Stakeholderdialoog in (internationale) ketens

Verder kijken dan de neus lang is. Versimpeld is dat wat aan de orde is bij de stakeholderdialoog in internationale ketens. Het gaat bijvoorbeeld om de impact van de bedrijfsactiviteiten op de lokale bevolking. Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden? Voor de arbeidsomstandigheden en hoe zit het met grondstoffen, energie en andere materialen? Het SER-project ‘Betekenisvolle stakeholderdialoog in (internationale) ketens’ helpt bedrijven om op een betekenisvolle manier in gesprek te gaan met deze stakeholders.

Internationale oriëntatie

Ondernemingen die een internationale oriëntatie hebben zijn vooral geholpen met de stakeholdersdialoog. Denk aan in- en exporterende bedrijven, maar ook bedrijven die onderdelen/grondstoffen inkopen of productie uitbesteden om producten of halffabricaten elders te laten maken. Het gaat ook over de belangen van mensen die direct of indirect de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van leveranciers, maar ook aan lokale gemeenschappen die bij productie zijn betrokken.
Met de stakeholderdialoog geven bedrijven invulling aan wat de OESO-richtlijnen en United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) van hen verlangen bij het op een betekenisvolle manier betrekken van stakeholders.

SER Betekenisvolle stakeholdersdialoog

De SER heeft een model van 4 fasen met daarin de negen stappen ontwikkeld waarmee vorm aan de dialoog gegeven kan worden:

Fase 0: self-assessment

Bij fase 0 maakt de onderneming een self-assessment. Daarmee ontstaat inzicht in de aandachtspunten voor een betekenisvolle stakeholderdialoog en in hoeverre jij daar al van op de hoogte bent. De samenvatting van de self-assessment laat zien welke stappen uit onderstaand plan van aanpak extra aandacht nodig hebben.

Fase 1: In aanloop naar stakeholderdialoog

In aanloop naar het voeren van dialoog met je stakeholders is het belangrijk vast te stellen wat hiervoor je motivatie en commitment is en wie je stakeholders zijn. Stap 1 t/m 3 leiden je door deze fase.

 • Stap 1: Bepaal je motivatie om met stakeholders in gesprek te gaan
 • Stap 2: Werk aan de juiste voorwaarden om dialoog te kunnen starten
 • Stap 3: Breng in kaart wie je stakeholders zijn

Fase 2: Voorbereiding op een stakeholderdialoog

Zodra je weet wat je motivatie en commitment voor een stakeholderdialoog is en wie je stakeholders zijn, kun je je gaan voorbereiden op een daadwerkelijke stakeholderdialoog. Je hoeft fase 1 nog niet helemaal te hebben afgerond om aan fase 2 te beginnen. Sterker nog, het starten van een dialoog kan je motivatie en commitment versterken en je inzicht in je stakeholders vergroten. Stap 4 t/m 7 helpen je bij het voorbereiden op een dialoog.

 • Stap 4: Verken aanleiding, onderwerp en doel van de dialoog en bijbehorende omstandigheden
 • Stap 5: Bepaal met welke stakeholders je in dialoog gaat en hoe je hen betrekt
 • Stap 6: Bepaal met welke andere partijen je samen wilt/moet werken
 • Stap 7: Bereid het gesprek inhoudelijk en praktisch voor

Fase 3: Uitvoering van een stakeholderdialoog

Zodra je de dialoog hebt voorbereid, is het tijd voor de uitvoering. Stap 8 neemt je hierin mee.

 • Stap 8: Voer het open gesprek

Fase 4: Afronding en vervolg van een stakeholderdialoog

Zodra je de dialoog hebt uitgevoerd is het tijd voor terugkoppeling, opvolging en evaluatie. Stap 9 neemt je hierin mee.

 • Stap 9: Koppel terug, volg op en evalueer

Belang ondernemingsraad

Bedrijven horen zich aan de wettelijke regels en afspraken te houden, en dat geldt ook voor de internationale spelregels voor de arbeid zoals vastgelegd in UNGP- en OESO-richtlijnen. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt hier in praktijk gebracht. De OR kan een bijdrage aan de dialoog leveren door zich ook als stakeholder op te stellen. Voorstelbaar is dat de OR zicht wil hebben op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de productielanden en bedrijven waarmee zaken worden gedaan.


 • Meer lezen over de betekenisvolle stakeholdersdialoog? Klik hier
 • Zelf de OESO-richtlijnen downloaden? Klik hier
 • Zelf de Guiding Principles on business and human rights van de UNGP lezen? Klik hier
 • Zelf de stappen van de betekenisvolle dialoog lezen? Klik hier
 • Juridische ondersteuning nodig bij de stakeholdersdialoog? Neem contact op
 • Als OR aan de slag met de stakeholdersdialoog? Neem contact op