Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Veel fouten in jaarrekening

20 februari 2013

Artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht op veel ongevraagde informatie. Zo heeft de ondernemingsraad  – ongevraagd – recht op de jaarrekening – in het Nederlands – van het bedrijf. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat er in de verslagen van vier op de…

Lees verder

Handleiding voor Het Nieuwe Werken

30 januari 2013

Steeds meer bedrijven gaan er toe over om Het Nieuwe Werken (HNW) in te voeren. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken biedt zowel het bedrijf als de werknemers aantrekkelijke voordelen. Minder kantoorruimte nodig, minder file, meer vrijheid om tijd zelf in te delen ed. Het Platform Slim Werken, Slim Reizen en biedt werkgevers en werknemers een…

Lees verder

Stand van zaken van duurzame inzetbaarheid

9 januari 2013

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is onderzoek gedaan naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen bedrijven en instellingen. Ook is er in CAO’s gezocht naar afspraken over duurzame inzetbaarheid. Bij een derde van de bedrijven wordt er nog niets aan beleid op duurzame inzetbaarheid gedaan.

Lees verder