Bestuurder neemt redelijk besluit

Albert Heijn Online B.V. neemt voor het bedrijfsonderdeel AH e-Commerce een besluit over een nieuwe locatie en een ander te sluiten. In haar besluit wordt het advies van de OR om een belofte van een percentage aan vast personeel af te spreken niet nagekomen. De OR vindt dat daarover afspraken zijn gemaakt en stapt naar de Ondernemingskamer in Amsterdam.

Wat eraan vooraf ging

Bij AH e-Commerce worden online boodschappen besteld en geleverd. Daarvoor zijn er in het land verschillende home shop centers (hierna: HSC’s) gevestigd. Omdat de vestiging Rotterdam niet kan worden uitgebreid wordt besloten om in Barendrecht een nieuwe HSC te bouwen en die in Rotterdam te sluiten. De ondernemingsraad en bestuurder van Albert Heijn e-Commerce hebben afgesproken dat voor de personele gevolgen van de opening van HSC Barendrecht een separate adviesaanvraag zou worden gedaan. De OR heeft over die personele gevolgen aan de bestuurder het volgende gemeld: “De OR stimuleert een groter aandeel van medewerkers met een AH-contract (>30%).” In zijn definitieve advies stuurt de OR dan ook erop aan dat 25% van het personeel in Barendrecht, locatiebreed, binnen twee jaar in dienst is van Albert Heijn. Dat advies wordt niet door de bestuurder overgenomen. De OR vindt dat daarover al afspraken waren gemaakt en dat de raad erop mocht vertrouwen dat die afspraken worden uitgevoerd.

Oordeel Ondernemingskamer

De OK is van oordeel dat de ondernemer in haar schriftelijke communicatie met de OR nooit over een percentage aan vaste medewerkers toezeggingen zijn gedaan. En… dat de OR daar niet uit mag afleiden dat daar een harde afspraak over bestaat.
De ondernemer heeft in de overleggen met de OR telkens duidelijk gemaakt dat er geen afspraak gemaakt wordt over een bepaald percentage aan vaste medewerkers. Ze willen wel streven naar 25 procent aan vast personeel, maar maken daarover geen vaste afspraak met de OR. De OR wordt dan ook in het ongelijk gesteld en het verzoek van de OR wordt afgewezen.

Commentaar

De OR heeft geprobeerd om een harde afspraak over het percentage aan vast personeel te maken. Dat is in dit geval net gelukt. Vast personeel is van belang vanwege veiligheid, sociaal klimaat en werkdruk. Al eerder heeft de medezeggenschap van AH-eCommerce geprocedeerd bij OK en Hoge Raad (zie artikel Nieuwsbrief Medezeggenschap). Toen ging het over de contracten die met uitzendbureaus worden afgesloten voor de inhuur van tijdelijke arbeidskrachten. In die casus werd voor 90 procent met flexibel personeel gewerkt.


  • Zelf het oordeel van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij een adviesaanvraag of instemmingsverzoek? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met een adviesaanvraag? Neem contact op