Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 11 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Bestendig gedrag is óók een regeling

5 september 2018

Door een uitspraak van de kantonrechter wordt nog eens duidelijk dat extra vergoedingen als arbeidsvoorwaarden gezien moeten worden, óók als er niets over in de arbeidsovereenkomst of (ondernemings)cao terug te vinden valt.

Lees verder

Stimulans voor meer vrouwen aan de top blijft nodig

5 september 2018

Omdat de organisaties die zich al langer toeleggen op diversiteitsbeleid melden dat 30% vrouwen in de top aantoonbaar haalbaar is wil het kabinet ‘stevige maatregelen’ treffen als er in 2019 het aantal vrouwen in de top niet is toegenomen. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) ligt het tempo waarin vrouwen naar en in de top…

Lees verder

Autoriteit Persoonsgegevens start controles naleving AVG

5 september 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is – in de vorm van een willekeurige steekproef – begonnen met onderzoek naar het bijhouden van verwerkingsregisters door grote organisaties in 10 sectoren. En bij geconstateerde fouten kunnen er fikse boetes worden opgelegd en die kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen Euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Lees verder

Holacratie en medezeggenschap

5 september 2018

Eén van de nieuwere organisatiemodellen is de holacratie. In 2001 richtte een softwareondernemer een nieuw bedrijf op. In dat bedrijf ontwikkelde hij in zes jaar tijd een besturingsmodel dat hij holacracy noemde; een samenvoeging van holarchy (natuurlijke hiërarchie) en het Griekse krateo (regeren of besturen). In dit artikel een toelichting op dit besturingsmodel dat gekenmerkt…

Lees verder

Nieuw in de OR? Volg de starterscursus!

5 september 2018

Op donderdag 6 december 2018 organiseert Bureau Kalden in samenwerking met MZLeeuw een cursusdag voor beginnende OR-leden. Een prima mogelijkheid om een grondige start te maken met het OR-werk door het opdoen van basiskennis over de rechten en plichten van de ondernemingsraad, het overleg met de bestuurder en het vertegenwoordigen van de achterban. Kosten: €…

Lees verder

Cursus voor voorzitter en secretaris

5 september 2018

Bureau Kalden organiseert samen met MZLeeuw een tweedaagse cursus voor voorzitters en secretarissen van ondernemingsraden. De cursus wordt op maat gemaakt aan de hand van een voorbereidingsopdracht waarmee deelnemers hun scholingswensen kunnen aangeven. In de cursus worden onderdelen over de functies van het Dagelijks Bestuur (DB) apart met voorzitters en apart met secretarissen besproken en…

Lees verder

Ondernemingskamer laat reorganisatiebesluit intrekken

5 september 2018

Wat door een werkonderbreking en twee dagen staken niet is bewerkstelligd is door de Ondernemingskamer in Amsterdam wel behaald: het intrekken van een reorganisatiebesluit door de bestuurder.

Lees verder

RI&E voor Algemene Branche vernieuwd

5 september 2018

Sectoren die geen eigen branchespecifieke RI&E-instrumenten hebben kunnen voor hun risico-inventarisatie en -evaluatie gebruik maken van algemene RI&E-instrumenten. Die zijn onlangs herzien en vervolgens aangepast.

Lees verder

Eerst OR-advies, daarna gaat het UWV aan de slag

5 september 2018

De nieuwe uitvoeringsregels van het UWV voor het ontslag van personeel vanwege bedrijfseconomische redenen zijn aangescherpt. Daardoor is er meer invloed door de medezeggenschap mogelijk. Niet alleen voor de ondernemingsraad, maar ook voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV).

Lees verder

Aangepaste grenswaarden voor werk met gevaarlijke stoffen

5 september 2018

Vanaf 21 augustus 2018 gelden er voor 31 gevaarlijke stoffen of stofgroepen nieuwe grenswaarden. Deze waarden zijn vastgelegd in het Arbobesluit, zodat daardoor de Nederlandse wetgeving voldoet aan de Europese richtlijn die begin dit jaar werd vastgesteld. In zo’n kwart van de werksituaties is sprake van gevaarlijke stoffen en dus ook van werknemers – dat…

Lees verder