Adviesplicht bij gevolgen voor 11% personeel

De WOR geeft de ondernemingsraad adviesrecht bij een belangrijke inkrimping, wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden van de onderneming (artikel 25, 1e lid, onderdeel d). De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam deed een onlangs een uiterst duidelijke uitspraak over dat ‘belangrijk’ in de deze bepaling van de WOR.

Aanleiding

Spotify maakt bekend dat er wereldwijd 17 procent van het personeel wordt ontslagen. Op dezelfde dag krijgt de OR van Spotify NL te horen dat als gevolg van het besluit 19 werknemers in Nederland worden ontslagen. Maar ook dat er geen advies aan de OR wordt gevraagd en aan de getroffen werknemers al een vaststellingsovereenkomst (VSO) is aangeboden voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
De ondernemingsraad heeft vervolgens om informatie gevraagd, om een toelichting van het besluit en om in de gelegenheid te worden gesteld advies uit te brengen. Spotify wijst deze verzoeken af.
Spotify heeft de verzoeken afgewezen, en dat blijft ook zo nadat er opnieuw tussen bestuurder en OR over gesproken is. De OR wil dat de OK oordeelt dat het reorganisatiebesluit niet in redelijkheid genomen is en dat Spotify NL het besluit moet intrekken en alle gevolgen ervan ongedaan moet maken.

Oordeel OK

De Ondernemingskamer is met de ondernemingsraad eens dat het hier gaat om een adviesplichtig reorganisatiebesluit. Bij Spotify NL worden 19 van de 172 werknemers ontslagen. Dat betreft een belangrijke inkrimping van de omvang van de werkzaamheden van de onderneming, ook al gaat het maar om 11 procent van het personeel. Het besluit heeft ook zwaarwegende gevolgen: werknemers verliezen immers hun vaste baan. Spotify NL heeft – ondanks aandringen van de ondernemingsraad – alleen algemene informatie over de inhoud en gevolgen van het reorganisatiebesluit gegeven. Ook in het verweerschrift bij de OK heeft Spotify NL niet veel meer vermeld dan dat zij heeft gekozen om alleen functies boventallig te maken die nauwelijks tot geen impact hebben op het functioneren van de organisatie, maar maken dit niet concreet. De OK gaat er – conform het betoog van de OR – dan ook vanuit dat het reorganisatiebesluit niet alleen een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden betreft, maar ook een belangrijke wijziging in de organisatie van Spotify NL. Vaststaat dat de OR geen adviesaanvraag heeft ontvangen, laat staan dat dit tijdig en voorzien van voldoende informatie is gebeurd. Volgens vaste rechtspraak van de Ondernemingskamer is Spotify NL – bij afweging van de betrokken belangen – niet in redelijkheid tot het reorganisatiebesluit gekomen. De verzoeken van de ondernemingsraad worden toegewezen.

Commentaar

Sinds de OK een rol heeft in de geschillen die over het adviesrecht worden uitgevochten heeft de invulling van het begrip ‘belangrijk’ uit een aantal besluiten uit het eerste lid van artikel 25 een belangrijke rol gespeeld. Uit deze uitspraak wordt nog eens duidelijk dat er al adviesrecht ontstaat als zo’n 10 procent of meer van het personeel gevolgen ondervind van het voorgenomen besluit. Zeker als die gevolgen – zoals in deze zaak – onomkeerbaar zijn door het verlies van hun baan.
Spotify NL kan alleen het besluit van Spotify uitvoeren als daarvoor advies aan haar ondernemingsraad is gevraagd en verkregen.


  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij een adviesaanvraag of instemmingsverzoek? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met een adviesaanvraag? Neem contact op