heeft een uitspraak gedaan waarbij een niet legale ondernemingsraad betrokken was. De zittingstermijn van de OR zat er al lang op, maar deze OR is zonder verkiezingen door blijven functioneren. Toch hield de OK rekening met deze OR.

Lees verder

OR-scholing vraagt vooral om actie door de OR

2 mei 2017

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt dat ondernemingsraden meer werk moeten maken van hun eigen scholing. Dat schrijft hij naar aanleiding van het in oktober vorig jaar gepubliceerde rapport over scholing van ondernemingsraden. Maar liefst driekwart van de ondernemingsraden benut de rechten op scholing en vorming niet volledig.

Lees verder

Ontslagbescherming voor kritisch PVT-lid

5 april 2017

Net als OR-leden zijn ook de leden van een personeelsvertegenwoordiging (PVT) beschermd tegen ontslag omwille van deze functie. Daar kwam ook een werkgever achter toe hij een kritisch PVT-lid wilde ontslaan.

Lees verder

Elf uitgangspunten voor goede medezeggenschap

5 april 2017

Met het formuleren van 11 uitgangspunten voor goede medezeggenschap wil de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER vooral inspiratie bieden voor de vorming en bevordering van medezeggenschap in bedrijf en organisatie. De uitgangspunten zijn gebaseerd op wat het CBM ziet als goede medezeggenschap. De ondernemingsraad kan deze 11 punten zeker benutten om de eigen…

Lees verder

OR verliest bij Ondernemingskamer

1 maart 2017

De ondernemingsraad van Holland Casino vraagt aan de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam om de overgang naar een naamloze vennootschap te stoppen. De OR had daar eerder negatief over geadviseerd, maar de bestuurder heeft zijn voorgenomen besluit toch doorgezet. 

Lees verder

Vakbonden hebben recht op informatie van de OR

1 februari 2017

Als een uitvaartonderneming tot een reorganisatie wil overgaan, vragen vakbonden FNV en CNV om informatie over de plannen. Die willen ze niet alleen van de ondernemer, maar ook over de adviesprocedure van de ondernemingsraad. Die krijgen ze uiteindelijk, maar daarvoor is wel een procedure bij de kantonrechter nodig.

Lees verder

OR blokkeert sluiting vestiging bij Ondernemingskamer

4 januari 2017

Er wordt in een laat stadium een voorgenomen besluit om een complete afdeling van een internationaal concern te sluiten aan de ondernemingsraad kenbaar gemaakt. De ondernemingsraad vindt uiteindelijk dat de procedure voor dit besluit niet op een juiste manier is gevolgd en stapt naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam. 

Lees verder

Ondernemingsraden zoeken hulp bij conflicten

4 januari 2017

In opdracht van de drie bedrijfscommissies is onder 517 ondernemingsraden onderzoek gedaan naar de manier waarop er met conflicten is omgegaan. In de afgelopen vijf jaar heeft 61 procent van de ondernemingsraden met één of meer conflicten over medezeggenschap te maken gehad. Conflicten waar ze zonder hulp niet uit kwamen. De meesten deden een beroep…

Lees verder