Nieuwe handreiking tegen seksueel wangedrag

‘Cultuurverandering op de werkvloer’ is de titel van de nieuwe handreiking tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag dat door regeringscommissaris Mariëtte Hamer is gepresenteerd. De handreiking zet in op het melden van grensoverschrijdend gedrag, maar ook op cultuurverandering. De handreiking vormt een belangrijk document voor elke ondernemingsraad en PVT.

Aangescherpte versie

De handreiking is de aangescherpte versie van de handreiking ‘Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’. In mei 2023 presenteerde ze de eerste versie die vooral draait om het melden van misstanden en de manier waarop die vervolgens zorgvuldig behandeld moeten worden. In die gevallen heeft het onrecht al plaatsgevonden. Het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een cultuurverandering in de organisatie is dan ook een logisch vervolg op de eerste handreiking.

Cultuurverandering

De nieuwe handreiking zet in op het veranderen van de cultuur op de werkvloer. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De handreiking besteed aandacht aan het stimuleren van een veilige omgangscultuur, het werken aan een veilige organisatiestructuur en het ontwikkelen van een ondersteunend systeem. Elk van deze onderwerpen wordt vervolgens praktisch uitgewerkt met het benoemen van de risico’s en tips voor verbetering.
Zo wordt de organisatiestructuur verbeterd door het beperken van hiërarchie en macht of door inclusie en diversiteit te bevorderen.

Melden

Ook de verbeterde versie besteed aandacht aan de mogelijkheid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden. Daarbij hoort een eenvoudige toegang tot de vertrouwenspersoon voor alle werkenden, inclusief uitzendkrachten, stagiaires, ZZP’ers, cliënten en vrijwilligers. Ook de verdere behandeling van een melding wordt uitgebreid in de vorm van een stappenplan beschreven.

Aan de slag ermee!

De handreiking (101 bladzijden) biedt uitgebreide adviezen en instructies om zowel bedrijfscultuur als meldprocedure te verbeteren. Een ideale bron voor elke OR om daadwerkelijk aan het werk te gaan met het beteugelen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de onderneming. Natuurlijk is het van belang om een goede meldprocedure te hebben, maar voorkomen is nóg beter. Dat vraagt om cultuurverandering. Zet dat dan ook op de overlegagenda voor het overleg met de bestuurder en/of kom met initiatiefvoorstellen om op korte termijn verbeteringen en veranderingen voor elkaar te krijgen. Als het management niet met initiatieven komt, dan kan de OR dat doen.


  • Zelf de handreiking ‘Cultuurverandering op de werkvloer’ downloaden? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem contact op