Strengere regels voor reprotoxische stoffen in aantocht

Reprotoxische stoffen kunnen kanker en schade aan het DNA veroorzaken. In het Arbobesluit worden strengere regels voor het werken met deze gevaarlijke stoffen vastgelegd. De werkgever is vervolgens wettelijk verplicht om zijn personeel met passende maatregelen te beschermen als er toch met deze stoffen gewerkt wordt.

Invoering Europese Richtlijn

Kanker kan veroorzaakt worden door (carcinogene stoffen) en mutagene stoffen kunnen het DNA beschadigen. Daarvoor gelden al langer strenge regels. Aan de Europese richtlijn 2004/37/EG hiervoor worden nu ook reprotoxische stoffen (R-stoffen) toegevoegd. De reprotoxische stoffen kunnen schadelijk zijn voor de seksuele functie van werknemers, de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van hun nageslacht. Met de wijziging van het Arbobesluit en de Arboregeling wordt – na vaststelling door Tweede en Eerste Kamer – deze Europese regelgeving vastgelegd in de Nederlandse wetgeving.

Gegevens blootstelling langer bewaren

Op twee punten gaan de voorgestelde aanpassingen van het Arbobesluit wat verder dan de Europese richtlijn:

  1. Er komt een bewaartermijn van veertig jaar voor de registratie van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. De richtlijn geeft daar nu vijf jaar voor aan. De langere termijn komt van pas als beroepsziekten vastgesteld moeten worden. Van contact met asbest kan bijvoorbeeld mesothelioom ontstaan. Vaak pas 20-60 jaar na de aanraking ermee. De langere bewaartermijn kan van pas komen als contact met asbest in het verleden aangetoond moet worden.
  2. Als voor het werken met reprotoxische stoffen niet duidelijk is of er een veilig blootstellingsniveau bestaat, dan gelden dezelfde regels als voor stoffen zonder drempelwaarde (veilige maximale waarde) is. De werkgever is in dat geval verplicht om de blootstelling altijd zo laag houden als technisch mogelijk is.

Taak voor de OR

De arbeidsomstandigheden zijn voor elke ondernemingsraad belangrijk om aandacht aan te besteden. Dat is helemaal het geval als er onomkeerbare risico’s aan het werken met gevaarlijke stoffen zijn verbonden. De werkgever moet zijn personeel daar afdoende tegen beschermen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een lijst opgesteld van de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen. Op die manier kan ook de OR vaststellen of in de onderneming met dergelijk gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en of er vervolgens afdoende kennis daarover aanwezig is. Uiteindelijk draait het om de maatregelen die rechtstreeks contact met de gevaarlijke stoffen moet vermijden. SWZ actualiseert 2x per jaar de lijst.


  • Zelf de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen lezen? Klik hier
  • Meer lezen over de Europese Richtlijn 2004/37/EG? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij het arbobeleid en het werken met gevaarlijke stoffen? Stuur een e-mail
  • Als OR aan de slag met de bescherming tegen het werken met gevaarlijke stoffen? Stuur een e-mail