Zowel psychische als lichamelijke risico’s door hoge werkdruk

Het langlopende Lifelines-onderzoek in Noord-Nederland zorgt voor gedetailleerde inzichten. Zo wordt uit onderzoek duidelijk dat werk soms tot hoge bloeddruk kan leiden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een combinatie van hoge werkdruk en een lage beloning.

Lifelines

Aan het wetenschappelijk onderzoek Lifelines doen 167.000 mensen uit Noord Nederland mee. Ze stellen lichaamsmateriaal ter beschikking en leveren data via formulieren aan. Eens in de vijf jaar vindt een onderzoeksronde plaats.

Bloeddruk

Uit het Lifelines is de bloeddruk van werkenden in Noord Nederland gemonitord.  Werknemers die worden blootgesteld aan hoge werkdruk en werkzaamheden moeten doen die niet voldoende worden beloond, lopen meer risico op een hoge bloeddruk. Ten eerste is dit een aantoonbare fysieke reactie, maar mogelijk kan het werk ook leiden tot meer alcoholgebruik en slecht slapen. Ook dat heeft een negatieve invloed op de bloeddruk.

Gezondheidswinst

Het zijn de werkgevers die wat kunnen doen aan het verlagen van de werkdruk, en daarmee op het verlagen van het risico op hoge bloeddruk. Volgens de onderzoekers leidt bij de groep 34-65-jarigen een kleine verbetering van de bloeddruk al tot een grote vermindering van de kans op een hartaanval. Hier valt dus forse gezondheidswinst te behalen door een lager verzuim en fittere werknemers.

PAGO/PMO

Elke werkgever is verplicht om aan zijn personeel een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden of een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Het doel van deze onderzoeken is uitval van medewerkers te voorkomen. Zo zou in het onderzoek voor de doelgroep met hoge werkdruk extra aandacht moeten komen voor bloeddruk en hart- en vaatproblemen.


  • Meer lezen over Lifelines? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij de aanpak van werkdruk en arbeidsomstandigheden? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de aanpak van werkdruk en werkstress? Neem contact op