Webinar afspraken tussen OR en ondernemer

Ondernemer en ondernemingsraad kunnen afspraken vastleggen in een convenant (Artikel 32-2 WOR). In een convenant kunnen specifieke onderwerpen, afspraken en procedures worden vastgelegd die niet expliciet in de WOR zijn geregeld. Ook worden afspraken soms vastgelegd in adviezen of instemmingsbesluiten. Wat als afspraken niet worden nagekomen? Wat als je bepaalde afspraken wilt wijzigen? Wat als partijen een afspraak verschillend uitleggen? Hoe voorkom je dat?
In dit webinar gaat Maarten van Kempen, advocaat bij Pallas in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht samen met Liza Arends in op deze vragen.

  • Datum: 21 juni 2024
  • Tijd: 10.00 – 11.00 uur
  • Locatie: online
  • Aanmelden: klik hier