Meerderheid werkgevers vergoedt woon-werkverkeer en thuiswerken

De Nederlandse werkgevers betalen op grote schaal vergoedingen voor woon-werkverkeer. Zo’n 3,35 miljoen medewerkers krijgen gezamenlijk meer dan 2 miljard euro aan vergoedingen daarvoor. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding’ van Werkgeversvereniging AWVN.


Verhoging vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer

In 2023 werd de maximale vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer van 19 cent verhoogd naar 21 cent per kilometer. Sinds begin van dit jaar is dat verhoogd naar 23 cent per kilometer. Meer dan de helft van de werkgevers (67 procent) betaald een vergoeding voor woon-werkverkeer. Werkgevers willen bij voorkeur dat het als een echte vergoeding wordt behandeld en niet als belastbaar inkomen.
Werkgever mogen wel meer uitkeren dan de 23 cent per kilometer, maar wat ze meer uitkeren wordt belast en daarvoor betaald de werknemer zelf deze belasting.

Vergoeding voor het thuiswerken

Thuiswerken is inmiddels een van de meest ingeburgerde werkafspraken. Van de door de AWVN ondervraagde werkgevers betaald zo’n 72 procent een thuiswerkvergoeding.
Als medewerkers thuiswerken, dan krijgen ze die dag geen woon-werkvergoeding. Er wordt aan werknemers veel vrijheid geboden in het bepalen van hun werkplaats. Ze maken daar samen met werkgevers afspraken over.

Rol ondernemingsraad

De OR heeft geen formele bevoegdheden voor onderwerpen als reiskostenvergoeding of thuiswerkregeling als geheel. Al kunnen aan de laatste regeling wel instemmingsplichtige onderdelen kleven, zoals een arbeidstijdenregeling (omdat werknemers binnen een tijdvenster moet werken en daardoor voor collega’s en cliënten bereikbaar zijn) of een arbo-regeling (omdat de werkgever óók verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden thuis). Goede reiskosten- en thuiswerkregelingen helpen mee aan het behoud van personeel en kan voor nieuw te werven personeel een reden zijn om bij de onderneming te gaan werken. De OR kan te allen tijde het onderwerp voor overleg met de bestuurder agenderen.


  • Juridische ondersteuning nodig bij woon-werkverkeer- en thuiswerkregeling? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met een regeling woon-werkverkeer of een thuiswerkregeling? Neem contact op