OR geeft neutraal advies

Bij recreatieondernemer Roompot vervallen naar verwachting  zo’n 100 banen als gevolg van de fusie tussen Roompot en Landal. De OR voelt zich overvallen door dit grote aantal banen en heeft in het adviestraject over de reorganisatie besloten om neutraal te adviseren. Had dat niet anders gekund?

Niet positief, niet negatief

De OR heeft het lastig gehad met de adviesaanvraag. Ze hebben vertrouwen in de nieuwe organisatiestructuur, maar vonden het te ver gaan om daar positief op te adviseren, omdat daardoor veel banen in Goes, Den Haag, Zwolle en Uithoorn verloren gaan. Ook een negatief advies vond de OR niet aan de orde, omdat daardoor vertraging zou kunnen ontstaan en het personeel nog langer in onzekerheid zou blijven. Plussend en minnend is besloten om een neutraal advies af te geven.

Adviseren kan anders

Het is te begrijpen dat de OR niet positief kan adviseren als er zoveel banen verdwijnen, maar de gekozen vorm van het OR-advies had een andere kunnen zijn. Het is een misverstand dat een OR-advies altijd positief of negatie moet zijn. Eventueel in de variant van positief, mits… of negatief, tenzij.
In dit geval had de OR ook kunnen kiezen voor een inhoudelijk advies. Daarin geeft de OR aan wat er moet veranderen, wat de raad behouden wil en onder welke voorwaarden de reorganisatie kan plaatsvinden. Het is vervolgens aan de bestuurder om in zijn definitieve besluit aan te geven welke van de adviezen van zijn OR hij overneemt en welke niet. Net als bij een negatief advies moet de bestuurder een maand wachten met het uitvoeren van zijn definitieve besluit. Als de OR die maand wachten niet nodig vindt en dat aan de bestuurder laat weten, dan kan het definitieve besluit van de bestuurder direct worden uitgevoerd. Ook op die manier ontstaat er – zo snel als mogelijk – duidelijkheid voor het betrokken personeel.
Neutraal adviseren betekent in dit geval dat de bestuurder vanuit zijn OR geen bijdrage krijgt om een beter besluit te nemen. Dat had echt anders gekund.


  • Juridische ondersteuning nodig bij een adviesaanvraag of instemmingsverzoek? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met een adviesaanvraag? Neem contact op