Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Rechtspositie klokkenluider verbetert door invoering Europese Richtlijn

7 juli 2021

Eind 2021 moet de Europese richtlijn bescherming klokkenluiders geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. Het demissionaire kabinet stemde onlangs in met een wetsvoorstel dat dit regelt. Dat heeft gevolgen voor de praktijk van de arbofunctionaris, vertrouwenspersoon én de ondernemingsraad.

Lees verder

Vergoeden van reiskosten en thuiswerken blijven (voorlopig) onbelast

7 juli 2021

Inmiddels heeft de regering de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken per 26- juni 2021 ingetrokken. Voor de ondernemingsraad komt het er nu op aan om – in overleg met de bestuurder – te praten over het ‘nieuwe normaal’ op de werkvloer. Met de vakantieperiode voor de deur zal er wat tijd zijn om…

Lees verder

Handboek voor de governancedriehoek

5 mei 2021

In februari is de publicatie ‘De governancedriehoek in bedrijf’ verschenen. Het boek is op papier, maar ook online te lezen. De Alliantie Medezeggenschap en Governance wil met deze publicatie de samenwerking tussen ondernemingsraden, toezichthouders en bestuurders vooruit helpen.

Lees verder

Handboek voor de driehoek bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad

7 april 2021

In februari is de publicatie ‘De governancedriehoek in bedrijf’ verschenen. Het boek is op papier, maar ook online te lezen. De Alliantie Medezeggenschap en Governance wil met deze publicatie de samenwerking tussen ondernemingsraden, toezichthouders en bestuurders bevorderen.

Lees verder

Nieuwe wet voor bestuurders en toezichthouders

3 maart 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Het belangrijkste doel is de verbetering van het bestuur van non-profit-instellingen. Er komen strengere normen voor stichtingen en verenigingen in de semipublieke sector, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Lees verder

Minder fusiemeldingen in 2020

3 maart 2021

In 2020 is een daling van 10 procent te zien geweest in het aantal fusiemeldingen dat bij de Sociaal-Economische Raad (SER) is gedaan. Het is de eerste keer sinds 2013 dat het aantal meldingen daalt. Mogelijk speelt de pandemie daar een rol in. In 2020 zijn er 633 fusies en overnames bij de (SER) gemeld,…

Lees verder

Wat doen we met het kantoor?

3 maart 2021

Het thuiswerken is door de coronapandemie van incidenteel naar structureel gegaan voor de meeste kantoormedewerkers. Het biedt voordelen door het vrijspelen van reistijd en reiskosten en geeft werknemers de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wanneer, waar en hoe ze hun werk doen.

Lees verder

Geen mondkapje, geen loon

3 februari 2021

Het dragen van een mondkapje is zo langzamerhand ingeburgerd. In openbare ruimten en in het openbaar vervoer is het dragen ervan verplicht. Maar wat als een werknemer de verplichting om zo’n kapje te dragen niet nakomt, terwijl de werkgever dat wel eist? De kantonrechter doet daar een uitspraak over.

Lees verder

Handreiking Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid

3 februari 2021

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM) laat zich niet combineren met gezond en veilig werken. Zeker niet als er wordt deelgenomen aan het verkeer, met machines en heftrucks wordt gewerkt en fouten grote gevolgen voor bedrijf en personeel kunnen hebben. Daarnaast wordt er jaarlijks door zo’n 5,5 miljoen dagen door alcoholgebruik verzuimd.

Lees verder