Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Spreek een gedragscode ongewenste omgangsvormen af

1 juni 2022

De nieuwsberichten over de ongewenste omgangsvormen in organisaties zijn een goede aanleiding om met de bestuurder een gedragscode ongewenste omgangsvormen af te spreken. De code biedt duidelijkheid voor werkgever en werknemer welk gedrag gewenst en welk gedrag beslist ongewenst is. De OR heeft instemmingsrecht op zo’n gedragscode.

Lees verder

Geen winst en toch een bonus

1 juni 2022

Als werknemers drie jaar achterelkaar een bonus krijgen stapt de vakbond samen met vier werknemers naar de kantonrechter als er in het daarop volgende jaar geen bonus wordt uitgekeerd. Bij de kantonrechter krijgt de bond geen gelijk, dus wordt hoger beroep aangetekend.

Lees verder

Huis voor Klokkenluiders meldt grote misstanden

4 mei 2022

Het Huis voor klokkenluiders heeft in 2021 jaar elf meldingen gehad van grote misstanden. Het gaat dan om meldingen als fraude en misbruik van overheidsgelden. De 11 meldingen maken onderdeel uit van een totaal van 208 meldingen. De meeste meldingen gaan niet zozeer over een maatschappelijke misstand, maar over de behandeling van de melder zelf.…

Lees verder

Recordaantal fusies en overnames

6 april 2022

Ondanks corona is er in 2021 flink gefuseerd en overgenomen.  Er zijn 892 fusies en overnames aangemeld bij de SER, en dat is een record. De SER legt zelf een verband met de coronacrisis: fusies zijn vaak een overlevingsstrategie voor ondernemingen. Ook vonden veel fusies doorgang die eerder in de wachtstand waren gezet. Over 9…

Lees verder

Nieuwe werkwijze toezicht en inspectie bij seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

1 maart 2022

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat het anders moet. Zorginstellingen moeten veel meer werk maken van de aanpak en de preventie en voorlichting van personeel van en over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Lees verder

Meer zeggenschap over werkplek door werknemers

1 maart 2022

Nu het thuiswerkadvies is vervallen wil zo’n 92 procent van de werknemers meer zeggenschap over hun werkplek. Dat blijkt uit onderzoek door vakbond FNV onder zijn leden. De OR zou wat met dat gegeven kunnen doen!

Lees verder

Tattoos en de grenzen van het instructierecht

2 februari 2022

Werkgevers hebben het recht om hun personeel te instrueren. Bijvoorbeeld om bedrijfskleding te dragen of om in bepaalde situaties gehoorbescherming, veiligheidsbril, helm of veiligheidsschoenen te dragen. Bij openbaarvervoersbedrijf RET ontstaat een meningsverschil als het instructierecht wordt toegepast om juist iets NIET te dragen: tattoos.

Lees verder

De OR als gesprekspartner van bestuurder en RvC

5 januari 2022

De SER-handreiking ‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’ is weliswaar speciaal opgesteld voor bestuurders, maar daarom niet minder interessant voor de ondernemingsraad. Zowel bestuurder, Raad van Commissarissen (RvC) als de ondernemingsraad hebben belang bij constructief overleg ten behoeve van de onderneming in al haar doelstellingen.

Lees verder

Waar gaan de Banenafspraak, Participatiewet, quotumregeling over?

1 december 2021

Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak (uit artikel 28 van de WOR) om de arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten en minderheden te bevorderen. Tegenwoordig krijgt dat de verzamelnaam ‘inclusief personeelsbeleid’. De wetgever heeft bepaald dat ook de werkgevers zich moeten inspannen om deze doelgroepen aan werk te helpen door de banenafspraak, Participatiewet en quotumregeling. Maar wat zijn…

Lees verder