Bureau Kalden

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen bij Bureau Kalden en de mogelijkheden voor open-inschrijvings- en maatwerkcursussen.

 

Reminder relatiedag Bureau Kalden

3 juni 2020

Hierbij brengen wij ons digitale alternatief voor de Relatiedag 2020 op donderdag 11 juni a.s. van Bureau Kalden nogmaals onder je aandacht. We nodigen je uit om deel te nemen aan één of meerdere onlinesessies waarbij actuele onderwerpen behandeld worden door deskundigen uit het netwerk van Bureau Kalden. Zorg dat je op de hoogte bent…

Lees verder

Uitnodiging voor vaste relaties en genodigden van Bureau Kalden

25 mei 2020

Digitaal alternatief voor de Relatiedag 2020 Bureau Kalden. De aangekondigde Relatiedag van Bureau Kalden op donderdag 11 juni a.s. gaat niet in fysieke vorm door. We hebben een alternatief bedacht. Graag nodigen we je hierbij uit om deel te nemen aan één of meerdere inbelsessies waarbij actuele onderwerpen behandeld worden door deskundigen uit het netwerk…

Lees verder

Digitaal alternatief voor Relatiedag Bureau Kalden

5 mei 2020

De voor donderdag 11 juni aangekondigde Relatiedag van Bureau Kalden gaat niet door in fysieke vorm. In het verleden noemden wij deze tweejaarlijkse ontmoetingsdag ook wel Klantendag. Naast een inhoudelijk boeiend en actueel programma was er ook steeds volop ruimte om allerlei deskundigen uit ons netwerk te ontmoeten. We zijn nu bezig om een digitaal…

Lees verder

Wie het weet mag het zeggen

1 april 2020

Nog een Corona-regel voor de OR: lever op gepaste afstand je bijdrage! In veel ondernemingsraden zitten uiterst betrokken werknemers en werkneemsters met hart voor de zaak en met veel kennis en ervaring over de werking van de organisatie in de praktijk van alledag. Juist nu is dat van groot belang om in te brengen. Als…

Lees verder

OR-cursus voorzitter/secretaris gaat niet door

1 april 2020

De geplande cursusdag voor OR-voorzitter en -secretaris op 14 april 2020 gaat door de coronamaatregelen niet door. T.z.t. zal een nieuwe datum voor deze cursusdag worden vastgesteld. DB’s die zich voor deze dag hebben ingeschreven worden daarvan natuurlijk op de hoogte gesteld.

Lees verder

Datum relatiedag Bureau Kalden bekend

4 maart 2020

Op donderdag 11 juni 2020 organiseert Bureau Kalden opnieuw een relatiedag voor ondernemingsraden. Aan een interessant programma wordt momenteel druk gewerkt. Ondernemingsraden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging om zich voor deze gratis dag in te schrijven. Wilt u uitgenodigd worden? Stuur een mail naar Ger Janssen. Noteer de datum alvast in uw agenda

Lees verder

Ga ook voor ARBO maatwerk!!

4 december 2019

Ondernemingsraden verdelen vaak de taken. Een goede zaak. Het onderwerp ARBO is veelomvattend en OR leden zijn vaak op zoek naar relevante kennis en verdieping bij vraagstukken die in de eigen organisatie spelen. Een algemene cursus of seminar is vaak prijzig en levert in verhouding niet zo veel op. Lees dan hier ons aanbod!!

Lees verder

Met je poten in de moerassige polder: het moet niet gekker worden!

2 oktober 2019

Ik las onlangs een artikel in het FD met als titel “Werkgever gaat zieltjes winnen voor leeglopende vakbonden”. Werkgevers moeten zich inspannen om de leegloop van de vakbeweging te helpen stoppen. Er komen experimenten bij bedrijven om de vakbonden actief te promoten onder nieuwe werknemers door flyers te verspreiden en proeflidmaatschappen aan te bieden tegen…

Lees verder

De Arbo-match begint vorm te krijgen. Er is nog beperkt ruimte. Grijp uw kans!!

9 januari 2019

Geen algemene ARBO-cursus maar een zeer maatwerkgerichte training. Op verzoek van enkele relaties van Bureau Kalden zijn wij bezig om een cursus op maat te ontwikkelen. Maar dan voor vier ondernemingsraden om de kosten te delen en om ook van elkaars ervaringen te kunnen leren. Het doel is een groep van zes tot maximaal tien…

Lees verder