Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Inclusieve werkgever heeft ook een verlofregeling voor transgenders

1 december 2021

Het bekende Zweedse woonwarenhuis met de doe-het-zelf-meubelpakketten heeft in haar personeelsbeleid afspraken vastgelegd voor het verkrijgen van betaald verlof voor transgender-medewerkers die geopereerd worden. Het betaald verlof moet voorkomen dat ze zich ziek moeten melden of bijzonder (onbetaald) verlof moeten opnemen.

Lees verder

Tweederde van de bedrijven heeft afspraken voor het hybride werken

3 november 2021

Nu de overheidsregels weer worden aangescherpt en het thuiswerken weer warm wordt aanbevolen is het hybride werken aan de orde van dag in veel bedrijven en organisaties. Hoe is de stand van zaken in de bedrijven daarvan?

Lees verder

Wat weten de ondernemers van het ingroeiquotum en streefcijfers?

3 november 2021

Er moeten meer vrouwen aan de top. Daarom zijn er afspraken gemaakt over een ingroeiquotum en streefcijfers. Maar wat weten de ondernemingen feitelijk van wat er van ze verwacht wordt? De SER deed onderzoek.

Lees verder

Betere m/v-balans in bedrijfstop

6 oktober 2021

Het wetsvoorstel voor een evenwichtigere verdeling tussen vrouwen en mannen in de bedrijfstop is door de Eerste Kamer op 28-9-2021 aangenomen. Na invoering levert de wet extra mogelijkheden op voor de OR om die evenwichtigere verdeling voor elkaar te krijgen.

Lees verder

SER maakt handreiking over fusies voor de OR

6 oktober 2021

Uit de CBS-cijfers blijkt dat er weer een fusie- en overnamegolf gaande is. De SER heeft onlangs een handreiking op dat gebied voor de OR gepubliceerd. Die komt dan ook goed van pas.

Lees verder

De rol van de OR bij de zorgplicht voor thuiswerkers

6 oktober 2021

Elke werkgever heeft volgens de Arbowet een zorgplicht voor zijn personeel. Niet alleen op kantoor, maar óók als zij thuiswerken. En deze zorgplicht rijkt verder dan wel eens gedacht wordt. Er zijn veel verschillende aspecten waar een werkgever rekening mee moet houden en waar de OR bij betrokken moet zijn.

Lees verder

Wederindiensttredingsvoorwaarde niet nagekomen

1 september 2021

Als een werkgever een werknemer om bedrijfseconomische redenen heeft ontslagen, dan moet hij zijn voormalige werknemer aanbieden om die werkzaamheden onder de gebruikelijke voorwaarden te hervatten als hij binnen 26 weken na ontslag iemand wil aannemen om het oude werk van deze werknemer te doen. Dat is de wederindiensttredingsvoorwaarde die op grond van de Burgerlijk…

Lees verder

IntegriteitsWijzer is handig hulpinstrument voor de OR

1 september 2021

Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) heeft onlangs de IntegriteitsWijzer gepubliceerd. Daarmee kan vastgesteld worden in het integriteitsbeleid van de organisatie volstaat en wat er beter kan of beter moet. Niet alleen handig voor de integriteitsfunctionaris of de compliance officer, maar ook voor de ondernemingsraad.

Lees verder

Hulp bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon

1 september 2021

Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen (PPV) heeft in samenwerking met het Ministerie van SZW een informatieblad gepubliceerd dat (kleine) organisaties helpt bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon. In veel van deze kleinere organisaties wordt de keuze gemaakt voor een of twee van de eigen medewerkers die deze taak toegewezen krijgen, maar hier worden de voordelen…

Lees verder