Vroegpensioen in 2024 en 2025 met MDIEU-subsidie

Werkgevers kunnen in april en september 2024 subsidie aanvragen voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers of voor het vroegpensioen van werknemers, bijvoorbeeld vanwege hun zware beroep. De tijdelijke regeling loopt tot en met 2025.

Dubbele doelstelling

De subsidie kan voor twee doelen worden aangevraagd. Het minimaal aan te vragen bedrag is 75.000 euro. Vijftig procent van de subsidie is voor de duurzame inzetbaarheid, vijfentwintig procent voor het eerder stoppen met werken.  Werkgevers mogen dit en volgend jaar aan oudere werknemers, die minder dan drie jaar van hun AOW-leeftijd zijn verwijderd, een vroegpensioen uitkeren van ten hoogste € 1.847 per maand, zonder dat hierover een vroegpensioenboete of RVU-heffing van 52% afgedragen hoeft te worden. Dit door de werkgever betaalde pré-AOW kan de werknemer zelf aanvullen met eigen geld of met opgebouwd pensioen dat eerder ingaat.
Bedrijven ontvangen € 5000 voor het maken van een bedrijfsanalyse. Het aanvragen gaat via het ‘Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid’

Taak voor de OR

De duurzame inzetbaarheid vormt voor elke OR een belangrijk thema voor het personeelsbeleid. En voor werknemers in zware beroepen is het eerder kunnen stoppen met werk een belangrijke mogelijkheid. De OR kan het initiatief nemen om deze subsidie aan te vragen door het onderwerp te agenderen voor overleg met de bestuurder. Vanuit goed werkgeverschap mag verwacht worden dat een werkgever deze doelstellingen van de OR ondersteunt en subsidie zal aanvragen. De flyer van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voorziet in een stappenplan om bedrijfsanalyse en subsidieaanvraag uit te voeren.


  • Zelf de flyer lezen over de tijdelijke MDIEU-regeling? Klik hier
  • Meer informatie voor het aanvragen van subsidie? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij de aanpak van duurzame inzetbaarheid of vroegpensioen? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de aanpak van duurzame inzetbaarheid of vroegpensioen? Neem contact op