Lessen uit het rapport Van Rijn

De omroep is niet de enige branche waarin deadlines een belangrijke rol spelen en er doorlopend veel aandacht is voor het leveren van optimale kwaliteit. Het rapport van de commissie Van Rijn leent zich dan ook voor het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in elke organisatie waar dat een rol speelt.

Vijf aanbevelingen

Werkgeverskoepel AWVN heeft vanuit het rapport een vijftal aanbevelingen opgesteld om in bedrijf of organisatie actief te werken aan het uitbannen van grensoverschrijdend gedrag:

Vijf aanbevelingen voor werkgevers om een veilige werkplek te creëren

  • Investeer in de kwaliteit van leiderschapsgedrag
  • School leidinggevenden in het herkennen van grensoverschrijdend gedrag
  • Kijk niet alleen naar incidenten, maar ontdek de achterliggende patronen
  • Zorg ervoor dat werknemers zich veilig kunnen uitspreken
  • Doe het samen: zorg voor duidelijke checks and balances binnen de organisatie

Investeer in leiderschapsgedrag

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, zo luidt het spreekwoord, en dat is ook van toepassing voor het creëren van een veilige werkomgeving. Het is vooral de leidinggevende die kan laten zien hoe er met elkaar omgegaan moet worden. Ze zijn een rolmodel; dienen betrouwbaar te zijn in hun stijl van leidinggeven en hoe er met eventueel grensoverschrijdend gedrag moet worden omgegaan. Zero tolerance is de enige reactie die op grensoverschrijding gegeven kan worden.

Leidinggevenden scholen

Het lijkt vanzelfsprekend wat je onder grensoverschrijdend gedrag mag verstaan, maar wat voor de één een geintje is, kan voor de ander als onveilig of bedreigend voelen. De scholing is nodig om als leidinggevende veilig gedrag voor te leven en onveilig gedrag bij anderen te herkennen. Dat geldt voor de signalen van daders, maar voor ook van de slachtoffers.

Meer dan incidenten

Ad hoc-maatregelen voldoen soms als reactie op een incident, maar heb oog voor de onderliggende oorzaken en pak die óók aan. Maak beleid! Vraag bijvoorbeeld in exitgesprekken naar de ervaringen van medewerkers met grensoverschrijdend gedrag en verzamel de uitkomsten. Of zorg ervoor dat in het medewerkersonderzoek (MO) ruim aandacht wordt besteed aan de sociale veiligheid op de werkvloer. Wees transparant over de beantwoording ervan en… maak een plan van aanpak om te problemen aan te pakken. Zowel op het MO als het daaruit voortvloeiende plan van aanpak heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht.

Basisveiligheid

Medewerkers moeten zich veilig kunnen uiten over hun ervaringen. Dat vraagt in ieder geval om goed beschikbare vertrouwenspersonen. En die moeten – net als leidinggevenden – óók goed worden opgeleid om grensoverschrijdend gedrag te bespreken. Het vraagt om integere mensen die de werknemer serieus nemen en het verhaal laten doen. Zorg er in ieder geval voor dat één van de vertrouwenspersonen een vrouw is.

Samen doen

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en is bij uitstek de overlegpartner voor het management om beleid te herzien, af te spreken en te evalueren. Dat vraagt mogelijk herziening van de klachtenregeling, de regeling vertrouwenspersonen of de introductie van een pestprotocol.


  • Zelf het rapport Van Rijn lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag? Neem contact op