Eerder stoppen met werken bij zwaar werk

Eerder stoppen met werken als je zwaar werk doet, dat is met de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) mogelijk. De vakbonden willen dat die – nu nog tijdelijke – regeling vanaf 2026 wordt verbeterd en wordt omgezet in een permanente regeling.

RVU

In het pensioenakkoord van 2019 is destijds afgesproken dat er een regeling komt voor mensen met zwaar werk. Er is nu een tijdelijke regeling (RVU) die het mogelijk maakt dat mensen met zwaar werk tot drie jaar eerder dan hun AOW-datum kunnen stoppen met werken. Zij kunnen dan – via de cao – van de werkgever een bedrag krijgen ter hoogte van een AOW-uitkering, daar hoeft de werkgever geen belasting over te betalen. Deze tijdelijke regeling loopt tot eind 2025. Tot een bedrag van € 2.182 bruto per maand (bedrag 2024) hoeft de werkgever geen belasting over de RVU-uitkering te betalen als een werknemer met een zwaar beroep maximaal drie jaar eerder dan zijn AOW-ingangsdatum stopt met werken.

Boze bonden

De vakbonden (CNV, FNV en VCP) zijn boos over het stagneren van de onderhandelingen over de RVU en hebben een ultimatum gesteld dat vervolgens op 14 mei 2024 is verlopen. De politie heeft al actie gevoerd door lichte overtredingen niet te bekeuren, maar informatie over de RVU-regeling uit te delen.

Ze hebben onder meer de volgende eisen:

  • Er moet een permanente regeling komen, zodat iedereen perspectief heeft om eerder stoppen met werken. Het belangrijkste argument daarvoor: zwaar werk zal er altijd zijn en werknemers moeten ervan op aankunnen dat ze van de regeling gebruik kunnen maken.
  • Verhoog het boetevrije bedrag, zodat werkgevers meer kunnen bijdragen aan de RVU-uitkering zonder daar belasting over te betalen. Uit cijfers blijkt dat het voor veel mensen financieel niet haalbaar is om aan de regeling deel te nemen, het bedrag ter hoogte van een AOW-uitkering is vaak niet genoeg om van rond te komen. Natuurlijk kan dat worden aangevuld met geld uit het pensioenpotje, maar dan blijft er levenslang een lager pensioen over. Daar komt bij dat er bij gebruik van RVU ook geen pensioen meer wordt opgebouwd als er eerder wordt gestopt met werken.
  • De bonden willen dat de cao-partijen bepalen wat zwaar werk is.  De RVU-regeling is bedoeld voor mensen met zwaar werk, en dat kan fysiek zwaar werk of juist mentaal zwaar werk zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan nachtwerk. Werkgevers en vakbonden weten precies wat in hun branche aan zwaar werk wordt gedaan, zodat ze het beste in staat zijn om voor hun branche aan de cao-tafel afspraken over zwaar werk te maken.

  • Juridische ondersteuning nodig bij het toepassen van de huidige RVU? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met duurzame inzetbaarheid en RVU? Neem contact op