Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis

De COVID-pandemie ligt bij menigeen nog vers in het geheugen, en heeft destijds grote gevolgen gehad voor ondernemingen, ondernemers, werknemers en ZZP’ers. Het kabinet heeft destijds met grote spoed allerlei tijdelijke maatregelen getroffen om de financiële gevolgen ervan op te vangen. Er ligt nu een wetsvoorstel om bij crisissituaties zoals oorlogen, pandemieën of overstromingen en andere onvoorzienbare omstandigheden werkgevers de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van instrumenten uit het Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc).

Crisissituaties

Als er in crisissituaties over een periode van 2 maanden gemiddeld tenminste 20% minder werk is, dan kunnen bedrijven voor maximaal 6 maanden aanspraak maken op de instrumenten uit de Wpc. Ze kunnen dan kiezen voor herplaatsing, verminderde loondoorbetaling met loonsubsidie of een combinatie van die twee mogelijkheden.

  • Herplaatsing: bij herplaatsing van personeel kan een bedrijf tijdelijk eenzijdig de werkzaamheden van de werknemers wijzigen, door ze in een andere functie te laten werken. Daardoor kunnen medewerkers zoveel mogelijk door blijven werken. Werkgevers moeten hun personeel dan wel 100% blijven doorbetalen.
  • Verminderde loondoorbetaling: werkgevers hebben ook de optie om hun werknemers 10% minder loon te betalen over de uren die door de crisis niet gewerkt kunnen worden. Als een werkgever hiervoor kiest, kan hij loonsubsidie aanvragen bij UWV. Hij krijgt dan 65% van de loonkosten over de niet-gewerkte uren vergoed.

De werkgever kan er ook voor kiezen om bij combinatie de twee mogelijkheden bij herplaatsing van werknemers ze gedeeltelijk minder laten werken, waarbij voor de niet-gewerkte uren minder loon betaald wordt.

NOW en Wtv verdwijnen

De beoogde wet wordt de opvolger van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de regeling Werktijdverkorting (Wtv). Minister Van Gennip heeft in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties een vervangende regeling uitgewerkt in de vorm van de Wpc. Het wetsvoorstel is tot 25-06-2024 in internetconsultatie.


  • Zelf het wetsvoorstel ‘Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis’ lezen? Klik hier
  • Zelf de memorie van toelichting lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig voor de OR bij crisis of calamiteiten? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de rol van de OR bij calamiteiten of crisis? Neem contact op