NVP publiceert code voor sociale veiligheid

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) lanceerde op haar congres een NVP-code sociale veiligheid. De code geeft de basisprincipes aan voor het creëren en behouden van een gezonde, sociaal veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving. Een mooie kans voor elke OR om met HR aan deze sociale veiligheid te werken.

Basisprincipes

De NVP code sociale veiligheid legt de basisprincipes vast voor het creëren en behouden van een gezonde, sociaal veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving. Het document biedt jou als HR-professionals richtlijnen voor het ontwikkelen van beleid, het vormgeven van cultuur en het uitvoeren van taken met betrekking tot sociale veiligheid. De code biedt overeenkomsten met de handreiking die door regeringscommissaris Mariëtte Hamer is uitgebracht.

HR & OR

Ongetwijfeld heeft de HR-manager de nieuwe code van de NVP onder ogen gekregen. Elke ondernemingsraad die vindt dat er wat aan de sociale veiligheid gedaan moet worden heeft nu de kans om er met HR en bestuurder overleg over te hebben. Niet alleen in de vorm van plannen, maar ook van uitvoering en het behalen van resultaten. In elke organisatie zijn verbeteringen door te voeren.

Sollicitatiecode

De NVP is bekend om haar veel gebruikte sollicitatiecode. Daarin is vastgelegd waaraan de sollicitatieprocedure moet voldoen en welke voorwaarden daaraan gesteld moeten en mogen worden.


  • Zelf de NVP Code sociale veiligheid downloaden? Klik hier
  • Zelf de NVP Sollicitatiecode downloaden? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij de aanpak van sociale veiligheid? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met het verbeteren van de sociale veiligheid? Neem contact op