Bureau Kalden

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen bij Bureau Kalden en de mogelijkheden voor open-inschrijvings- en maatwerkcursussen.

 

Starterscursus voor nieuwe OR-leden

6 januari 2021

Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op vrijdag 19 maart 2021 via Microsoft Teams. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens deze startersdag worden die…

Lees verder

Oproep: wie doet er mee aan deze pilot?

4 november 2020

Het tegoed aan extra gewerkte uren/ overuren/verlofuren/vakantie uren dat veel werknemers hebben kan in sommige organisaties flinke stuwmeren tot gevolg hebben. Uit laten betalen levert weinig op, zo is de gedachte. De feiten liggen overigens wat genuanceerder. Toch zijn wij al enige tijd op zoek naar creatieve mogelijkheden om zoveel mogelijk het brutoloon aan te…

Lees verder

Wie het weet mag het zeggen

1 april 2020

Nog een Corona-regel voor de OR: lever op gepaste afstand je bijdrage! In veel ondernemingsraden zitten uiterst betrokken werknemers en werkneemsters met hart voor de zaak en met veel kennis en ervaring over de werking van de organisatie in de praktijk van alledag. Juist nu is dat van groot belang om in te brengen. Als…

Lees verder

OR-cursus voorzitter/secretaris gaat niet door

1 april 2020

De geplande cursusdag voor OR-voorzitter en -secretaris op 14 april 2020 gaat door de coronamaatregelen niet door. T.z.t. zal een nieuwe datum voor deze cursusdag worden vastgesteld. DB’s die zich voor deze dag hebben ingeschreven worden daarvan natuurlijk op de hoogte gesteld.

Lees verder

Datum relatiedag Bureau Kalden bekend

4 maart 2020

Op donderdag 11 juni 2020 organiseert Bureau Kalden opnieuw een relatiedag voor ondernemingsraden. Aan een interessant programma wordt momenteel druk gewerkt. Ondernemingsraden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging om zich voor deze gratis dag in te schrijven. Wilt u uitgenodigd worden? Stuur een mail naar Ger Janssen. Noteer de datum alvast in uw agenda

Lees verder

Ga ook voor ARBO maatwerk!!

4 december 2019

Ondernemingsraden verdelen vaak de taken. Een goede zaak. Het onderwerp ARBO is veelomvattend en OR leden zijn vaak op zoek naar relevante kennis en verdieping bij vraagstukken die in de eigen organisatie spelen. Een algemene cursus of seminar is vaak prijzig en levert in verhouding niet zo veel op. Lees dan hier ons aanbod!!

Lees verder

Met je poten in de moerassige polder: het moet niet gekker worden!

2 oktober 2019

Ik las onlangs een artikel in het FD met als titel “Werkgever gaat zieltjes winnen voor leeglopende vakbonden”. Werkgevers moeten zich inspannen om de leegloop van de vakbeweging te helpen stoppen. Er komen experimenten bij bedrijven om de vakbonden actief te promoten onder nieuwe werknemers door flyers te verspreiden en proeflidmaatschappen aan te bieden tegen…

Lees verder

De Arbo-match begint vorm te krijgen. Er is nog beperkt ruimte. Grijp uw kans!!

9 januari 2019

Geen algemene ARBO-cursus maar een zeer maatwerkgerichte training. Op verzoek van enkele relaties van Bureau Kalden zijn wij bezig om een cursus op maat te ontwikkelen. Maar dan voor vier ondernemingsraden om de kosten te delen en om ook van elkaars ervaringen te kunnen leren. Het doel is een groep van zes tot maximaal tien…

Lees verder

Een strijdbaar sociaal en rechtvaardig 2019 toegewenst?

9 januari 2019

En nieuwjaarsgroet van onze zeer gewaardeerde collega Wim van Santbrink. Wij mochten de tekst uit de bijbehorende blog opnemen in de Nieuwsbrief Medezeggenschap. Wij delen deze nieuwsjaarsgroet met hem en we hopen dat je de moeite neemt onderstaande tekst door te nemen.

Lees verder