Stoplicht-systeem voor een effectief gesprek over mentale vitaliteit

Hoe kom je als werknemer met je leidinggevende in gesprek over je mentale gezondheid? Dat moet wat specifieker dan ‘hoe gaat het met je? ‘. Het Stoplicht Systeem kan voor de benodigde verdieping zorgen.

Rood, oranje, groen

Het systeem gaat over een drietal gebieden: werk, privé en ik. De werknemer kan in het gesprek zelf aangeven op welke kleur het stoplicht staat voor deze drie gebieden. Al naar gelang de score kunnen maatregelen worden getroffen en dan vooral bij ‘oranje’ en ‘rood’. Maar… er moet ook ervoor gezorgd worden dat groene scores groen blijven.
Het systeem richt zich op de energiebalans van de werknemer, want die moet optimaal in orde zijn om goed te kunnen functioneren en van het werk te herstellen. Afspraken over maatregelen kunnen vervolgens aan de hand van de drie w’s concreet worden gemaakt: wat gaan we doen, wie gaat dat doen en wanneer?

Geen alternatief voor het functioneringsgesprek

Het Stoplichtsysteem is geen volwaardig alternatief voor het functionerings- of beoordelingsgesprek, maar is vooral bedoeld om als leidinggevende met de werknemer in gesprek te komen over de vitaliteit van de werknemer, en dan vooral toe te werken naar concrete acties die door werkgever of werknemer ondernomen kunnen worden.


  • Meer lezen over het Stoplichtsysteem? Klik hier
  • Zelf de werkwijze voor het Stoplichtsysteem lezen? Klik hier
  • Zelf de gesprekswijzer lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij de functionerings- of beloningsregelingen? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met functionerings- of beloningsregelingen? Neem contact op