Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 11 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Relatiedag Bureau Kalden: groot succes

4 juli 2018

De Relatiedag van Bureau Kalden op 21 juni j.l. is bijzonder succesvol verlopen. Alles werkte mee om deze dag tot zo’n succes te maken: weer, locatie, natjes & droogjes, programma, inleiders, deskundigen van het bureau en niet te vergeten de OR-leden die te gast waren. Een korte samenvatting van de dag en een link naar…

Lees verder

Wijzigingen in Arbowet per 1 juli helemaal van kracht

4 juli 2018

Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet van kracht geworden. De wet bevat een overbruggingsperiode voor het afsluiten van een nieuw contract met de Arbodienst van één jaar, zodat op 1-7-2018 alle organisaties aan de nieuwe bepalingen moeten voldoen. Dat betekent dat elke ondernemingsraad in het afgelopen jaar een instemmingsverzoek voor een aangepast contract…

Lees verder

Fusiegedragsregels niet nageleefd

4 juli 2018

In 2017 zijn er 588 fusies gemeld bij de Sociaal Economische Raad (SER). Dat is het hoogste aantal sinds 10 jaar en een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2016. In de SER Fusiegedragsregels zijn de voorwaarden o.a. voor het melden van een fusie vastgelegd. In niet alle gevallen worden die gedragsregels zorgvuldig nageleefd.…

Lees verder

Kwart beroepsbevolking flext

4 juli 2018

Maar liefst een kwart van de beroepsbevolking in 2017 werkte als flexkracht. Dat is een aanzienlijke hoeveelheid medewerkers die maar beperkte zekerheden over hun contract, arbeidstijden en beloning hebben. En dat heeft zo zijn gevolgen voor het inkomen, de mogelijkheid om een hypotheek voor een huis te verkrijgen, de studie te bekostigen e.d. En als…

Lees verder

Meer banen voor mensen met beperking

4 juli 2018

De werkgevers hebben meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking geboden dan oorspronkelijk de afspraak was. In 2017 zijn er 11.000 extra banen gecreëerd bovenop het streefaantal van 23.000 banen. En daar waar het bedrijfsleven meer doet dan is afgesproken, is laat de overheid het zelf wat afweten om de doelstelling van de Participatiewet te…

Lees verder

OR & strategische personeelsplanning

4 juli 2018

Het zijn van die onderwerpen die geen directe deadline hebben, maar die – vroeg of laat – van grote invloed zijn op de ontwikkelingen in het bedrijf of organisatie. De strategisch personeelsplanning is zo’n onderwerp. Maar nu de werkgelegenheid toeneemt, vakmensen steeds schaarser worden en er zo hier en daar grote groepen van het personeel…

Lees verder

Deeltijdpensioen om duurzaam inzetbaar te blijven

4 juli 2018

Mensen werken steeds langer door. Dat komt niet alleen door het verhogen van de AOW-leeftijd, maar ook omdat er mogelijkheden zijn om in aanloop naar het pensioen wat minder te gaan werken. In tal van organisaties en branches is het generatiepact ingevoerd, waardoor het mogelijk wordt om als 60-plusser met inlevering van wat salaris –…

Lees verder

Vaststellingsovereenkomst wordt veel gebruikt

4 juli 2018

In maar liefst 70 procent van vrijwillig of gedwongen vertrek uit bedrijf of organisatie wordt middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigd. Deze vorm die het wederzijds goedvinden van de beëindiging als basis heeft vormt één van de drie mogelijkheden om ontslagen te worden of ontslag te nemen. Drie routes Feitelijk zijn er – sinds de…

Lees verder

AVG heeft invloed op kandidaten van vakbonden bij OR-verkiezingen

4 juli 2018

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft gevolgen voor de manier waarop vakbonden hun leden kandidaat kunnen stellen voor OR-verkiezingen in de onderneming. Voor 25 mei was het mogelijk om met een speciale ontheffing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de bonden de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen te sturen.…

Lees verder

Verplicht overleg over beloningsverhoudingen in de WOR

4 juli 2018

Het wachten is op de handtekening van de Koning en de publicatie in de Staatsblad, maar dat is dan ook het laatste dat nodig is om de wijziging in de WOR door te voeren. Op 12 juni 2018 is de Eerste Kamer – bij hamerslag – akkoord gegaan met het wijzigen van het overlegrecht in…

Lees verder